Yeqela kokuqukethwe
  Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Okwakamuva nge-COVID-19
  Ukuze uthole izindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali ongakhetha kuzo, khetha ukubhukha ekhasini Lohambo. Umthetho wethu wezimo ezingalindelekile usebenza kuphela ekubhukheni okuthile. Uma usuku lwakho lokungena lungemva kuka-September 15, phinda uhlole lapha ngo-August 15, 2020 ukuze uthole ezakamuva.

  Okokuzithokozisa kwe-Airbnb kuzovulwa kabusha nini futhi kuphi?

  Based on the guidance of governments and public health experts, in-person Airbnb Experiences are paused in many countries.

  We believe that taking this action in the short-term is necessary to do our part to slow the spread of COVID-19, and in the long-term preserve experiences as a trusted way to connect with others throughout the world.

  Guest refund and coupon

  All reservations that were canceled because of the Airbnb Experiences pause were automatically refunded in full. Guests also received a $25 coupon to join a future experience. Read more about guest cancellations here.

  Timelines for reopening

  On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) declared the outbreak of COVID-19 to be a global pandemic. To protect the health and safety of our community, in-person experiences were paused worldwide on March 18, 2020.

  Taking a country by country approach, we started reopening experiences in May 2020.

  Planning for future experiences

  In countries where in-person experiences remain paused, guests can book any available experience on a host’s calendar after August 27, 2020. We are continuing to monitor the situation globally, and will update the community if the situation changes.

  Countries where experiences are available

  The following countries are reopened for experiences and are currently hosting guests: Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Belgium, Belize, Bermuda, Bhutan, Bulgaria, Cambodia, Canada, China, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guadeloupe, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lithuania, Malaysia, Malta, Monaco. Mongolia, Montenegro, Nepal, Netherlands, New Zealand, Norway, Oman, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, and Vietnam.

  Airbnb Experiences cancellation policies

  The Airbnb Experiences cancellation policy applies to all reservations. For reservations made on or before March 14, 2020, cancellations related to COVID-19 are addressed under our extenuating circumstances policy. Review our COVID-19 extenuating circumstances article to learn about coverage of COVID-19 related circumstances.

  Izihloko ezihlobene
  Ulutholile usizo obuludinga?