Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Lokhu okuqukethwe akutholakali ngolimi lwakho olukhethiwe, yingakho sikwenze kwatholakala ngolimi oluseduze kakhulu olutholakala manje.

  Indlela esenza ngayo izivakashi zilandise ngokwenza umonakalo

  Siwuzwile umbiko wakho, futhi sithuthukisa izivikelo zethu.
  Ngu Airbnb ngo- Mey 11, 2022
  Ungakufunda imizuzu engu-2
  Kulungiswe ngomhla ka- Mey 11, 2022

  Okuvelele

  • Kungase kudonswe imali endleleni yokukhokha yesivakashi esefayelini uma isivakashi sidala umonakalo endlini

  • Lesi silungiso sisekelwe embikweni ovela kuBabungazi

  Umphakathi wethu usekelwe ekwethembaneni, futhi sihlale sifuna izindlela zokuqinisa leso sisekelo. Uma indawo noma impahla yakho ilinyazwa isivakashi, othile esimmemayo, noma isilwane esifuywayo phakathi nokuhlala kwe-Airbnb, sifuna ukuthatha izinyathelo zokwenza izivakashi zilandise—okuyinto esaziyo ukuthi ibalulekile kuwe.

  Ukuze siwusize kangcono umphakathi wethu waBabungazi, kusukela ekupheleni kuka-May izivakashi zizotshelwa ukuthi kungase kudonswe imali endleleni yazo yokukhokha esefayelini uma zidala umonakalo endaweni yakho noma empahleni yakho.* Njengengxenye yalokhu kulungisa, amadiphozithi ezokuvikeleka azokhishwa ekhasini lamasethingi endlu. Uma ngaphambilini ubunediphozithi yezokuvikeleka, ngeke isasebenza ku-akhawunti yakho yokubungaza.

  Ukuvikelwa koMbungazi Okushintshayo

  Ukuze sikunikeze ukuthula kwengqondo, sikunikeza futhi ukufinyelela osizweni olushesha nakakhulu uma okuthile kungahambi kahle phakathi nokuhlala kwakho. Ngaphambilini, bekudingeka ulinde amahora angu-72 ukuze uthole impendulo evela esivakashini nganoma yiziphi izicelo zokubuyiselwa imali. Manje, uma ungezwa lutho oluvela esivakashini engakapheli amahora angu-24, ungathinta Ithimba Elisiza Umphakathi ukuze uthole usizo lokudlulisa isicelo sakho nesivakashi.

  Nansi indlela yokubuyiselwa imali uma kwenzeka umonakalo phakathi nokuhlala:

  1. Qoqa ubufakazi bomonakalo (izithombe, amavidiyo, izilinganiso zokulungisa noma ukuhlanza, kanye/noma amarisidi).
  2. Zingakadluli izinsuku ezingu-14 ngemva kokuphuma kwesivakashi, faka isicelo se-AirCover Yababungazi usebenzisa Isikhungo Sesixazululo.
  3. Ngemva kokuthumela isicelo sakho se-AirCover Yababungazi, isivakashi sakho sizoba namahora angu-24 ukuze sikhokhe. Uma sinqaba ukukhokha inani eligcwele noma uma singaphenduli, ungahilela i-Airbnb Support. Indlela yokukhokha yesivakashi sakho esefayelini ingase ikhokhiswe ngomonakalo okhaviwe.
  4. Khumbula ukuthi uma ubandakanya i-Airbnb Support esicelweni sakho se-AirCover Yababungazi, kufanele wenze njalo kungakapheli izinsuku ezingu-30 zomonakalo noma zokulahlekelwa.

  Ukuthola usizo oluvela ku-AirCover Yababungazi

  Ngo-November odlule, sethula I-AirCover Yababungazi—isivikelo esiphelele, esitholakala mahhala kuwo wonke uMbungazi, ku-Airbnb kuphela—esihlanganisa u-$1 million Womshwalense womonakalo wombungazi.** Eminyakeni edlule, sizwile kubaBungazi ukuthi ukulandisa kwezivakashi kubalulekile kakhulu, yingakho siqhubeka sithuthukisa indlela esenza ngayo izivakashi zibe nesibopho.

  Kusukela sethula i-AirCover Yababungazi, ukusabela kwaBabungazi kube kuhle kakhulu. “Ngikuthande kakhulu ukusabela kwe-AirCover [Yababungazi],” kusho uMbungazi Ovelele u-Janet wase-Boston. Ngisho noma ayenenkinga nezivakashi ezithile, wathola impendulo esicelweni sakhe se-AirCover Yababungazi sokubuyiselwa imali “ngokushesha.”

  “Ngaba nesivakashi esaphula isibambo somshini wokomisa, futhi ngokushesha ngabe sengisitshela leso sivakashi ukuthi ngizothumela isicelo [sokubuyiselwa imali] nge-AirCover [YaBabungazi],” kusho uMbungazi Ovelele u-Luz wase-Saskatchewan, e-Canada. Nakuba leso sivakashi senqaba ukukhokhela umonakalo, wakwazi ukubuyiselwa imali ngokushesha nge-AirCover Yababungazi. “Ngemva nje kwemizuzu embalwa,” uthi isicelo sakhe sokubuyiselwa imali sagunyazwa futhi inkokhelo yayisendleleni.

  Sijabule kakhulu ngokuthi i-AirCover Yababungazi ibe usizo kuBabungazi abafana nawe, futhi manje siye sathuthukisa ukuze senze izivakashi zilandise uma kwenzeka zidala umonakalo empahleni yakho phakathi nokuhlala kwazo. Siklame lokhu kulungisa ukuze sisheshise inqubo yokubuyiselwa imali futhi sikhiphe inkokhelo yakho ngokushesha kakhudlwana.

  Njengoba siqhubeka sithuthukisa izinqubomgomo nezivikelo zethu, sihlale siyikhumbula nemibiko osithumelele yona. Sizibophezele ekuqhubekeni nomsebenzi wethu wokuthuthukisa izinhlelo zethu zokuvikeleka komphakathi, ngakho hlala ukulindele ukuthola okwengeziwe—futhi uqhubeke usitshela lokho okucabangayo. Silalele.

  *Lokhu akusebenzi ekuhlaleni kwase-China, e-Japan, noma e-India.

  **Umshwalense womonakalo wombungazi awuyona ipholisi yomshwalense. Awukhavi Ababungazi abanikeza ukuhlala nge-Airbnb Travel, i-LLC, noma Ababungazi abanokuhlala e-mainland China noma e-Japan. Umshwalense womonakalo wombungazi awuhlobene Nomshwalense womonakalo wesivakashi. Khumbula ukuthi yonke imikhawulo yekhava iboniswa ngama-USD, nokuthi kuneminye imigomo, imibandela, nokungafakiwe.

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  Okuvelele

  • Kungase kudonswe imali endleleni yokukhokha yesivakashi esefayelini uma isivakashi sidala umonakalo endlini

  • Lesi silungiso sisekelwe embikweni ovela kuBabungazi

  Airbnb
  Mey 11, 2022
  Ingabe lokhu kube wusizo?