I-Japan Host Insurance

I-Japan Host Insurance

Isivikelo sabo bonke aBabungazi. Zonke izindlu. Zikhathi zonke.

Yini enekhava?

I-Japan Host Insurance ingase inikeze ikhavareji engaba ngu-¥100,000,000 JPY uma impahla noma indlu yoMbungazi ilimala ngenxa yokuhlala kwesivakashi. Ungaphinde futhi unikeze ikhavareji lapho uMbungazi ezithola esecaleni noma ezindlekweni ngokuphathelene nokulimala kwempahla noma ukulimala emzimbeni kwesivakashi noma omunye umuntu.

Yini enekhava?

I-Japan Host Insurance ingase inikeze ikhavareji engaba ngu-¥100,000,000 JPY uma impahla noma indlu yoMbungazi ilimala ngenxa yokuhlala kwesivakashi. Ungaphinde futhi unikeze ikhavareji lapho uMbungazi ezithola esecaleni noma ezindlekweni ngokuphathelene nokulimala kwempahla noma ukulimala emzimbeni kwesivakashi noma omunye umuntu.

Yini enekhava?

I-Japan Host Insurance ingase inikeze ikhavareji engaba ngu-¥100,000,000 JPY uma impahla noma indlu yoMbungazi ilimala ngenxa yokuhlala kwesivakashi. Ungaphinde futhi unikeze ikhavareji lapho uMbungazi ezithola esecaleni noma ezindlekweni ngokuphathelene nokulimala kwempahla noma ukulimala emzimbeni kwesivakashi noma omunye umuntu.

I-Japan Host Insurance ingase ikhave lokhu:

  • Izimo lapho indlu yoMbungazi yoniwa khona ngenxa yokuhlala kwesivakashi
  • Izimo lapho uMbungazi ezithola enecala lokulimala emzimbeni kwesivakashi noma omunye umuntu
  • Izimo lapho uMbungazi ezithola enecala lokoniwa kwempahla yesivakashi noma omunye umuntu
  • Ikhavareji yezindleko ezimweni lapho uMbungazi engena ezindlekweni ezithile maqondana nomonakalo wendlu noma ukulimala emzimbeni kwesivakashi noma omunye umuntu
  • Izindleko zokulungisa indlu enamabala noma edinga ukukhishwa iphunga

I-Japan Host Insurance ayikukhavi lokhu:

  • Ukheshi kanye nezivikelo zoMbungazi
  • Umonakalo obangelwe yisenzo esihlosiwe soMbungazi
  • Umonakalo ovamile
  • Izindleko zokuhlanza ezivamile
Ikhavareji yomshwalense inikezwa kuphela aBabungazi bezindawo zokuhlala e-Japan. ABabungazi kumelwe babe nelayisensi noma bavunyelwe ngandlela thile ukuba baqhube ibhizinisi lokuhlalisa izivakashi ngokuhambisana nomthetho osebenzayo ukuze ikhavareji isebenze. ABabungazi abafuna izinkokhelo ngaphansi kwe-Japan Host Insurance bayavuma ukubambisana ne-Airbnb kanye nenkampane yomshwalense, kuhlanganise nokunikeza amadokhumenti omonakalo wekleyimu nokuvuma ukuba kwenziwe uphenyo uma kwenzeka kudingeka.

Izinhlobo ezithile zezindlu zithola ukuvikeleka okunomkhawulo. ABabungazi bangase bafune ukuvikela noma ukususa izinto eziyigugu lapho beqashisa ngendlu yabo futhi bacabangele umshwalense ozimele ukuze bakhave lezo zinto.

Izinkokhelo ze-Japan Host Insurance zinemibandela ethile, imingcele, nokunye okukhishwayo. Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, sicela uvakashele ikhasi elinamabalengwe e-Japan Host Insurance.

Ukuze ucele ikhophi yayo yonke inqubomgomo yomshwalense, sicela uthintane ne-Aon Japan Ltd. bese ufaka imininingwane ye-akhawunti yakho ye-Airbnb.

Indlela yokufaka ikleyimu

Indlela yokufaka ikleyimu

KuBabungazi abanekleyimu yomonakalo endlini yabo kanye/noma indlu abaqashisa ngayo:

KuBabungazi abanekleyimu yomonakalo
endlini yabo kanye/noma indlu abaqashisa ngayo:

KuBabungazi abanekleyimu yomonakalo
endlini yabo kanye/noma indlu abaqashisa ngayo:

1. Hlanganisa ubufakazi bomonakalo

Lokhu kungahlanganisa izithombe, amavidiyo, izilinganiso, kanye/noma amarisidi alezo zinto.

2. Thintana nesivakashi ngokushesha ngeSikhungo Sesixazululo

Lapho ucelwa ukuba ukhethe isizathu sesixazululo, sicela ukhethe okuthi: “Izinto ezoniwe noma ezilahlekile”. Isivakashi sizoba nethuba lokuphendula. Uma isivakashi singaphenduli kungakapheli amahora angu-72, ungahilela i-Airbnb ukuze uthole usizo.

3. Buyiselwa imali noma uhilele i-Airbnb

Uma isivakashi singazimisele ukukhokha inani eliphelele, ungase ufanelekele ukubuyiselwa imali ngaphansi kwe-Japan Host Insurance. Ngemva kokuxhumana ne-Airbnb, uchwepheshe wabosizo uzokuqondisa enqubweni.

KuBabungazi abadale umonakalo noma ezinye
izindleko:


Esimweni esingavamile lapho isivakashi noma omunye umuntu elimala noma impahla yakhe ilimala noma yebiwa, futhi kunguwe onecala ngokomthetho noma kuba nezindleko okufanele uzinxephezele, kufanele uthinte Ithimba Elisiza Umphakathi. Ngemva kokuthola amadokhumenti nemininingwane esekelayo, udaba luzodluliswa lusuka ku-Airbnb luye kwenye inkampane yethu yomshwalense nomqondisi wayo wamakleyimu.
Thintana neThimba Elisiza Umphakathi

KuBabungazi abadale umonakalo noma ezinye
izindleko:


Esimweni esingavamile lapho isivakashi noma omunye umuntu elimala noma impahla yakhe ilimala noma yebiwa, futhi kunguwe onecala ngokomthetho noma kuba nezindleko okufanele uzinxephezele, kufanele uthinte Ithimba Elisiza Umphakathi. Ngemva kokuthola amadokhumenti nemininingwane esekelayo, udaba luzodluliswa lusuka ku-Airbnb luye kwenye inkampane yethu yomshwalense nomqondisi wayo wamakleyimu.
Thintana neThimba Elisiza Umphakathi

Imibuzo yakho iyaphendulwa

Imibuzo yakho iyaphendulwa

img

Ukulungele ukufaka indawo yakho ku-Airbnb?