Ukusikisela kuzoboniswa ngemva kokuthayipha endaweni yokusesha. Sebenzisa imicibisholo ebheke phezulu naphansi ukuze ubuyekeze. Sebenzisa u-enter ukuze ukhethe. Uma okukhethile kungumusho, lowo musho uzothunyelwa ekusesheni. Uma ukusikisela kuyilinki, ibhrawuza izokuya kulelo khasi.
Amagama asemthethweni
Isivakashi

UHlelo Lokusiza Izivakashi Nge-COVID

Njengoba kumenyezelwe ngo-January 2022, uHlelo Lokusiza Izivakashi Nge-COVID lwe-Airbnb (“uHlelo”) lwasungulelwa ukunikeza usizo ezivakashini ezinokubhukha kokuhlala okuphazanyiswe imithetho yakamuva eyenqabela ukuvakasha ebekwe uhulumeni ye-COVID echazwe ngezansi.

I-Airbnb iyakujabulela ukuxhasa uHlelo ngo-$20 million USD, ezosetshenziswa ngokubona kwethu ukuze sisize izivakashi zibhekane nalezi zinkinga ezingavamile. UHlelo luzophela lapho zonke izimali zoHlelo sezisetshenzisiwe, noma ngo-April 30, 2022, noma yikuphi okuza kuqala.

Izimo ezihlanganisiwe eMthethweni Wezimo Ezingalindelekile we-Airbnb azifaneleki ngaphansi kwalolu Hlelo (okuhlanganisa lapho isivakashi siphethwe yi-COVID-19).

Ukubhukha okukhanseliwe okufanelekayo

Ukubhukha okukhanseliwe kumelwe kuhlangabezane nazo zonke izimfuneko ezilandelayo:

 • Ukubhukha kokuhlala okunosuku lokungena ngo-December 1, 2021 noma ngemva kwawo;
 • Kukhanselwe yisivakashi (a) ngo-December 1, 2021 noma ngemva kwawo, (b) ngaphambi kokungena nasezinsukwini ezingu-45 ngemva kokungena, kanye (c) nangosuku lokuphela koHlelo noma ngaphambi kwalo; futhi
 • Kukhanselwe ngenxa yomthetho ofanelekayo owenqabela ukuvakasha obekwe uhulumeni oba khona ngemva kwesikhathi sokubhukha.

Izinhlobo zemingcele yokuvakasha ebekwa uhulumeni ezihlanganisiwe

Yile mingcele elandelayo kuphela yokuvakasha ehlobene ne-COVID ehlanganisiwe:

 • Ukuvalwa komngcele, ukuhlala ezindlini, noma umyalo we-lockdown ovimbela:
  • Lonke uhambo olungabalulekile olungenayo oluya endaweni isivakashi esiya kuyo, noma
  • Lonke uhambo olungabalulekile oluphumayo olusuka endaweni isivakashi esisuka kuyo;
 • Imfuneko entsha noma eyenezelwe yokuthi zonke izivakashi ezisuka endaweni ezihlala kuyo kumelwe zivalelwe zodwa noma zizihlukanise nabantu lapho zifika endaweni eziya kuyo.

Lokhu kuhlanganisa izimo lapho imfuneko yokuhlaliswa wedwa endaweni oya kuyo ibikhona ngesikhathi ubhukha, kodwa yanwetshwa ngemva kokubhukha nangaphambi kosuku lokungena. Ngokwesibonelo, uma imfuneko yokuvalelwa wedwa izinsuku ezingu-7 endaweni oya kuyo ibisebenza ngesikhathi sokubhukha, kodwa kamuva yanwetshelwa ezinsukwini ezingu-14, ukubhukha kungafaneleka.

Lokhu akuhlanganisi izimo lapho imfuneko yokuvalelwa wedwa noma ukuhlaliswa wedwa isebenza kuphela esivakashini esithile (noma iqembu lezivakashi), futhi hhayi kubo bonke abahambela okungabalulekile abavela endaweni abahlala kuyo. Akuhlanganisi futhi izimo lapho isivakashi kudingeka sivalelwe sodwa noma sizihlukanise nabantu endaweni esihlala kuyo ngaphambi kokuvakashela indawo esiya kuyo (ngokwesibonelo, ngenxa yokuthi sibhekwa njengesike sasondelana nomuntu one-COVID-19).

Phawula ukuthi uHlelo lusebenza kuphela emingceleni yokuvakasha ebingekho ngesikhathi ukubhukha kwenziwa. Ngokwesibonelo, uma isivakashi esiya e-Israel sibhukhe ngo-October — ngaphambi kokuba i-Israel iqale ukuvimbela uhambo olungena khona ngenxa ye-Omicron — nosuku lokungena ngo-December, ukubhukha kuzofaneleka ngaphansi kwalolu Hlelo. Nokho, uma leyo mingcele yokuvakasha ibisikhona kakade ngesikhathi isivakashi sibhukha ukuhlala, besingeke sifanelekele usizo ngaphansi koHlelo.

Izinhlobo zokubhukha ezingafaneleki

Ukubhukha okulandelayo akulufanelekeli usizo ngaphansi koHlelo:

 • Ukubhukha kwe-Airbnb Luxe
 • Ukubhukha kwe-Airbnb Yomsebenzi
 • Ukubhukha Kokuzithokozisa
 • Ukubhukha kwezivakashi eziyizakhamuzi zase-mainland China

Ukwenza isicelo sosizo

Uma ukubhukha kuhlangabezana nezimfuneko zokufaneleka ezingenhla, isivakashi esibhukhayo singathintana nethimba Elisiza Umphakathi 24/7 futhi kuzodingeka sinikeze imininingwane ebonisa ukufaneleka kwaso. Kumelwe sithole isicelo sosizo zingakapheli izinsuku ezingu-90 kusukela osukwini ukubhukha okukhanselwe ngalo.

