Ilogo yalokho Okukhululwa Ngo-November 2022 Ku-Airbnb
Okukhululwa Ngo-November

Sekulula kunakuqala ukufaka ikhaya ku-Airbnb

UMbungazi ovelele omomothekayo ku-app ye-Airbnb. Umbhalo usitshela ukuthi igama lakhe ngu-Myranda, uneminyaka emithathu ebungaza e-Little Rock, futhi isilinganiso sakhe se-Airbnb siyizinkanyezi ezingu-4.96 kwezingu-5.

Isethaphu Ye-Airbnb: Indlela entsha nelula yokuqala

Noma ubani angafaka indawo yakhe ku-Airbnb—futhi aqale ukuthola iholo—ngosizo lwamahhala lomuntu siqu, esinyathelweni ngasinye.
Ucingo lubonisa umyalezo othi: Thola usizo lomuntu siqu oluvela kuMbungazi ovelele. Ngaphezu kwalesi sihloko sibona u-Myranda onguMbungazi ovelele, ezungezwe iziyingi ezengeziwe ezinabaBungazi abavelele abamomothekayo. 

Umbhalo esikrinini uthi: Sizokumatanisa noMbungazi osemnkantsh'ubomvu. Uzokuqondisa ngokubhala imiyalezo noma ngevidiyo njengoba ufaka indawo yakho ku-Airbnb. Ungaziqalela futhi uwedwa bese umataniswa kamuva.

Izinkinobho ezimbili ngezansi zikwenza ukhethe ukumataniswa noMbungazi ovelele, noma ukuziqalela uwedwa.

Isiqondiso somuntu siqu esivela kuMbungazi ovelele

Thola umata wakho onguMbungazi ovelele—uMbungazi osemnkantsh'ubomvu ozokunikeza usizo olungokoqobo kusukela embuzweni wakho wokuqala kuze kufike esivakashini sakho sokuqala. Bayatholakala ngocingo, ngevidiyo noma ngemiyalezo emazweni angaphezu kuka-80.
Ifoni ibonisa isihloko esithi: Khetha ukuthi uzokwamukela bani ekubhukheni kwakho kokuqala. ABabungazi bangakhetha ukwamukela noma isiphi isivakashi se-Airbnb, noma bangakhetha ukwamukela isivakashi esimnkantsh'ubomvu. Inkinobho yesivakashi esimnkantsh'ubomvu isikhethiwe.

Isivakashi esimnkantsh'ubomvu ekubhukheni kokuqala

Ukuze uzizwe ukhululeke kakhudlwana uma uqala ukubungaza, manje ukwazi ukukhetha ukwamukela isivakashi esimnkantsh'ubomvu—othile onokuhlala okungenani okuthathu nonerekhodi elihle ku-Airbnb.
Ucingo lubonisa Ithebhu Yanamhlanje yaBabungazi be-Airbnb, namasethingi ahlukahlukene okuba bamenenje izindlu zabo, njengethuluzi lekhalenda. Ngezansi kwesikrini aBabungazi abasha bangakhetha ukuxoxa noMbungazi ovelele, noma bathole usizo olukhethekile oluvela ku-Airbnb, ngokuthepha inkinobho esikrinini sabo.

Usizo olukhethekile oluvela ku-Airbnb

Ngokuthepha kanye nje, aBabungazi abasha bangathola ama-ejenti ethu aqeqeshwe ngokukhethekile Ethimba Elisiza Umphakathi ukuze basizwe nganoma yini enjengezinkinga ze-akhawunti noma ukukhokhelwa. Njengamanje atholakala ngezilimi ezingu-42.
Uphawu lwe-AirCover Yababungazi
Uphawu lwe-AirCover Yababungazi

Ukwethula izivikelo ezengeziwe

Isiqinisekiso se-ID yesivakashi

Isistimu yethu yokuqinisekisa konke ihlola imininingwane enjengegama, ikheli, i-ID kahulumeni, nokunye ukuze iqinisekise umazisi wezivakashi ezibhukha ku-Airbnb.

