Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Ukuvula amakhaya ezikhathini ezibucayi nge-Airbnb.org

  Sekela umphakathi futhi uthole ibheji ngokubungaza noma ukunikela.
  Ngu Airbnb ngo- Dis 7, 2020
  Ungakufunda imizuzu engu-2
  Kulungiswe ngomhla ka- Aga 24, 2023

  Okuvelele

  • I-Airbnb.org iyinhlangano engenzi nzuzo ezimele egqugquzelwa umoya wokupha waBabungazi

  • Ababungazi abanikeza ukuhlala kwamahhala noma okunesaphulelo noma iminikelo ephindaphindayo bayalifanelekela ibheji loMsekeli we-Airbnb.org

  Ikhono lakho njengoMbungazi lokwenza abantu bazizwe bamukelekile endaweni yakho lisifaka ugqozi nsuku zonke. Siyaziqhayisa ngendlela umphakathi wethu waBabungazi oyisekele ngayo i-Airbnb.org, inhlangano engenzi inzuzo emiswe ngo-2020 ukuze kwakhelwe emsebenzini owaqaliswa iZindlu Zezinhlekelele nezinhlelo ezihlalisa Abosizo lokuqala.

  Kusukela ngo-2012, uvule amakhaya akho kubantu abangaphezu kuka-100,000, okuhlanganisa ababaleki, izisebenzi ezisemqoka ezisiza kubhubhane lwe-COVID-19, nababaleki ababalekela izinhlekelele zemvelo ezibhubhisayo emhlabeni jikelele.

  I-Airbnb.org iyakwazi ukwenza umsebenzi ngenxa yomoya wokupha waBabungazi abanikeza izindawo zokuhlala nabantu abanikelayo abanikeza izimali ukuze kusizwe abantu ezikhathini ezibucayi.

  Ukuthola ibheji loMsekeli we-Airbnb.org

  Sijabulela umoya wokupha womphakathi waBabungazi ngokunikeza ibheji loMsekeli le-Airbnb.org. Ababungazi bangasekela i-Airbnb.org futhi bathole ibheji:

  • Ngokubhalisela ukubungaza ukuhlala kwezimo eziphuthumayo mahhala noma ngesaphulelo

  • Ngokunikela ngokuphindaphindiwe

  Ukubungaza izindawo zokuhlala zezimo eziphuthumayo

  Ibheji loMsekeli we-Airbnb.org ligqamisa aBabungazi okungenani abanendlu eyodwa ku-Airbnb.org enikeza ukuhlala kwezimo eziphuthumayo kwamahhala noma okunesaphulelo. Ukunikeza ukuhlala kwe-Airbnb.org kusho ukuhlalisa abantu abangenamakhaya, ababaleki, noma abanye abadinga indawo yokuhlala okwesikhashana ngezikhathi ezibucayi.

  Funda kabanzi ngokubungaza ngoba uthanda

  Ukunikela ngokuphindaphindiwe

  Ungalithola futhi ibheji loMsekeli we-Airbnb.org nangokusayinela ukunikela ngengxenye yokukhokhelwa kwakho ku-Airbnb.org ngokuqhubekayo. Noma, uma uthanda, unganikela kanye ngaphandle kokufanelekela ibheji.

  Funda kabanzi ngokunikela ngokukhokhelwa kwakho.

  Ukuthola izimpendulo zemibuzo evame ukubuzwa

  Buyini ubuhlobo be-Airbnb.org neZindlu Zezinhlekelele kanye nokuhlala kwaBosizo lokuqala?
  Ngo-2020, iZindlu Zezinhlekelele ze-Airbnb nezinhlelo zokuhlala kwaBosizo lokuqala zaba yi-Airbnb.org, inhlangano engenzi nzuzo ye-501(c)(3). Nakuba i-Airbnb yabelana ngamalungu omphakathi ne-Airbnb.org, le nhlangano engenzi nzuzo iyinhlangano ezimele enebhodi labaqondisi abazimele.

  Livela kuphi ibheji loMsekeli we-Airbnb.org?
  Ibheji livela kuphrofayili yakho yoMbungazi nasemakhasini endlu yakho. Uma ufisa ukufihla ibheji lakho, thintana neqembu lethu labosizo.

  Ingabe ibheji liyayithinta indlu yami ekusesheni?
  Ibheji likhangisa ngokusekela kwakho i-Airbnb.org ngokungazigodli. Alithinti indlela izindlu ezivela ngayo emiphumeleni yokusesha ye-Airbnb, futhi izivakashi azikwazi ukuhlunga amabheji e-Airbnb.org ekusesheni kwazo okwamanje.

  Ingabe leli bheji liyalithinta ibheji noma isteyithasi sami sokuba uMbungazi Ovelele?
  Ibheji loMsekeli we-Airbnb.org alilithinti ibheji noma isteyithasi sakho sokuba uMbungazi Ovelele. Leli bheji livela eceleni kwebheji lakho lokuba uMbungazi Ovelele.

  Ingabe ngizolahlekelwa yibheji loMsekeli we-Airbnb.org uma ngiyeka ukubungaza noma ukunikelela i-Airbnb.org?
  Yebo, kodwa ibheji lizovela futhi uma uqhubeka nokubungaza nge-Airbnb.org noma ukunikelela i-Airbnb.org. Ungayikhipha indlu yakho noma nini ku-Airbnb.org noma umise okwesikhashana noma uyeke ukunikela ngokuphindaphindiwe.

  Isiza kanjani i-Airbnb?
  I-Airbnb izibophezele ekuxhaseni izindleko zokusebenza kwe-Airbnb.org, ngakho yonke iminikelo ingaya ngokuqondile kophathina abangenzi inzuzo nakubantu abanakekelwa yi-Airbnb.org.

  Imininingwane equkethwe kulesi sihloko kungenzeka isishintshile kusukela sashicilelwa.

  Okuvelele

  • I-Airbnb.org iyinhlangano engenzi nzuzo ezimele egqugquzelwa umoya wokupha waBabungazi

  • Ababungazi abanikeza ukuhlala kwamahhala noma okunesaphulelo noma iminikelo ephindaphindayo bayalifanelekela ibheji loMsekeli we-Airbnb.org

  Airbnb
  Dis 7, 2020
  Ingabe lokhu kube wusizo?