Yeqela kokuqukethwe
  Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Okwakamuva nge-COVID-19
  Uma izinhlelo zakho zohambo zishintshile ngenxa ye-COVID-19, ungashintsha noma ukhansele ukubhukha ekhasini lakho lohambo.

  Kungani kungabikho ireferensi ebonakala kuphrofayela yami?

  References are no longer active. However, if you already had references, they will remain on your profile, but won't be displayed publicly.

  A reference is statement on your profile from friends, family members, and colleagues that helps guests become comfortable staying with you. References are different from reviews, which hosts and guests write after a completed trip, and referrals, which let you earn credit for inviting people to Airbnb.

  Ulutholile usizo obuludinga?