Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Amacebiso oMbungazi Ovelele okumenenja nokukhulisa ibhizinisi lakho

  Njengengxenye ye-Black History Month, la Babungazi banikeza amacebiso empumelelo yabo.
  Ngu Airbnb ngo- Jun 27, 2022
  okufundwayo kwemizuzu engu-3
  Kulungiswe ngomhla ka- Jun 27, 2022

  Okuvelele

  • Kubalulekile ukuba nesu, kusukela ekucabangeni ngenani lakho lobusuku kuya ekunakekeleni indawo yakho

  • Gcina amarekhodi kusukela ekuqaleni ukuze uhlale uhlelekile

  • Khulisa ibhizinisi lakho lokubungaza ngokwamukela kahle izivakashi—nokuphawula okuhle

  Kwenye ingxenye yomgubho wethu we-Black History Month, sakhuluma naBabungazi Abavelele ababili ngendlela ababa ngayo osomabhizinisi—kanye nemibono yokubungaza abayiqongelele ekubungazeni.

  Phakathi kwamacebiso amaningi awusizo okukhulisa ibhizinisi lakho, la Babungazi bathi ukucabanga ngobuciko ngamanani obusuku, ukugcina amarekhodi ezimali ngokucophelela, nokunakekela izindawo zabo kusukela ekuqaleni kubasize ngempela. Sathola ukusikisela okuningi okuhle kakhulu futhi saba nogqozi lokusungula izihloko ezintsha zokuqhuba ibhizinisi kanye nezici zebhizinisi lokubungaza.

  Siqalisa izihloko zethu ngokufaka amacebiso avela elungwini leBhodi Yabeluleki Bababungazi u-Pamellah wase-Malindi, e-Kenya, usomabhizinisi nomsunguli wenkampane ehlela imishado; owayeyilungu leBhodi Yabeluleki Bababungazi u-Reed wase-Philadelphia, uthisha nosomabhizinisi—noma, njengoba ekubeka, “uthisha ongusomabhizinisi.”

  Beka ngobuciko inani lakho lobusuku

  Bobabili la Babungazi banquma inani lobusuku ngokuhlanganisa imali yendlu noma yokuqasha neyamanzi nogesi nezinye izindleko zanyanga zonke bese bebala amanani abo besusela lapho.

  “Uma nje ngikwazi ukukhokhela izindleko zami ngesikhathi ngiqalisa, angikhathazeki,” kusho u-Reed. “Ngeke ucebe ngokushesha. Ngiceba kancane kancane.”

  Ku-Pamellah, ukulungisa ngokushesha inani lakhe lobusuku kwambuyisela imali eningi. Ekuqaleni, wabeka inani lendlu “eliphakeme kakhulu, ngokusekelwe emalini ayezoyisebenzisa kuyo,” esho. Akazange athole ukubhukha.

  “Emahoreni amabili ngemva kokunciphisa inani lami, angizange ngiyeke ukubungaza,” kusho u-Pamellah. “Abantu babebhukha belandelana.” Wakwazi ukwenyusa inani lakhe masinyane—futhi ngemva nje kwezinyanga ezintathu, waba uMbungazi Ovelele.

  Vumela inani lakho libonise ukuphawula kwakho

  U-Reed uqhathanise indawo yakhe nezindlu ezifanayo endaweni akuyo ukuze akhuphule inani lakhe lobusuku kancane kancane. “Lapho usuqalisile, uqala ukuthola ukuphawula okuhle,” esho, futhi uzokwazi ukukhulisa inani lakho.

  U-Pamellah wabhekana nesimo esifanayo. “Lapho ngiqhubeka ngithola ukuphawula, ngakwazi ukukhulisa inani lami, laba yilokho engikufunayo,” esho.

  Umbungazi Ovelele u-Reed wase-Philadelphia

  Yamukela umoya wokuqhuba ibhizinisi

  “Phela, ukubungaza kuyibhizinisi,” kusho u-Reed. “Kunezinzuzo zokuba umnikazi webhizinisi e-America.” Lokhu akuzuzisi kuphela uMbungazi—kuzuzisa umphakathi waBabungazi. “Abantu abahlanganyela amakhaya abo bavula amathuba ezomnotho,” esho.

  U-Reed ufanisa i-Black Wall Street nenkolelo yakhe yokubungaza nokuqhuba ibhizinisi. “Ku-Black Wall Street, babethatha amakhaya abo futhi benza okufanayo: ukuqalisa kancane, benze imali eningi, bakhulise amabhizinisi, futhi badlondlobale kusukela lapho,” esho.

