Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Ukusiza ngokuphuthumayo enhlekeleleni yase-Ukraine

  Abayizigidi babaleka empini. Izinkulungwane zaBabungazi be-Airbnb.org zabamukela.
  Ngu Airbnb ngo- Aga 19, 2022
  ividiyo yemizuzu engu-3
  Kulungiswe ngomhla ka- Aga 25, 2023

  Okuvelele

  • Ezinyangeni ezilandelayo ngemva kokuhlasela kuka-2022, abantu abangu-6 million babalekile e-Ukraine befuna ukuphepha

  • Ababungazi bavule amakhaya abo ukuze basize i-Airbnb.org ifeze isibophezelo sokuhlalisa okwesikhashana abantu abangu-100,000

  Evikini elingemva kokuhlasela kwe-Russia e-Ukraine, iciko noMbungazi u-Rafał wayizwa imiphumela yako edolobheni lakubo e-Wroclaw, eningizimu-ntshonalanga ye-Poland. Kwapakiswa amabhokisi ezinto eziyisidingo ezinikelwe ngaphandle kwesikhungo sase-Ukraine sezomdabu edolobheni lakubo. Wezwa kukhulunywa isi-Ukraine emigwaqweni nasezitolo.

  Masinyane imindeni emithathu evela e-Ukraine yayisibhukhe ukuhlala kwenyanga, ngokulandelana, endlini ayifake ku-Airbnb. Ekhathazeke ngokukhokhisa abantu ababalekela impi, u-Rafał wathintana nesevisi yamakhasimende ye-Airbnb, wathola ukuthi i-Airbnb.org ingamxhasa emizamweni yakhe, futhi wabhalisa.

  Ngokwe-U.N. Human Rights Council, cishe abantu abayizigidi ezingu-7 babaleka e-Ukraine ezinyangeni eziyisithupha ngemva kokuhlasela kwango-February 2022. Izigidi zemindeni zafika emadolobheni akulo lonke elase-Europe ngamasudikesi ambalwa futhi zingazi nakwazi ukuthi zizophindela nini emakhaya.

  Isabela kulobu bunzima, i-Airbnb.org yakhipha isicelo esiya kuzo zonke izinhlangano ezingophathina bayo ezingenzi inzuzo nomphakathi womhlaba wonke waBabungazi: Ningasisiza yini sinikeze abantu abangaba ngu-100,000 ababaleka e-Ukraine izindawo zokuhlala zesikhashana?

  Kusukela lapho, i-Airbnb.org iye yahlangabezana nalowo mgomo, ngenxa yosizo oluvela kuBabungazi emhlabeni wonke, abantu abanikela ku-Airbnb.org, nezinhlangano zezenhlalo ezisiza abantu.

  Abanye abantu abasabela kuleso sicelo, njengo-Rafał, ngaBabungazi abangomakad'ebona be-Airbnb abanikeza izindawo zokuhlala ngesaphulelo ku-Airbnb.org kulesi sikhathi sobunzima. Abanye, njengo-Mary, usosayensi wedatha waseMelika ohlala e-Berlin, bebephakathi kwaBabungazi abasha abangu-40,000 abakhetha ukunikeza izindawo zokuhlala zamahhala noma ezinezaphulelo nge-Airbnb.org ezivakashini ezingababaleki.

  I-Airbnb.org yanginika indlela eqinisekile yokuthatha isinyathelo.
  Host Mary of Berlin

  Ukuthola indlela ephuthumayo yokusiza

  U-Rafał, iciko noMbungazi we-Airbnb, wabhalisela i-Airbnb.org ngemva nje kokuqala kwempi.

  U-Rafał uthi impi yase-Ukraine yashaqisa wonke umuntu amaziyo e-Poland, kodwa wamangazwa yindlela abangane nomakhelwane bakhe abashesha ngayo ukusiza isixuku sabantu ababebalekela impi. Abantu banikela ukudla esiteshini sesitimela sase-Wroclaw futhi baqoqa izinto eziyisidingo ezazizothunyelwa emngceleni wase-Ukraine.

  Waqala ukuhlela umculo nozakwabo, kodwa futhi wayefuna ukuthola indlela esheshayo yokusiza. “Kungenye yezinto ezimbi kunazo zonke ukungabi nendawo yokuhlala, indawo yokulala, indawo ongaphindela kuyo.”


  U-Rafał uyaqhubeka efake indlu yakhe ku-Airbnb.org ukuze amukele izivakashi ezifuduke ngenxa yobunzima. Usizile nasekutolikeni kumawebhina e-Airbnb.org ngolimi lwase-Poland.