Ukuhlunga ukubhukha

Ubuchwepheshe bethu buhlaziya amakhulu ezici ekubhukheni ngakunye futhi buvimbela ukubhukha okuthile okubonisa ubungozi obukhulu bamaphathi aphazamisayo nokoniwa kwendlu.

Isivikelo somonakalo esingu-$3M

I-Airbnb ikubuyisela imali ngomonakalo obangelwe yizivakashi ekhaya lakho nasezintweni zakho, futhi kuhlanganisa lesi sivikelo esikhethekile:

Imidwebo nezinto eziyigugu

I-Airbnb izokubuyisela noma ikukhokhele nganoma imiphi imidwebo noma izinto eziyigugu ezonakele.

Imoto nesikebhe

Sivikela izimoto, izikebhe, nezinye izinto ezihamba emanzini ozipaka noma ozigcina ekhaya lakho.

Umonakalo wesilwane esifuywayo

Sizokukhokhela ukuze ulungise umonakalo obangelwe yisilwane esifuywayo sesivakashi.

Ukulahleka kwemali engenayo

Uma kudingeka ukhansele ukubhukha kwe-Airbnb ngenxa yomonakalo wesivakashi, uzonxeshezelwa ngemali ekulahlekele.

Ukuhlanza kokukhuculula

Sizokubuyisela imali ngamasevisi okuhlanza anezelwe adingekayo ngemva kokuhlala kwesivakashi—njengokuhlanzwa kukakhaphethi okuphrofeshinali.

Umshwalense womonakalo ongu-$1M

Uyavikelwa uma kwenzeka isivakashi silimala noma izinto zaso zonakala noma zebiwa.

Inombolo yosizo yamahora angu-24

Uma kwenzeka uzizwa ungaphephile, i-app yethu ikunikeza indlela yokuthepha kanye ukuze uthole ama-ejenti ezokuphepha aqeqeshwe ngokukhethekile, ubusuku nemini.

Thola imininingwane ephelele yendlela i-AirCover Yababungazi ekuvikela ngayo nanoma yini engafakiwe engase ibe khona.

Yi-Airbnb kuphela ekunikeza i-AirCover

AirbnbIzimbangi
Isiqinisekiso se-ID yesivakashi
Ukuhlunga ukubhukha
Isivikelo somonakalo esingu-$3M
Imidwebo nezinto eziyigugu
Imoto nesikebhe
Umonakalo wesilwane esifuywayo
Ukulahleka kwemali engenayo
Ukuhlanza kokukhuculula
Umshwalense womonakalo ongu-$1M
Inombolo yosizo yamahora angu-24

Ukuqhathaniswa kusekelwe emininingwaneni enikwa uwonk'uwonke nokunikezwayo kwamahhala kwezimbangi ezihamba phambili kusukela ngo-10/22.

