Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Ukushintsha inqubomgomo yethu ekukhanseleni kwaBabungazi okugwemekayo

  Nakhu okwenza senze lolu shintsho.
  Ngu Airbnb ngo- Jul 20, 2022
  Ungakufunda imizuzu engu-5
  Kulungiswe ngomhla ka- Aga 18, 2022

  Okuvelele

  • Ukukhansela okungavinjelwa kulimaza izivakashi, Ababungazi, kanye ne-Airbnb, ngakho sishintsha inqubomgomo yethu

  • Uma ukhansela ngenxa yezizathu ezingavinjelwa, imali izodonswa ekukhokhelweni kwesikhathi esizayo

  • Ukukhansela ngezizathu ezivumelekile ezingaphezu kwamandla akho ngeke kube nezindleko

  Njengalabo esibambisene nabo ku-Airbnb, aBabungazi benza umsebenzi omkhulu wokwamukela ukubhukha futhi benza konke abangakwenza ukuze basize izivakashi nsuku zonke. Yingakho izivakashi ezivela emhlabeni jikelele zithemba abantu ezingabazi ngezinye zezinsuku ezibaluleke kunazo zonke ekuphileni kwazo—kusukela emaholidini asehlobo namaholide achithelwa ekhaya kuye kumaholide angemva komshado kanye nokukhumbula usuku lomshado.

  Kodwa uma Ababungazi bekhansela ezivakashini ngenxa yezizathu ezingagwemeka—njengokubhukha kabili ngephutha noma ukufuna ukubungaza abangane nomndeni—izivakashi ziphelelwa ithemba lokubhukha ku-Airbnb, futhi lokhu kuthinta kubo bonke Ababungazi futhi kulimaza umphakathi wethu wonke.

  Ngenxa yalezi zizathu, silungisa Inqubomgomo Yokukhansela yoMbungazi. Izilungiso kule nqubomgomo izosebenza kukho konke ukukhansela ngo-August 22, 2022 noma ngemva kwalokho. Le nqubomgomo ibilokhu ikhona iminyaka eminingi, futhi ibihlanganisa izindleko ezincane uma bekufanele ukhansele ukubhukha. Inani lemali belixhomeke ekutheni ukukhansele eduze kangakanani nokungena. Ngaphambilini, besikukhokhisa u-$50 USD ngokukhansela kokubhukha ezinsukwini ezingaphezu kweziyisikhombisa ngaphambi kokungena, kanye no-$100 USD ngokukhansela kokubhukha kwezinsuku ezingaphansi kweziyisikhombisa ngaphambi kokungena.

  Sithole ukuthi lesi sakhiwo sezimali asizibonisi ngokwanele izindleko zokuhambisa izivakashi endaweni efanayo noma engcono, ngokuvamile ngomzuzu wokugcina, ngemva kokuba uMbungazi ekhansele ngesizathu esingagwemeka. Futhi akubonisi ukuthinteka kokukhansela okungavinjelwa ezivakashini, Ababungazi, kanye ne-Airbnb—kuhlanganise nezivakashi ezingase zingamethembi uMbungazi uma ekhansela.

  Izinguquko ezimalini zethu zenqubomgomo yokukhansela

  Ngokuqhubekayo, uma uMbungazi ekhansela ukubhukha ngesizathu esingavinjelwa, kuzodonswa izindleko ezibuyekeziwe ekukhokhelweni kwesikhathi esizayo. Le zindleko zincike enanini lokubhukha nokuthi ukubhukha kukhanselwa ngesikhathi esisondelene kangakanani nokungena.

  Kuzoba nezindleko futhi uma isivakashi singakwazi ukuhlala endaweni ngoba inobungozi obukhulu bezempilo, njengesikhunta esibucayi, noma ngoba indawo ihluke kakhulu encazelweni yendlu, njengokuthi uMbungazi ufake i-villa enamakamelo amathathu kanti empeleni yifulethi elinegumbi lokulala elilodwa. Lokhu kubhukha (nezinye izibonelo ezingezansi engxenyeni ethi “Izimpendulo zemibuzo evame ukubuzwa”) kuzosingathwa njengokukhansela komzuzu wokugcina.

