UKUVIKELWA KOMBUNGAZI E-JAPAN

UMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa

UKUVIKELWA KOMBUNGAZI E-JAPAN

UMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa

img

Yini enekhava?

UMshuwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa unikeza ikhavareji yomonakalo engaba ngu-¥ 100,000,000, uma kwenzeka omunye umuntu ekleyima ukulimala emzimbeni noma umonakalo wempahla phakathi nokokuzithokozisa.

Yini enekhava?

UMshuwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa unikeza ikhavareji yomonakalo engaba ngu-¥ 100,000,000, uma kwenzeka omunye umuntu ekleyima ukulimala emzimbeni noma umonakalo wempahla phakathi nokokuzithokozisa.

Yini enekhava?

UMshuwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa unikeza ikhavareji yomonakalo engaba ngu-¥ 100,000,000, uma kwenzeka omunye umuntu ekleyima ukulimala emzimbeni noma umonakalo wempahla phakathi nokokuzithokozisa.

UMshuwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa ungase ukhave:

 • Umonakalo uma uMbungazi enecala lokulimala emzimbeni
 • Umonakalo uma uMbungazi kumelwe alandise ngokulimala kwempahla yomunye umuntu

 • UMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa ukhava aBabungazi bezokuzithokozisa, izisebenzi zabo ezinika amasevisi okokuzithokozisa, kanye nabanye abantu abanezinkontileka naBabungazi bezokuzithokozisa ukuze balungiselele izindawo zokuzithokozisa. Azikho izindleko ezengeziwe zokuba aBabungazi babambe iqhaza kulolu hlelo.

  UMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa awukhavi:

 • Izingozi zemoto
 • Ukulimala kwempahla ngenxa yezinto ezinjengesikhunta noma ukungcola
 • Okuthile okwenziwe ngenhloso (hhayi ngengozi)

 • UMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa awusebenzi kuzo zonke izindleko zomonakalo.

  Experience Protection Insurance payments are subject to certain conditions, limitations, and exclusions. For more information, please visit the Experience Protection Insurance summary page.

  To request a copy of the entire insurance policy, please contact Aon Japan Ltd. and include your Airbnb account information.

  Amakleyimu

  Ukuze ufake ikleyimu, sicela uxhumane neThimba Elisiza Umphakathi. Sizokuxhumanisa nomqondisi wamakleyimu esibambisene naye.

  Amakleyimu

  Ukuze ufake ikleyimu, sicela uxhumane neThimba Elisiza Umphakathi. Sizokuxhumanisa nomqondisi wamakleyimu esibambisene naye.

  Amakleyimu

  Ukuze ufake ikleyimu, sicela uxhumane neThimba Elisiza Umphakathi. Sizokuxhumanisa nomqondisi wamakleyimu esibambisene naye.