Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Lokhu okuqukethwe akutholakali ngolimi lwakho olukhethiwe, yingakho sikwenze kwatholakala ngolimi oluseduze kakhulu olutholakala manje.

  Ukuphendula imibuzo ephezulu ngenqubo yezinyathelo ezingu-5 yokuhlanza

  Nakhu okudingeka ukwazi mayelana nenqubo yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezingu-5.
  Ngu Airbnb ngo- Eph 24, 2020
  Ungakufunda imizuzu engu-4
  Kulungiswe ngomhla ka- Jun 25, 2021

  Okuvelele

  Izivakashi ziyakukhathalela ukuhlanza—kusukela ezintweni zokuhlanza ozisebenzisayo kuya ezinyathelweni ezinezelwe ozisebenzisayo, zifuna ukwazi ukuthi wenzani ukuze usize ekuzigcineni ziphephile. Futhi akuzona zodwa. Izikhulu zikahulumeni nabasunguli bezinqubomgomo bagxile ezinqubweni zokuhlanza emzamweni wokuvikela imiphakathi yabo njengoba ukuvakasha kuphinde kuqala futhi imiphakathi ivulwa kabusha.

  Ngasekuqaleni kobhubhane, sezwa kwabaningi benu abacela isiqondiso esengeziwe ngendlela yokuhlanza nokusanithayiza izindawo zenu. Kwakungesinye sezicelo ezihamba phambili kumaseshini ethu akamuva okulalela naBabungazi basemhlabeni jikelele, futhi amacebiso okuhlanza ayaqhubeka eyindaba ehamba phambili ezingxoxweni zeSigungu Sabanikazi Bezindlu nalapha eSikhungweni Solwazi.

  Yingakho sisungule inqubo yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezingu-5, esiza Ababungazi abanjengawe bahlanze ngokuphumelela kakhudlwana phakathi ne-COVID-19 nangemva kwayo. Inqubo yezinyathelo ezingu-5 isekelwe encwadini yokuhlanza ye-Airbnb, eyasungulwa ngokubambisana nochwepheshe. Siyazi ukuthi kungaba nzima ukwamukela inqubo yokuhlanza entsha, yingakho incwadi eningilizayo ihlanganisa isiqondiso esisekelwe ochwepheshe, amacebiso okuphepha, nezinhlu zokuhlola.

  Siyazi ukuthi ungase ube nemibuzo ngale nqubo, futhi senze okusemandleni ethu ukuze siyiphendule lapha.

  Ngingayitholaphi imininingwane yokuhlanza ethuthukisiwe?
  Inqubo yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezingu-5 isekelwe encwadini yokuhlanza ye-Airbnb, esungulwe ngokubambisana nochwepheshe. Le ncwadi eningilizayo ihlanganisa isiqondiso esisekelwa ochwepheshe, uhlu lwezinto ezidingekayo okufanele ube nesitokwe sazo, amacebiso okuphepha, kanye nezinhlu zokuhlola. Ungathola amacebiso engeziwe, izinhlu zokuhlola eziqokiwe, nokunye engxenyeni yokuhlanza kokuthi Ithebhu yamacebiso.

  Uyini umehluko phakathi kwenqubo yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezingu-5 nezinyathelo zokuphepha ze-COVID-19?
  Inqubo yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezingu-5 iyingxenye nje eyodwa yezinyathelo zokuphepha ze-COVID-19. Ababungazi nezivakashi kumelwe futhi bagqoke izifonyo futhi baqhelelane uma bexhumana ngokoqobo lapho imithetho noma iziqondiso zendawo zifuna kanjalo.

  Ingabe izinyathelo zokuphepha ze-COVID-19 ziyasebenza ezivakashini?
  Yebo, uma imithetho noma iziqondiso zendawo zifuna kanjalo, izinyathelo zezempilo nokuphepha ze-Airbnb zidinga ukuba izivakashi zigqoke isifonyo futhi ziqhelelane ngamamitha angu-2 uma zixhumana ngokoqobo naBabungazi noma ezinye izivakashi ezingekho eqenjini lazo.

  Kungani bonke ababungazi manje sekudingeka balandele le nqubo yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezingu-5?
  Njengoba ubhubhane luqhubeka, kubalulekile ukuba sonke senze ingxenye yethu ekunqandeni ukubhebhetheka kwe-COVID-19. Siyazi ukuthi kungaba nzima ukuqala ukusebenzisa inqubo entsha yokuhlanza, ngakho sihlanganise incwadi yokuhlanza eningilizayo ehlanganisa isiqondiso esisekelwa ochwepheshe, amacebiso okuphepha, nezinhlu zokuhlola.

