Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Lokhu okuqukethwe akutholakali ngolimi lwakho olukhethiwe, yingakho sikwenze kwatholakala ngolimi oluseduze kakhulu olutholakala manje.

  Ukususa i-COVID-19 njengesimo esingalindelekile

  Thola izimpendulo zemibuzo evamile mayelana nezilungiso zethu zango-May 2022.
  Ngu Airbnb ngo- Eph 29, 2022
  Ungakufunda imizuzu engu-3
  Kulungiswe ngomhla ka- Eph 29, 2022

  Okuvelele

  • Ngokuqondene nokubhukha okwenziwe kusukela ngo-May 31, 2022, ukugula okuhlobene ne-COVID-19 ngeke kusahlanganiswa ngaphansi komthetho wezimo ezingalindelekile
  • Uma isivakashi sigula sine-COVID-19, inqubomgomo yokukhansela yoMbungazi izosebenza

  Phakathi nezigaba zokuqala zobhubhane lwe-COVID-19, senze imizamo yokunakekela izidingo eziphuthumayo zomphakathi wethu. Umthetho wezimo ezingalindelekile wethu uvumele izivakashi naBabungazi ukuba babuyiselwe imali ephelele uma bekhansela ukubhukha ngoba bephethwe yi-COVID-19.

  Siwuzwile umbiko wakho ukuthi le ndlela iholele ekunyukeni kwezimo ezingalindelekile nokhansela komzuzu wokugcina. Lokhu kwakubuhlungu kakhulu kuBabungazi phakathi nezinkathi zokuvakasha ezimatasa, lapho ukukhansela komzuzu wokugcina kungaba nomthelela omkhulu.

  Manje njengoba i-COVID-19 iyingxenye eyaziwayo yomhlaba wethu, amazwe amaningi aseye esigabeni esisha ekusabeleni kwawo, futhi sibuyekeze indlela yethu yokukhansela okuhlobene ne-COVID-19 ngokubonisana nabeluleki bezempilo.

  Ngokuqondene nokubhukha okwenziwe ngo-May 31, 2022 noma ngemva kwawo, ukuba ne-COVID-19 ngeke kusabhekwa njengesimo esingalindelekile (ngaphandle kokubhukha okwenziwa e-South Korea nase-mainland China). Uma isivakashi sikhansela ukubhukha kwaso ngoba siphethwe yi-COVID-19, inqubomgomo yokukhansela yoMbungazi izosebenza.

  Sithemba ukuthi lolu shintsho luzovumela aBabungazi ukuba bazizwe bevikelekile njengoba begcwalisa amakhalenda abo, ikakhulukazi ngaphambi kwezinkathi zonyaka ezimatasa. Ukuze uthole imininingwane ethe xaxa yokuthi lolu shintsho lusho ukuthini, nazi izimpendulo zeminye imibuzo evamile yoMbungazi.

  Imibuzo evame ukubuzwa

  1. Uyini umthetho wezimo ezingalindelekile?
  Umthetho wezimo ezingalindelekile usebenza lapho izimo ezingalindelekile, njengezinhlekelele zemvelo noma izimo eziphuthumayo zempilo yomphakathi, zikwenza kube nzima noma kungabi semthethweni ukuqedela ukubhukha. Ababungazi nezivakashi ezithintwa isenzakalo esihlanganisiwe kule nqubomgomo zingase zifanelekele ukukhansela ukubhukha kwazo ngaphandle ngokubhekana nemiphumela engemihle.

  2. Yini eshintshayo?
  Umthetho wezimo ezingalindelekile uhloselwe ukuhlanganisa izimo ezingalindelekile, kodwa i-COVID-19 manje isiyingxenye eyaziwayo yomhlaba wethu. Kunoma yikuphi ukubhukha okwenziwe ngo-May 31, 2022 noma ngemva kwawo, ukuphathwa yi-COVID-19 ngeke kusabhekwa njengesimo esingalindelekile.*

  Lokhu kusho ukuthi izivakashi ngeke zisakwazi ukubuyiselwa imali ephelele uma zikhansela ukubhukha ngoba zine-COVID-19, ngaphandle kwalapho uma kuvunyelwe inqubomgomo yakho yokukhansela. Sithemba ukuthi lolu shintsho lukusiza uzizwe ukhululekile njengoba uhlela amakhalenda akho.

  Ngokuqondene nokubhukha okwenziwe ngaphambi kuka-May 31, 2022, izimo ezithile ezihlobene ne-COVID-19 zizoqhubeka zihlanganisiwe.

  3. Yimaphi amazwe okusebenza kuwo lolu shintsho?
  Lolu shintsho lusebenza emhlabeni jikelele, ngaphandle kokubhukha okwenziwa e-mainland China nase-South Korea. Ngokuqondene nokubhukha okwenziwa e-South Korea, izimo ezihlobene ne-COVID-19 ezichazwe kunqubomgomo yethu zizoqhubeka zihlanganisiwe. Izinqubomgomo ezihlukile zisebenza ekubhukheni kwabantu base-mainland China.

  4. Kusho ukuthini lokhu ngaBabungazi?
  Iningi laBabungazi cishe ngeke lizibone izinguquko noma ukukhansela okumbalwa komzuzu wokugcina okuvikelwe umthetho wezimo ezingalindelekile. Noma kunjalo, lolu shintsho lungathinta aBabungazi bamakamelo ababephethwe yi-COVID-19.