  Iminimamu yezindleko zokukhansela ingu-$50 USD futhi umkhawulo ungu-$1,000 USD ngaphansi kwenqubomgomo elungisiwe. Ingqikithi yenani lokubhukha elisetshenziselwa ukubala izindleko ihlanganisa inani lobusuku, inani lokuhlanza, nanoma iyiphi imali yesilwane esifuywayo, kodwa ayihlanganisi izintela nezindleko zesivakashi. Ekuhlaleni kobusuku obungu-28 noma ngaphezulu, inani lokubhukha ubusuku bokuqala obungu-30 lisetshenziselwa ukubala izindleko.

  • Uma ukubhukha kukhanselwa ezinsukwini ezingaphezu kuka-30 ngaphambi kokungena, izindleko zingu-10% wenani lokubhukha.
  • Uma ukubhukha kukhanselwe emahoreni angaphezu kwangu-48 nasezinsukwini ezingaphansi kwezingu-30 ngaphambi kokungena, izindleko zingu-25% wenani lokubhukha.
  • Uma ukubhukha kukhanselwe emahoreni angu-48 noma ngaphansi ngaphambi kokungena, noma ngemva kokungena, izindleko zingu-50% wenani lokubhukha lobusuku obungahlalwanga.

  Le miphumela yenqubomgomo yokukhansela ayishintshi:

  Usizo uma kwenzeka izenzakalo elingalindelekile

  Uma kufanele ukhansele ngenxa yezizathu ezingenakugwemeka, sizosebenza nawe futhi sisize izivakashi zakho zithole enye indawo yokuhlala, ngaphandle kwezindleko. Lezi zimo zihlanganisa:

  • Isizathu esizwakalayo esingaphezu kwamandla akho, njengokulungiswa kwezimo eziphuthumayo (njengokuvuza kwegesi noma ipayipi eliqhumayo) noma ukugula komuntu okubi kakhulu okukuvimbela ekubungazeni.
  • Ubufakazi bokuthi isivakashi sihlose ukuba nephathi noma ukwephula imithetho yendlu yakho.
  • Isimo esingalindelekile, njengezimo eziphuthumayo nobhubhane, izinhlekelele ezithile zemvelo, noma imingcele yokuhamba ebekwe uhulumeni.

  Uma ubhukha usebenzisa Ukubhukha Okusheshayo, ungase ukwazi ukukhansela ngenxa yezizathu ezengeziwe ezivumelekile.

  Uma ungenaso isiqiniseko sokuthi isimo sakho siyafaneleka lapha, xhumana nathi ngaphambi kokuthi ukhansele. Sicela ukhumbule ukuthi akufanele ukhansele ngenxa yanoma yisiphi isizathu esiphula Umthetho Wokungabandlululi wethu, futhi noma yikuphi ukukhohlisa mayelana nezizathu zakho zokukhansela kungaholela emiphumeleni eyengeziwe.

  Izimpendulo zemibuzo evame ukubuzwa

  Yiluphi uhlobo lobufakazi engingalunikeza uma ngidinga ukukhansela?
  Uma kufanele ukhansele ngenxa yesizathu esizwakalayo ongenakwenza lutho ngaso, uzocelwa ukuba uthumele ubufakazi Ethimbeni Elisiza Umphakathi. Ngokwesibonelo, ungase unikeze izithombe, amavidiyo, namanye amadokhumenti uma kudingeka ukulungisa okuphuthumayo, noma incwadi evela kudokotela uma kwenzeka ugula kabi kakhulu.

