Ukubuya okuphephile kohambo

Hlala unolwazi ngamacebiso akamuva okuhlela uhambo phakathi
ne-COVID-19 nangemva kwayo.

Sonke sinomthwalo wokuqikelela ngokuphepha

Sicela umphakathi we-Airbnb ukuba ulandele izinqubo zethu zempilo nokuphepha ze-COVID-19.

Ukugqoka isifonyo

Izivakashi naBabungazi kumelwe balandele imithetho neziqondiso zendawo ezihlobene nokugqoka izifonyo uma bexoxa.

Ukuqhelelana nabanye abantu

Uma imithetho noma iziqondiso zendawo zifuna, aBabungazi nezivakashi kumelwe bavume ukuqhelelana ngamamitha angu-2.

Ukuhlanza okuthuthukisiwe

Ababungazi kumelwe balandele inqubo yethu yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezinhlanu esekelwa ochwepheshe.

Imithetho ethuthukisiwe yazo zonke izindawo zokuhlala

Inqubo yethu yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezinhlanu, esekelwa ochwepheshe ihloselwe okungaphezu kokuhlanza okuvamile futhi iyisinyathelo esibalulekile Ababungazi abangasithatha ekuqinisekiseni ukuphepha komphakathi wethu.

Indawo yakho wedwa, eqhelile esixukwini

Amakhaya abantu. Ukungena endlini ngaphandle kokuthintana. Izindawo ezivulekile zangaphandle. Igumbi elikhulu ngokwanele. Thola izindawo zokuhlala ezinamasevisi abaluleke kunawo wonke kuwe.

Imibuzo yakho iphenduliwe

Ubani okudingeka alandele iziqondiso ezintsha zokuphepha nokuhlanza?

Bonke Ababungazi kudingeka balandele izinyathelo zethu ze-COVID-19 zokuphepha nokuhlanza. Funda kabanzi ngokuHlanza Okuthuthukisiwe Kwe-Airbnb.

Uma imithetho noma iziqondiso zendawo zifuna kanjalo, bonke Ababungazi nezivakashi kumelwe bagqoke isifonyo noma into yokwemboza ubuso uma bekhuluma nomuntu futhi baqhelelane ngamamitha angu-2. Futhi, situsa nokuba ungabungazi noma uthathe uhambo uma uye wachayeka noma uma unezimpawu ze-COVID-19. Buyekeza izimfuneko zempilo nokuphepha ezindaweni zokuhlala.

Ungathintana noma nini noMbungazi ngemibuzo ethile mayelana nezinqubo zakhe zempilo nokuphepha ku-app ye-Airbnb.

Ngingashintsha kanjani noma ngikhansele ukubhukha osekukhona kakade?

Uma udinga ukushintsha noma ukukhansela ukubhukha kwakho, vakashela ingxenye ethiUhambo kuwebhusayithi noma ku-app ye-Airbnb ukuze uthole imininingwane eyengeziwe ngezindlela zakho zamanje zokukhansela. Sisungule le nsiza ukuze sisize izivakashi zinavigeyithe izinqubo nezinqubomgomo zokukhansela.

Ngaphezu kwalokho, izivakashi ezingakwazi ukuvakasha ngoba zigula ziphethwe yi-COVID-19 zingase zifanelekele ukukhansela ukubhukha kwazo bese zibuyiselwa imali ephelele ngokuthintana nabosizo lwamakhasimende. Funda kabanzi ngoMthetho wethu wezimo ezingalindelekile.

Yiziphi izinqubomgomo ze-COVID-19 ezisungulelwe Okokuzithokozisa kwe-Airbnb?

Okokuzithokozisa kwe-Airbnb kuphindwe kwavulwa emazweni lapho imithetho kahulumeni efanele ivumela khona. Izivakashi naBabungazi kulindeleke ukuba balandele izindlela ezithile zokuphepha Ekuzithokoziseni okungokoqobo, okuhlanganisa ukuqhelelana nokugqokwa kwezifonyo lapho imithetho noma iziqondiso zendawo zifuna khona. Futhi-ke, hlala ekhaya uma uye wachayeka ku-COVID-19 noma uma ugula. Funda kabanzi mayelana neziqondiso zezempilo nezokuphepha eziphathelene noKokuzithokozisa.

Uma ungathanda ukuba noKokuzithokozisa neqembu lakho kuphela, ungacabangela ukubhukha okuphrayivethi. Uma uzizwa ungakhululekile ukuhlangana ngamaqembu noma uma Okokuzithokozisa okungokoqobo kungakavulwa kabusha emakethe yakho, hlola Okokuzithokozisa Kwe-inthanethi.

Hlobo luni lwezindlela zokubhukha ezivumelana nezimo ezitholakala ku-Airbnb?

Izinqubomgomo zokukhansela zisethwa Ababungazi, futhi ziyahlukahluka ngokwezindlu. Ungathola imininingwane mayelana nenqubomgomo yokukhansela yendawo ngayinye yokuhlala ekhasini eliyinhloko lendlu ngayinye. Sifake isihlungi sokusesha esisha ukuze sikwenzele kube lula ukuthola izindawo ezinezinqubomgomo zokukhansela okuvumelana nezimo. Funda kabanzi ngesihlungi esisha.

Ezinye izinsiza

Umthetho weZimo Ezingalindelekile

Izinqubomgomo zokukhansela

Izinsiza zombungazi