Uma sibona ukukhwabanisa, ukukhohlisa, noma okunye ukwephulwa kweMigomo Yesevisi noma Imigomo Yesevisi Yezinkokhelo, i-Airbnb inelungelo lokwenqaba isicelo, ukuhoxisa usizo, ukumisa okwesikhashana noma ukuvala i-akhawunti yesivakashi, noma ukuthatha esinye isinyathelo sezomthetho esifanelekayo.

Uhlobo losizo olutholakalayo

Uma izimali zoHlelo zisatholakala futhi sibona ukubhukha kulufanelekela usizo, isivakashi esibhukhayo sizokufanelekela ukuthola ikhuphoni lokuvakasha elisebenza kanye elingu-50% wengxenye yemali engabuyiselwe yokubhukha. Ngokwesibonelo, uma isivakashi sikhansela ukubhukha kwe-$500 bese sibuyiselwa imali engu-$250 ngaphansi kwenqubomgomo yokukhansela yoMbungazi, isivakashi sizofanelekela ukuthola ikhuphoni yokuvakasha engu-$125 (u-50% wengxenye yemali engabuyiselwe). Ukukhokhelwa koMbungazi ekubhukheni ngeke kuthinteke.

I-Airbnb ilindele ukubuyekeza izicelo ngokulandelana kwendlela esizithola ngayo. Wonke amakhuphoni okuvakasha akhishwa ngaphansi kwalolu hlelo axhomeke ekubeni khona kwezimali oHlelweni.

Isikhathi ozothola ngaso ikhuphoni yokuvakasha

Uma sibona ukuthi ukubhukha kufanelekela usizo, futhi izimali zoHlelo zisatholakala, ikhuphoni yokuvakasha kufanele ingene ku-akhawunti yesivakashi zingakapheli izinsuku zebhizinisi ezingu-7-10. Izivakashi zingabuka amakhuphoni okuvakasha ngaphansi kokuthi Iphrofayili > Amasethingi E-akhawunti > Izinkokhelo nokukhokhelwa > Amakhredithi namakhuphoni.

Ukucela amakhuphoni okuvakasha amaningi

Uma isivakashi sinokubhukha okufanelekayo okungaphezu kokukodwa, singathumela isicelo sokubhukha ngakunye okufanelekayo. I-Airbnb inelungelo lokubeka umkhawulo wenani lamakhuphoni okuvakasha anikezwa isivakashi esisodwa ngaphansi koHlelo.

Imigomo yamakhuphoni okuvakasha

Ikhuphoni lisetshenziswa kanye futhi liyikhuphoni elingabuyiselwa ngemali elingasetshenziswa kuphela ekubhukheni kokuhlala okunosuku lokungena okungo-December 30, 2023 noma ngaphambi kwawo. Lisebenza kuphela ekubhukheni kokuhlala ku-Airbnb. Uma ukubhukha okwenziwe ngekhuphoni kukhanselwa yisivakashi, ikhuphoni ngeke lisasebenza. Ikhuphoni alibuyiselwa ngemali noma ngamakhadi esipho, noma lisebenze ekuthengeni okudlule, futhi alikwazi ukudluliselwa noma ukuhlanganiswa nokunye okunikezwayo, ikhuphoni, noma isaphulelo. I-Airbnb inelungelo lanoma isiphi isixazululo, okuhlanganisa ukulivala leli khuphoni, ezimweni lapho kunezinsolo zokukhwabanisa, ukusetshenziswa kabi, ukwephulwa kweMigomo Yesevisi noma Imigomo Yesevisi Yezinkokhelo, noma amaphutha obuchwepheshe.

Nansi indlela uHlelo olusebenza ngayo

I-Airbnb isungule uHlelo Lokusiza Izivakashi Nge-COVID ukuze isize umphakathi wethu wezivakashi phakathi nokwenyuka kwakamuva kwamanani ezigameko ze-COVID-19 emhlabeni wonke. Zonke izici zalolu Hlelo zimiswe ngokwahlulela kwethu, okuhlanganisa ukufaneleka kwesivakashi. Izinqumo ze-Airbnb ngaphansi kwalolu Hlelo ngeke zishintshe futhi ziyisibopho ezivakashini kodwa aziwathinti amanye amalungelo enkontileka noma avumelekile okungenzeka zinawo, njengaphansi kweNqubo Yokubuyiselwa Imali Yesivakashi, uMthetho Wezimo Ezingalindelekile, noma inqubomgomo yokukhansela yoMbungazi ekubhukheni. Noma iliphi ilungelo isivakashi esingaba nalo lokumangalela kwezomthetho lizohlala lingaphazanyisiwe.

Sicela ubheke leli khasi ukuze uthole imininingwane yakamuva yoHlelo, futhi sizophosta izilungiso lapho uHlelo seluphelile. Ukubhukha okukhanselwe kuphela ngosuku lokugcina loHlelo noma ngaphambi kwalo okuzofanelekela usizo. Njengoba ubhubhane luqhubeka luguquka nezimo zishintsha, sizolulandelela uHlelo futhi singase sinwebe, simise okwesikhashana, siguqule, noma siluvale uHlelo ngokubona kwethu.

Izihloko ezihlobene

Thola usizo ngokubhukha kwakho, i-akhawunti, nokunye.
Ngena ku-akhawunti noma uvule i-akhawunti