Yeqela kokuqukethwe
Mema abangane ukuba bajoyine umphakathi we-Airbnb
Abangane abasha ku-Airbnb bazothola isaphulelo esingaba ngu-$65 ekubhukheni kwabo kokuqala okufanelekayo. Funda imigomo
Ngena ngemvume ukuze umeme abangane
Awunayo i-akhawunti? Bhalisa
Indlela okusebenza ngayo ukuxoxela abanye nge-Airbnb
Mema abangane abasebasha ku-Airbnb
Mema abantu abangakabi nayo i-akhawunti ye-Airbnb ukuba bavule i-akhawunti ngelinki yakho.
Bathola isaphulelo
Abangane abavula i-akhawunti ye-Airbnb ngelinki yakho bazothola isaphulelo esingaba ngu-$50 ngokuhlala kanye no-$15 oqondene Nokokuzithokozisa kwe-Airbnb okubiza u-$50 noma ngaphezulu.
Khumbuza abangane bakho ukuthi babhukhe
Lapho sebebhalisile, bazokwazi ukusebenzisa amakhuphoni abo ekubhukeni okufanelekayo.
Imibuzo evamile
Bheka lezi zimpendulo zemibuzo evamile futhi uhlole eminye imininingwane yohlelo ku-Help Center.
Uzothola imali engakanani umngane wami uma ngimmema?
Lapho umngane ommemele ku-Airbnb evula i-akhawunti futhi ebhukha uhambo, ukuthi uzothola imali engakanani kuncike enanini lokubhukha kwakhe ngaphandle kwezintela nezimali zesivakashi:

Sebenzisa u-$300, uthole u-$15
Sebenzisa u-$500, uthole u-$25
Sebenzisa u-$700, uthole u-$35
Sebenzisa u-$1,000 noma ngaphezulu, uthole u-$50

Futhi, uzothola u-$15 oyisaphulelo lapho ubhukha okokuzithokozisa kwakhe kokuqala kwe-$50 noma ngaphezulu.
Umngane wami ungimemele e-Airbnb kepha angitholanga ikhuphoni.
Uma uye waxoxelwa nge-Airbnb, kufanele usebenzise ilinki umngane wakho akuthumele yona ukuze uvule i-akhawunti ye-Airbnb. Ikhuphoni lakho lizosetshenziswa ngokuzenzakalelayo ekubhukheni kwakho okufanelekayo. Ukuze uthole usizo olwengeziwe landela le linki.
Ngixoxele umngane nge-Airbnb kodwa angizange ngisithole isikweletu sohambo.
Kubantu abaxoxelwe nge-Airbnb ngemva kuka-Oct, 1, 2020, i-Airbnb ayinikezi ikhredithi yokuvakasha kubantu abaxoxelwe nge-Airbnb.