  Ukunikeza indawo ephephile

  Phakathi nezinyanga ezimbili ngo-2022, u-Mary wabungaza abantu abane ababebaleke e-Ukraine.

  E-Berlin, eqhele ngamakhilomitha angaba ngu-350 enyakatho-ntshonalanga ye-Wroclaw, u-Mary wayebuka izindaba zokuhlaselwa kwe-Ukraine. Lapho ebona isicelo se-Airbnb.org sokusiza esiku-inthanethi, wafaka ifulethi lakhe mahhala.

  Ilungu lezisebenzi ze-Organization for Refuge, Asylum, and Migration (ORAM), enye yezinkampane ezingophathina be-Airbnb.org, lanika usizo. Njengoba abezindaba abaningi bebikile, imizwa emelene ne-LGBTQ+ e-Ukraine nakwamanye amazwe azungezile kuye kwanezela ekuchayekeni kwabantu be-LGBTQ+ abafuduke phakathi nale mpi. Ummeleli we-ORAM wabuza u-Mary ukuthi abantu ababili abangongqingili bangahlala yini endaweni yakhe.

  U-Mary wakujabulela ukubungaza izivakashi ze-LGBTQ+. Uthi, “Ngangazi ukuthi ifulethi lami lalizoba yindawo ephephile kubo.”

  Ukukhuthaza ukuxhumana

  Ngokushesha ngemva kokuhamba kwezivakashi zokuqala zika-Mary, u-Dima wafika ezohlala amasonto amabili. U-Dima, umlisa ongungqingili oneminyaka engaba ngu-20, wayehlala e-Kyiv ngesikhathi abase-Russia beqala ukuqhumisa idolobha ngamabhomu. Inhlangano yomphakathi okuthiwa yi-Safebow isize u-Dima nekati lakhe, u-Peach, bahamba badlula e-Poland baya e-Berlin. Belapho, i-ORAM yamsiza ukuba athole indawo yokuhlala futhi abhalisele amasevisi ezenhlalo.

  Ngemva kohambo olugcwele izithiyo, ukufika efulethini lika-Mary kwamlethela impumuzo u-Dima. Uthi, “Inhliziyo yami yayibuhlungu ngalezo zinsuku zokuqala.” “Angazi nokwazi ukuthi iyiphi ingxenye eyayibalulekile kimi: ukuba sendaweni ephephile noma ukuqonda ubukhulu bosizo engilutholayo.”

  U-Mary wayesohambweni engekho edolobheni ngeviki lokuqala lokuhlala kuka-Dima. Lapho ephindela e-Berlin, baba ngamathe nolimi. Bachitha amahora etafuleni lakhe lasekhishini, bedla futhi bephuza ubhiya. Babelokhu bexhumana ngemva kokuthuthela kuka-Dima kwelinye ifulethi.

  U-Dima uthi, “Kwangisiza kakhulu ukuba ngiqale ukuphila kwami lapha.”

  Ukwenza umehluko

  U-Mary uyaqhubeka eveza indlela okwakulula ngayo ukubungaza. Uthi, “Akukho okuyisimanga ngempela engakwenza.” “Ngathatha ithuba. Mhlawumbe kuncane okwaba yisiphazamiso.”

  Uqhathanisa lokho nezindaba izivakashi zakhe ezizixoxile: “Ngiyacabanga ngokubhekana [nezinto] ngikwelinye izwe, engingazikhethelanga ukuya kulo, ngihlukanisiwe nomndeni wami. Lokho kuyaphawuleka. Kuyinto enzima.”

  U-Mary wayengalindele ukwenza abangane nezivakashi zakhe, kodwa kwamjabulisa ukubona umphakathi owasunguleka.

  Uthi, “Izikhathi eziningi, ngemizamo esiyenzayo, asiyiboni ngempela imiphumela.” “Kodwa ngalokhu, ngangingenza umehluko okungenani ekuphileni komuntu oyedwa.”

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile kusukela sashicilelwa.

  Okuvelele

  • Ezinyangeni ezilandelayo ngemva kokuhlasela kuka-2022, abantu abangu-6 million babalekile e-Ukraine befuna ukuphepha

  • Ababungazi bavule amakhaya abo ukuze basize i-Airbnb.org ifeze isibophezelo sokuhlalisa okwesikhashana abantu abangu-100,000

  Airbnb
  Aga 19, 2022
  Ingabe lokhu kube wusizo?