OKOKUZITHOKOZISA KWE-AIRBNB

Bungaza okokuzithokozisa kwesiko kanye nomlando

Show guests the secret scandals, epic struggles, and legends behind famous landmarks in your city.

Lokho esikufunayo kubabungazi

Ochwepheshe bazo zonke izinhlobo

Izazimlando zobuciko, abakhi bezakhiwo, abathungazi bethalente nabaqondisi babonisa umphakathi ngeso labo.

Ukufinyelela kokwenziwayo nezindawo eziyingqayizivele

Badalula usiko-mpilo olungelona oluvamile, okungaziwa, izindawo ezicashile nezindlela zempilo ezisafufusa.

Ukuxhumana phakathi kwezivakashi

Ngombono wabo ngamathalente endawo, baxhumana nezivakashi ngendaba ezingayixoxa ekhaya.

Bonisa lokho okwaziyo

Umlando wommeleli wamalungelo abesifazane

Yenza baziwe abesifazane abanesibindi abaqophe umlando osikweni lwakho.

Izindawo zezwe ezaziwayo, ezinokungalindelekile

Nikeza ngezindaba zeqiniso mayelana nezindawo zezwe ezaziwayo ezidumile.

Isiko eliphakeme, elixutshwe kabusha

Zeka indaba engazange ingene ezincwadini zomlando ngobuciko bendawo, ifilimu nobungcweti bokwakheka kwezakhiwo.

Yabelana ngomhlaba wakho

Iya ngale kohambo oluvamile ukhangise ngedolobha lakini, okusungulwayo, izinjongo, noma isiko ngokubungaza okokuzithokozisa.

Sungula okwenziwayo ngendlela yakho

Jiyisa ubuciko bakho, noma wenze umsebenzi wempilo yakho waziwe ngokuthi uwuxoxele abantu bendawo kanye nezihambi.

Sungula okwenziwayo ngendlela yakho

Jiyisa ubuciko bakho, noma wenze umsebenzi wempilo yakho waziwe ngokuthi uwuxoxele abantu bendawo kanye nezihambi.

Indlela enengqondo yokwenza imali

Guqula onothando lwako kube yinzuzo yemali ngokusungula okwenziwayo okukhuthazayo, okwehlukile nokukhangayo kuwo wonke umuntu.

Indlela enengqondo yokwenza imali

Guqula onothando lwako kube yinzuzo yemali ngokusungula okwenziwayo okukhuthazayo, okwehlukile nokukhangayo kuwo wonke umuntu.

Gqugquzela abameleli abasha

Faka abantu emkhankasweni wakho ngokubakhombisa ukuthi kungani ukhethekile kuwe.

Gqugquzela abameleli abasha

Faka abantu emkhankasweni wakho ngokubakhombisa ukuthi kungani ukhethekile kuwe.

Sikugadile

Izinsiza ezifana nezihloko kanye nokuqonda okunikezelwe ezidingweni zakho zokubungaza, ukusiza amakhasimende kuwe nezivakashi zakho 24/7, ukwenziwa kokokuzithokozisa kwakho kwaziwe nokuningi.

Amathuluzi afanele wena

I-dashbhodi yokukunikeza ukuqonda, ukubonakala ezivakashini ezivela kuwo wonke umhlaba, izinkokhelo ezingenazihibe nokuningi.

Yiba nokuthula kwengqondo

Ngokokuzithokozisa okuningi, uzovikelwa ngokungaze kufike ezigidini ezingu-$1. Futhi, ukwesekwa kwamakhasimende 24/7 ukuze ukwazi ukugxila ekuphishekeleni lokho okuthandayo.

Isiqondiso sokukusiza ukhule

Amaphephandaba angesonto, izihloko, izigameko zomphakathi nezinsiza zihloselwe ukukusiza uphumelele kuzo zonke izinyathelo zohambo lwakho lokubungaza.

Shintsha ukwaziwa kwesiko lakho ngokukhombisa abantu umlando wedolobha lakho ngokwenziwayo okungefaniswe, nokuhlelwe nguwena.