  Uma ukhansela ngoba ukholelwa ukuthi isivakashi sizoba nephathi noma siphule imithetho yendlu, uzocelwa ukuba uthumele ubufakazi Ethimbeni Elisiza Umphakathi. Lokhu kungase kuhlanganise uchungechunge lwemiyalezo nemibhalo oyithumelele isivakashi sakho noma amanye amadokhumenti.

  Uma ungaqiniseki ukuthi unesizathu esizwakalayo yini sokukhansela, xhumana nathi kuqala. Sizosebenza nawe ukuze sibuyekeze ubufakazi bakho ndawonye.

  Sicela ukhumbule ukuthi izinsolo ezimayelana nezivakashi ezinamaphathi azihlali zinembile, futhi akufanele ukhansele ngenxa yanoma yisiphi isizathu esephula Umthetho Wokungabandlululi wethu. Uma ukhathazekile ukuthi izivakashi zakho zingase zephule Inqubomgomo Yamaphathi kanye Nemicimbi noma imithetho yendlu yakho, zama ukuthumelela izivakashi imiyalezo futhi ubuze le mibuzo yokulandelela:

  • Ubani omunye ozobe ehlala nawe?
  • Uvakasha ngayiphi injongo?
  • Ungakwazi yini ukuqinisekisa ukuthi uyifundile imithetho yendlu?

  Kwenzekani uma isivakashi sifica isevisi ingekho noma inkinga efuze leyo endaweni yami?
  I-Airbnb izohlola inani lokukhansela ngaphansi kwenqubomgomo uma kwenzeka indawo inezingozi zempilo eziphawulekayo noma ihluke kakhulu endleleni echazwe ngayo lapho uyisesha, futhi isivakashi sitshele Ithimba Elisiza Umphakathi ngokushesha ngemva kokungena. Kwezinye izimo, indlu yakho ingase imiswe okwesikhashana kuze kube yilapho i-Airbnb isithole isiqinisekiso sokuthi noma yikuphi ukwephulwa komthetho sekulungisiwe.

  Lezi zimo zingafaneleka njengokukhansela koMbungazi ngemva kokungena kwesivakashi futhi kuphumele emalini yokukhansela engu-50% wenani lokubhukha kunoma yibuphi ubusuku obungachithwanga endaweni.

  Lezi zimo zihlanganisa lapho:

  • Izimo endaweni zinobungozi bezempilo obukhulu kakhulu: Ngokwesibonelo, isikhunta siyabonakala endaweni elawulwa uMbungazi.
  • Kufakwe uhlobo olungalungile lwendlu noma lwekamelo: Indawo yendlu noma uhlobo lwekamelo kuhluke kakhulu kulokho okufakiwe, njengalapho uMbungazi efake i-villa enamakamelo amathathu kanti empeleni iyifulethi elinegumbi lokulala elilodwa.
  • Kufakwe indawo engalungile: Indawo noma ikheli lendlu alilungile futhi okufakiwe akunembile ngamabomu, njengalapho uMbungazi ethi indlu yakhe ise-Los Angeles kodwa empeleni isedolobheni eliseduzane lase-Burbank.
  • Isevisi esemqoka ayikho: Indlu ayinayo isevisi ehamba phambili egqanyiswe esikhangisweni, njengalapho uMbungazi ethi indawo yakhe inendawo yokubhukuda kodwa ibe ingenayo.
  • Umbungazi wenza ushintsho olukhulu ekubhukheni lapho kungenwa: Lokhu kungase kuhlanganise ukushintsha indawo efakiwe ku-Airbnb ukuze kufakwe enye.

  Kuthiwani uma mina nesivakashi sivuma ukukhansela?
  Uma isivakashi sakho sikuthinta futhi sicela ukukhansela ukubhukha kwaso, futhi ukhululekile ukukhansela, ngeke ubhekane nezindleko noma imiphumela ekule nqubomgomo. Isivakashi sakho sizodinga ukuqalisa ukukhansela Nethimba Elisiza Umphakathi.

