Yeqela kokuqukethwe

Sebenzisa ikhadi lakho lesipho

Uma usebenzisa ikhadi lakho lesipho le-Airbnb, ikhredithi yesipho izotholakalela ukufakwa ekubhukheni kwakho okulandelayo.
Okwamanje ingasetshenziswa kuphela abantu base-US ngendlela yokukhokha yase-US.
Isibonelo sekhadi lesipho

Izinto okufanele uzikhumbule

Ukukhokhela izindleko
Kuzodingeka ube nendlela yokukhokha ekhishwe e-US ku-akhawunti yakho ngaphambi kokusebenzisa ikhadi lesipho. Uma ingqikithi yakho ihlukile kukhredithi yakho yesipho, izosetshenziselwa ukukhokha okusele.
Akuphelelwa yisikhathi
Uma sesisetshenzisiwe, isikweletu sesipho siyatholakala ukuze ufake izicelo zokubhukha manje noma kamuva. Ngezindlu ezivuliwe ezingu-5.6 million namashumi ezinkulungwane okokuzithokozisa okutholakala ku-Airbnb, kunezindlela eziningi kakhulu zokwazi izindawo.
Ukucatshangelwa
Amakhredithi esipho awakwazi ukusetshenziselwa ukukhokhela ushintsho ekubhukheni okukhona, kanye nokukhokha okuhleliwe noma okuzayo kokuhlala isikhathi eside noma izinhlelo zokukhokha.
Ibhalansi yekhredithi
Ngaphansi kwesigaba sezindlela Zokukhokha kwakho se-Akhawunti uzothola ikhredithi yesipho se-Airbnb nebhalansi yakho yamanje. Chofoza okuthi Bonisa imininingwane ukuze uhlole uhlu lwamakhadi ezipho asetshenziswe ku-akhawunti yakho.

Imibuzo evame ukubuzwa
Ukuze uthenge amakhadi ezipho e-Airbnb ayidijithali angathunyelwa nge-imeyili noma ngomyalezo, sicela uvakashele ikhasi lohlelo lwethu lwamakhadi ezipho akwa-Airbnb. Amakhadi ezipho akwa-Airbnb angathengwa nakubadayisi abahlukahlukene ezitolo kulo lonke elase-United States. Njengamanje, amakhadi ezipho angathengwa kuphela futhi asetshenziswe abantu base-United States ngendlela yokukhokha ekhishwe e-United States. Ukuze u-ode amakhadi ezipho ngobuningi, vakashela isayithi yokuthenga yethu yezinkampani. Uku-oda ngobuningi kudinga okungenani ukuthenga kusuka ku-$1,000 USD.

Njengamanje, amakhadi ezipho angathengwa futhi asetshenziswe kuphela ngabantu base-United States ngendlela yokukhokha ekhishwe e-United States. Bona imigomo yekhadi lesipho

Kuzodingeka ube nendlela yokukhokha ekhishwe e-United States ngaphambi kokuba usebenzise ikhadi lesipho. Uma ingqikithi yakho ihlukile kubhalansi yakho yekhredithi yezipho, izosetshenziselwa ukukhokha okusele.

Kufanele uphathe Amakhadi Esipho njengokheshi. Uma sithumela Ikhadi Lesipho eliyidijithali kumthengi noma kulowo ongumnikazi, noma siletha Ikhadi Lesipho ngokwalo kumnikazi, kunoma yikuphi okwenziwayo, ubungozi bokulahleka Kwamakhadi Esipho engakafiki kubanikazi idlulela kulowo othengile. Asinacala uma kukhona Ikhadi Lesipho elilahlekile, elebiwe, elonakalisiwe noma elisetshenziswe ngaphandle kwemvume yakho.

Uneminye imibuzo? Iya ku-help center yethu