  Izivakashi zizokwazi kanjani ukuthi ngizibophezele enqubweni yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezingu-5?
  Uma Ababungazi bezibophezela enqubweni, ukuzibophezela kwabo ekuhlanzeni okuthuthukisiwe kuzoboniswa ekhasini lendlu yabo, ngakho izivakashi zizokwazi ukuthi bavumile ukulandela imithetho yokuhlanza. Kunezinto ezimbalwa okudingeka uzazi:

  • Ukuze ukuzibophezela kwabo ekuhlanzeni okuthuthukisiwe kuboniswe ekhasini lendlu yabo, Ababungazi kuzodingeka bavume ukulandela inqubo yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezingu-5 kuzo zonke izindlu zabo phakathi nokuhlala kwesivakashi ngasinye
  • Ababungazi bamakamelo kuzodingeka balandele iziqondiso ezengeziwe njengengxenye yenqubo yokuhlanza
  • Uma usuzibophezele kule nqubo, ukuzibophezela kwakho ekuhlanzeni okuthuthukisiwe kuzovela ekhasini lendlu yakho engakapheli amahora angu-24

  I-Airbnb izoqinisekisa kanjani ukuthi ababungazi bayayilandela inqubo yokuhlanza?
  Ababungazi kulindeleke ukuba balandele inqubo yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezingu-5. Isistimu yethu yokuphawula inikeza ukuhlola nebhalansi eyengeziwe—uma uMbungazi engazilandeli iziqondiso, izivakashi zingakuveza lokho ekuphawuleni kwazo ngaleyo ndawo. Izivakashi zingacela nokubuyiselwa imali ngokuhlala kwazo, uma kufaneleka ngaphansi Inqubomgomo Yokubuyisela Isivakashi Imali, ngokuthintana noSizo Lwekhasimende.

  Kuthiwani uma ngingahambisani nezimfuneko zokuphepha ze-COVID-19?
  Ababungazi abanikeza izindawo zokuhlala zizothola umyalezo ku-app noma kudeshibhodi yabo ozohlanganisa inqubo yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezingu-5 nekhasi lapho ungazamukela khona izimfuneko zokuphepha ze-COVID-19. Uma ungazamukeli izimfuneko, i-akhawunti yakho ingase ithole izixwayiso, imiswe okwesikhashana, futhi, ngezinye izikhathi, ikhishwe ku-Airbnb.

  Kuthiwani uma isivakashi sibika uMbungazi ozibophezele enqubweni yezinyathelo ezingu-5 zokuhlanza kodwa ongahambisani nemithetho?
  Sikholelwa ukuthi izinkinga eziningi zingaxazululwa ngokufundisa nokusiza aBabungazi kakhudlwana. Noma kunjalo, Ababungazi abephula ngokuphindaphindiwe noma ngezinga elikhulu imithetho yokuhlanza bangase bathole izixwayiso, ukumiswa okwesikhashana, futhi ngezinye izikhathi, bakhishwe enkundleni ye-Airbnb.

  Ukulandela inqubo yokuhlanza yezinyathelo ezingu-5 kuzodinga imali eyengeziwe yokuhlanza. Ngizokhokha kanjani?
  NjengoMbungazi, ungakhetha ukunezela inani lokuhlanza* endlini yakho, futhi lokho okukhokhisayo kushiyelwa kuwe ngokuphelele. Ukunezela inani lokuhlanza—noma ukulungisa elakho uma unalo kakade—kungasiza ekunciphiseni noma iziphi izindleko ezengeziwe zokulandela lezi zimfuneko.

  NginguMbungazi wekamelo. Kuyadingeka yini ngilandele inqubo yokuhlanza yezinyathelo ezingu-5?
  Yebo, Ababungazi bezindawo zokuhlala kumelwe balandele inqubo yokuhlanza yezinyathelo ezingu-5. Ngemva kokuba uMbungazi ezibophezele kule nqubo, ukuzibophezela kwakhe ekuhlanzeni okuthuthukisiwe kuzoboniswa ekhasini lendlu yakhe. Siyazi ukuthi Ababungazi abanezindawo ezihlanganyelwayo babhekene nezinselele ezingavamile uma kuziwa endabeni yokuhlanza nokuqhelelana, ngakho sifake iziqondiso ezengeziwe.