  Ukusuka lapho, uzoba nethuba lokuqinisekisa isicelo sesivakashi sakho. Uma uqinisekisa, ngeke wena noma isivakashi sakho nibhekane nezindleko noma imiphumela. Uma ungafuni ukugunyaza isicelo saso sokukhansela, inqubomgomo yakho yokukhansela evamile izosebenza ekubhukheni kwaso.

  Sicela ukhumbule ukuthi kuwukwephulwa kweNqubombomo Yokukhansela yoMbungazi ukukhuthaza isivakashi ukuba sikhansele ukubhukha ongakwazi ukukwamukela.

  Kuthiwani uma isivakashi sikhansela ukubhukha?
  Inqubomgomo yokukhansela yakho isebenza ngendlela evamile ekukhanseleni kwesivakashi.

  Uma uMsizi Wombungazi ekhansela ukubhukha, ingabe lokho kuzosebenza ku-akhawunti yoMsizi Wombungazi?
  Ukukhansela kuhlezi kuxhumene ne-akhawunti yoMbungazi oyinhloko. Lapho uMsizi Wombungazi ekhansela ukubhukha ngesizathu esingenakugwemeka, ukukhansela kuzothinta i-akhawunti yoMbungazi oyinhloko kuleyo ndlu.

  Ingabe lezi zimali nemiphumela kuyasebenza ezingeni lendlu noma ezingeni loMbungazi?
  Izimali nemiphumela ehlobene nenqubomgomo yokukhansela ebuyekeziwe kusebenza ezingeni loMbungazi. Ngokwesibonelo, uma unezindlu ezinhlanu, futhi kudingeka ukhansele ukubhukha ngesizathu esingagwemeka ezindlini ezimbili ezihlukene, kokubili lokhu kukhansela kuzosebenza ku-akhawunti yakho eyinhloko yoMbungazi.

  Kwenzekani uma kudingeka ngikhansele ngenxa yezinkinga zokubhukha ngesofthiwe eziholele ekubhukheni kabili?
  Uma kwenzeka kuba nenkinga ngesevisi yethu, i-Airbnb izohoxisa noma yiziphi izimali nemiphumela ehlobene. Uma inkinga ivela kumhlinzeki wesofthiwe oyinkampane eseceleni, futhi uMbungazi kudingeka akhansele ukubhukha ngenxa yalokho, uMbungazi kuzodingeka anikeze ubufakazi besigameko senkampane eseceleni noma ukungabikho kukagesi obuzocatshangelwa uma ecela ukuhoxiswa kwanoma yiziphi izimali nemiphumela.

  Ubufakazi bungase buhlanganise (kodwa abugcini ngalokhu) ukuxhumana ngama-imeyili avela kumhlinzeki oyinkampane eseceleni ngokuqondene nesigameko noma ukungabikho kukagesi, noma ubufakazi bocingo nomhlinzeki oyinkampane eseceleni, kanye namabalengwe alolo cingo.

  Thola amacebiso okugwema ukukhansela

  Sibuyekeza le nqubomgomo ngethemba lokuthi sizoba nokukhansela okumbalwa okugwemekayo futhi senza kube nokwethembana kakhudlwana phakathi kwezivakashi naBabungazi ku-Airbnb. Uma unanoma yimiphi imibuzo noma umbiko, sicela usithumelele

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile kusukela sashicilelwa.

  Okuvelele

  • Ukukhansela okungavinjelwa kulimaza izivakashi, Ababungazi, kanye ne-Airbnb, ngakho sishintsha inqubomgomo yethu

  • Uma ukhansela ngenxa yezizathu ezingavinjelwa, imali izodonswa ekukhokhelweni kwesikhathi esizayo

  • Ukukhansela ngezizathu ezivumelekile ezingaphezu kwamandla akho ngeke kube nezindleko

  Airbnb
  Jul 20, 2022
  Ingabe lokhu kube wusizo?