  Uma udinga ukukhansela ukubhukha ngoba uyagula, sikukhuthaza ukuba uthinte Ithimba Elisiza Umphakathi ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze uthole usizo lokuhlola isimo sakho. Uma ukhansela, ngeke ukhokhelwe, kodwa imiphumela eyengeziwe ingase ihoxiswe.

  5. NginguMbungazi wekamelo. Kuthiwani uma isivakashi sami sithi sine-COVID-19, kodwa sifuna ukuvakasha noma kunjalo—futhi ngizizwa ngingaphephile ukusibungaza? Ngingakhansela?
  Yebo. Uma isivakashi singafuni ukukhansela futhi uzizwa ungaphephile, ungathinta Ithimba Elisiza Umphakathi ukuze ukhansele ukubhukha. Ngeke ukhokhelwe, kodwa ngeke kube nemiphumela eyengeziwe ngokukhansela.

  Sikhuthaza zonke izivakashi ukuba zingavakashi uma zigula. Kuyinqubomgomo ye-Airbnb ukuthi amalungu omphakathi wethu akufanele angene ekuhlaleni njengesivakashi—noma asebenzelane mathupha nezivakashi njengoMbungazi—uma egula noma eke achayeka ku-COVID-19.

  6. Lusho ukuthini lolu shintsho ezivakashini?
  Ngokuqondene nokubhukha okwenziwe ngo-May 31, 2022 noma ngemva kwawo, izivakashi eziphethwe yi-COVID-19 zizoqondiswa yinqubomgomo yakho yokukhansela.* Uma izivakashi zikhathazekile ngamathuba okuba zikhansele uhambo ngenxa ye-COVID-19, zingacabangela ukukhetha ukuhlala okunenqubomgomo yokukhansela evumelana nezimo noma ukuthenga umshuwalense wezohambo.

  7. Kuthiwani uma ngifuna ukusiza isivakashi sami futhi ngisibuyisele imali engaphezu kwalokho okuhlanganisiwe enqubomgomweni yami yokukhansela?
  Ngokuqondene nokubhukha okwenziwe ngo-May 31, 2022 noma ngemva kwawo, inqubomgomo yakho yamanje yokukhansela izosebenza. Kodwa uma isivakashi sakho sigula sine-COVID-19 futhi ungathanda ukusibuyisela imali noma uxoxe naso ngesixazululo esivumelana nezimo, ungakwenza lokho.

  Ababungazi abafuna ukubuyisela izivakashi zabo imali ngale kwalokho okunikezwa kunqubomgomo yazo yokukhansela bangenza kanjalo ngeSikhungo Sezixazululo ngemva kokukhansela kwesivakashi. Ungase futhi ucabangele ukunikeza izivakashi zakho ithuba lokukhansela futhi zibhukhe kabusha olunye usuku. Uma unesifiso sokunikeza izivakashi zesikhathi esizayo ukuvumelana nezimo kakhudlwana nokuthula kwengqondo, cabangela ukushintshela kunqubomgomo yokukhansela eshintshashintsha nezimo.

  Thola okwengeziwe mayelana nenqubo yokubuyiselwa imali

  8. Uma isivakashi sibhukhe ukuhlala kwaso ngaphambi kuka-May 31, 2022, iyiphi inqubomgomo engasebenza?
  Ngokuhlala okubhukhwe ngaphambi kuka-May 31, 2022, izivakashi eziphethwe yi-COVID-19 zisazokwazi ukukhansela ukuze zibuyiselwe imali ephelele. Zizocelwa ukuthi zinikeze amadokhumenti asekelayo (njengobufakazi bomphumela wokuhlolelwa i-COVID-19), lapho kuvumelekile ngokomthetho.

  9. Uma isivakashi sibhukha ukuhlala kwaso ngo-May 31, 2022 noma ngemva kwawo, iyiphi inqubomgomo engasebenza?
  Inqubomgomo yokukhansela yoMbungazi izosebenza. Izivakashi ezikhansela ngoba zigula ziphethwe yi-COVID-19 ngeke zivikelwe ngaphansi komthetho wezimo ezingalindelekile.*

  10. Kuthiwani ngokunye ukuphazamiseka kohambo okuhlobene ne-COVID-19? Ingabe kukhahlanganisiwe emthethweni wezimo ezingalindelekile?
  Cha. Yize ubhubhane lwe-COVID-19 lungase luqhubeke nokubangela izehlakalo ezinjengokuvalwa kwemingcele noma izimfuneko zokuhlala lapho ukhona, lezi azisabhekwa njengokungalindelekile ngo-2022. Izinqubomgomo ezihlukile zisebenza ekubhukheni kwabantu base-mainland China.

  11. Yiziphi izinhlobo zezigameko ezisahlanganisiwe emthethweni wezimo ezingalindelekile?
  Izenzakalo ezingalindelekile (ngokwesibonelo, izinhlekelele zemvelo ezinkulu noma izenzo zempi) zihlanganisiwe emthethweni wezimo ezingalindelekile.

  Funda kabanzi mayelana nomthetho wethu wezimo ezingalindelekile kanye ne-COVID-19

  *Ngaphandle kokubhukha okwenziwa e-South Korea nase-mainland China.

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  Okuvelele

  • Ngokuqondene nokubhukha okwenziwe kusukela ngo-May 31, 2022, ukugula okuhlobene ne-COVID-19 ngeke kusahlanganiswa ngaphansi komthetho wezimo ezingalindelekile
  • Uma isivakashi sigula sine-COVID-19, inqubomgomo yokukhansela yoMbungazi izosebenza

  Airbnb
  Eph 29, 2022
  Ingabe lokhu kube wusizo?