  Ngiqashe umuntu ohlanzayo oyiphrofeshinali. Ngingaqinisekisa kanjani ukuthi uhlangabezana nezimfuneko?
  Kufanele utshele umuntu wakho ohlanzayo oyiphrofeshinali ngenqubo yezinyathelo ezingu-5, umnike incwadi yokuhlanza, nezinye izinsiza eziseSikhungweni Solwazi—futhi uqiniseke ukuthi uyavuma ukulandela le mithetho. Kuzodingeka wamukele isinyathelo ngasinye egameni lomuntu okuhlanzelayo, futhi uqikelele ukuthi uyazilandela izinyathelo.

  Sikhona yini isikhathi sangaphambi kokubhukha esidingekayo uma ngizibophezela enqubweni yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezingu-5?
  Sicela uphawule ukuthi ngokuzibophezela enqubweni yokuhlanza yezinyathelo ezingu-5, uyavuma ukuhambisana nemithetho yendawo. Lokhu kuhlanganisa ukulandela noma iziphi iziqondiso ezinezelwe zokuphepha noma zokuhlanza ezivela ku-ejensi kahulumeni esebenzayo, njengokuthi kulindwa isikhathi esingakanani ngaphambi kokungena endaweni. Ngokwesibonelo, i-U.S. Centers for Disease Control and Prevention isikisela ukulinda isikhathi eside ngangokunokwenzeka (okungenani amahora amaningana) ngemva kokuphuma kwesivakashi. Uma ungathanda ukubeka isikhathi sokulinda ngemva kokuphuma kwesinye isivakashi, ungenza kanjalo kumasethingi akho. Ukushiya isikhathi esengeziwe phakathi kwababhukhile akunciphisi kuphela ubungozi bokuchayeka emagciwaneni—kukunika nesikhathi esengeziwe ngemva kwesivakashi ngasinye sokuba uhlanze, usanithayize, futhi ulungiselele indawo yakho.

  Ngibungaza Okokuzithokozisa Kwe-Airbnb. Ingabe unazo izimfuneko zokuhlanza ezidingeka nakimi?
  Yebo. Kulabo ababungaza ezweni noma esifundazweni lapho okokuzithokozisa okungokoqobo sekuqhubeka khona, sisungule iqoqo leziqondiso zokuhlanza kanye nezimfuneko kanye nokutusa kwezempilo nezokuphepha okwenzelwe wena ngokukhethekile.

  Ngaphezu kwezimfuneko, unazo yini iziqondiso ezengeziwe zokubungaza nokuvakasha phakathi ne-COVID-19?
  Ngaphezu kwezinyathelo zokuphepha ze-COVID-19, nanka amanye amacebiso Ababungazi nezivakashi okumelwe bawasebenzise lapho bebungaza futhi bevakasha phakathi nalesi sikhathi:

  • Qiniseka ukuthi ugeza izandla zakho kaningana, futhi ugweme ukuzithinta ubuso ngaso sonke isikhathi
  • Ungavakashi noma ubungaze uma usanda kuchayeka ku-COVID-19 noma unezimpawu zayo
  • Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, sicela ufunde iziqondiso zezempilo nezokuphepha zaBabungazi nezivakashi, futhi uqiniseke ukuthi ulandela noma iziphi izimfuneko zendawo ezidingekile

  Ngizoyazi kanjani imithetho neziqondiso zendawo zakamuva?
  Isimo silokhu siyashintsha, futhi imithetho nokusikisela okuthile (njengokuthi kulindwa isikhathi esingakanani ngaphambi kokungena endlini) kungahluka kuye ngendawo obungaza kuyo. Sicela ufake ibhukhimakha esihlokweni se-Help Center ukuze uthole imininingwane eyengeziwe ngemithetho neziqondiso zokuhlanza esifundazweni sakini. Ungabhekisela futhi kuleli khasi lolwazi ukuze uthole iziqondiso zokuvakasha zakamuva, imingcele, neziqondiso zokugqoka izifonyo nokuqhelelana endaweni yakini.

  Sethemba ukuthi lolu lwazi luzokusiza njengoba uphinde uhlola inqubo yakho yokuhlanza. Siyayazisa indlela Ababungazi abasiza ngayo ekuqinisekiseni ukuphepha nenhlalakahle yezivakashi phakathi nalesi sikhathi esibucayi.


  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  *Ngaphandle kwaBabungazi abanikeza izindawo zokuhlala e-mainland China. Thola okwengeziwe

  Okuvelele

  Airbnb
  Eph 24, 2020
  Ingabe lokhu kube wusizo?