  I-Black Wall Street yayingumphakathi ochumayo ngokwezomnotho nangokwesiko e-Tulsa, e-Oklahoma, owasungulwa futhi wakhuliswa abantu abaNsundu baseMelika ekuqaleni kwekhulu leminyaka lama-20. “Ukwamukela nje ukuthi imizamo yokulwela amalungelo kwabaNsundu, inkululeko yabaNsundu—abantu abaNsundu bayaqhubeka ngokwesiko le-Black Wall Street,” kusho u-Reed.

  Ukubungaza kuphinde kwaletha ukuxhumana nezivakashi nomphakathi wakhe u-Reed awazisa ngokujulile: “Kube yisibusiso ngempela.”

  Gcina amarekhodi kusukela ekuqaleni

  Njengoba ukuhlale ucabanga njengosomabhizinisi kube usizo empumelelweni yaBabungazi, batusa ukuhleleka ngaphambi kokwamukela izivakashi zakho zokuqala.

  “Ngisetha i-akhawunti ehlukile ukuze ngilandelele izindleko zami, ukuze lapho sekuyisikhathi sentela, ngingabi sesimweni esibucayi ekudluliseleni kumgcini mabhuku wami—noma ngikwenze mina ngokwami,” kusho u-Reed.

  Uma kuziwa ezimalini, ukucela usizo kungaba semqoka. “Uma udinga ukuthola umeluleki wentela, noma udinga ukwenza ucwaningo endleleni yokuqonda amanani, kwenze lokho,” esho.

  Uma nje ngikhokhela izindleko zami lapho ngiqala, angikhathazeki. Ngeke ucebe ngokushesha. Ngiyaceba kancane kancane.
  Reed,
  Philadelphia

  Lungisa indlu yakho ngokuqhubekayo

  Ukuze bahlale enamanani aphansi, u-Pamellah usikisela ukuthi Ababungazi balungise izindlu zabo ngokuqhubekayo. Uzibophezele ekusizeni abanye Ababungazi endaweni akuyo baphumelele, futhi umbuzo wokuqala awubuzayo ulula: “Ugcine nini ukusebenza endlini yakho?” esho.

  Utusa ukushintsha izithombe kaningana, ikakhulu ezinkathini zonyaka ezihlukahlukene, nokuqhathanisa amanani akho nawomakhelwane njalo. Unezela ukuthi kuwukuhlakanipha ukubekela eceleni isikhathi nsuku zonke–ngisho nemizuzu embalwa—ukuze uhlole indlu yakho futhi uqinisekise ukuthi uziphendulile izivakashi zakho.

  Sungula indawo ethokomele

  U-Pamellah ugcizelela ukuthi ukuba uMbungazi oqavile akuyona nje indaba yokuba nendawo enhle nokuphawula okubabazekayo. “Ukubeka inani kuyisici esisodwa esingaletha izivakashi,” esho. “Uziphatha kanjani izivakashi zakho?”

  Uncamela ukuzamukela yena ngokwakhe izivakashi zakhe. “Ngingasungula isimo esihle, ukuze ziziwe zamukelekile futhi zithandwa,” esho. “Yilokho okusemqoka ku-Airbnb: ukwenza zonke izivakashi zizizwe zamukelekile futhi zizizwa zisekhaya.”

  U-Reed wenanela kulawo mazwi futhi usikisela ukuthi Ababungazi basebenzise i-Airbnb njengezivakashi, ukuze bathole ukuthi yini esebenzayo ezindabeni zabanye abantu. “Sebenzisa eminye imibono oyitholayo kwezinye izindlu ezinhle,” esho. “Lokho okubonayo lapho uyisivakashi kuzokwenza ube uMbungazi ongcono.”

  “Ukwamukela izivakashi nendlela owenza abantu bazizwe ngayo bexhumene yiwona moya we-Airbnb,” esho. “Uma unawo lowo moya, izivakashi zizobuya.”

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  Okuvelele

  • Kubalulekile ukuba nesu, kusukela ekucabangeni ngenani lakho lobusuku kuya ekunakekeleni indawo yakho

  • Gcina amarekhodi kusukela ekuqaleni ukuze uhlale uhlelekile

  • Khulisa ibhizinisi lakho lokubungaza ngokwamukela kahle izivakashi—nokuphawula okuhle

  Airbnb
  Jun 27, 2022
  Ingabe lokhu kube wusizo?