Izigaba Ze-Airbnb: Izinhlobo ezengeziwe zezindlu

Namhlanje sethula izigaba eziyisithupha ezintsha futhi sithuthukisa izici zomuntu ngamunye.
Ezintsha
Okuhamba phambili okufakwe ku-Airbnb emavikini angu-10 adlule.
Eziphezulu
Amakhaya angamafidi angaba ngu-10,000 ngaphezu kolwandle, avame ukuba nezindawo ezinhle.
Ezithrendayo
Amakhaya asezingeni eliphezulu abukwa kakhulu ku-Airbnb.
Ezinezidingo Zabanokukhubazeka
Kuqinisekisiwe ukuthi imizila yokungena endlini, egunjini lokugezela nelokulala ayinazitebhisi.
Ezokudlala
Izindawo ezinamagumbi emidlalo, okokushushuluza emanzini, nokunye okwengeziwe.
Ama-hanok
Amakhaya omdabu ase-Korea enziwe ngezinto zemvelo.
Ilephuthophu nocingo kubonisa ikhasi lokuqala le-Airbnb elinemigqa emibili yamakhaya evela esigabeni esisha se-Airbnb salokho Okukhululwa Ngo-November esibizwa ngokuthi Ezintsha, esinamakhaya afakwe ku-Airbnb emavikini angu-10 adlule.Ilephuthophu nocingo kubonisa ikhasi lokuqala le-Airbnb elinemigqa emibili yamakhaya evela esigabeni esisha se-Airbnb salokho Okukhululwa Ngo-November esibizwa ngokuthi Eziphezulu, esinamakhaya asezindaweni eziphakeme, angaba ngamafidi angu-10,000 ngaphezu kolwandle.Ilephuthophu nocingo kubonisa ikhasi lokuqala le-Airbnb elinemigqa emibili yamakhaya evela esigabeni esisha se-Airbnb salokho Okukhululwa Ngo-November esibizwa ngokuthi Ezithrendayo, esinamakhaya abukwa kakhulu muva nje.Ilephuthophu nocingo kubonisa ikhasi lokuqala le-Airbnb elinemigqa emibili yamakhaya evela esigabeni esisha se-Airbnb salokho Okukhululwa Ngo-November esibizwa ngokuthi Ezinezici Zabanokukhubazeka, esinamakhaya okungena kuwo isihlalo sabakhubazekile okuqinisekisiwe kuwo ukuthi awanazitebhisi emagunjini okulala nawokugezela.Ilephuthophu nefoni kubonisa ikhasi lokuqala le-Airbnb elinemigqa emibili yamakhaya evela esigabeni esisha se-Airbnb salokho Okukhululwa Ngo-November esibizwa ngokuthi Ezokudlala, esinamakhaya anezinto zokudlala njengamagumbi ezemidlalo, ama-water slides, izinkundla ze-basketball, nokunye.Ilephuthophu nocingo kubonisa ikhasi lokuqala le-Airbnb elinemigqa emibili yamakhaya evela esigabeni esisha se-Airbnb salokho Okukhululwa Ngo-November esibizwa ngokuthi Ama-hanok, esinamakhaya omdabu angekhulu le-14 leminyaka ase-South Korea enziwe ngezinto zemvelo.
Ezintsha
Izici zomuntu siqu ezithuthukisiwe
Senza izigaba esikubonisa zona kube ezifaneleka kakhudlwana—ngokwesibonelo, uma ubhrawuze amakhaya e-Napa sizokubonisa Izivini kuqala ngokulandelayo uma uvula i-app.
Imininingwane enezelwe
Uzothola futhi imininingwane eyengeziwe ngekhaya ngalinye njengoba ubhrawuza. Ngokwesibonelo, amakhaya eSigaba esithi Amapaki Kazwelonke azobonisa ibanga lokuya esangweni lasepaki.

Ukuthuthukisa okunezelwe kwaBabungazi

Inqubo elula kakhudlwana yokukleyima ye-AirCover Yababungazi

ABabungazi manje bangathumela isicelo sokubuyiselwa imali ngezinyathelo nje ezimbalwa ezilula futhi balandelele isteyithasi saso kokuthi Ithebhu Yanamhlanje.

Ukwethula i-Fast Pay

ABabungazi manje bangakhetha ukuthola imali abayikhokhelwayo ekhadini labo ledebhithi ngemizuzu engu-30 noma ngaphansi (etholakala e-US kuphela).

Ukuphawula okuningilizwe kakhudlwana

Izivakashi naBabungazi manje bangafaka amathegi ekuphawuleni kwabo ukuze banikeze imininingwane ecacisa kakhudlwana mayelana nokuhlala.

Ukuvikelwa ekuphawuleni kokuziphindiselela

Sizandisile izizathu ezingenza ukuthi ukuphawula kuphikiswe futhi sivumela aBabungazi ukuthi bacele ukususwa kwanoma yikuphi ukuphawula kokuziphindiselela emlandweni wabo.

Imithetho ebekiwe yezivakashi

Imithetho ebekiwe elula, esekelwa yizinqubomgomo zokulandisa ezinamandla, isiza ekuqinisekiseni ukuthi izivakashi ziwaphatha kahle nangenhlonipho wonke amakhaya.

Izilawuli zesigaba esisha

Kusukela ekuqaleni kuka-2023, aBabungazi bazokwazi ukubuka ukuthi indlu yabo ikusiphi isigaba futhi bafake imininingwane eqondene nesigaba endlini yabo.