Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Okuhamba phambili okungu-10 okuvela kokuthi Okukhululwa Ngo-November 2022 ku-Airbnb

  Funda mayelana nokuthuthukiswa okungu-10 esikusungulele aBabungazi kuphela.
  Ngu Airbnb ngo- Nov 16, 2022
  Ungakufunda imizuzu engu-5
  Kulungiswe ngomhla ka- Nov 16, 2022

  NjengaBabungazi, nisinikeze imibiko eminingi onyakeni odlule. Ngokusekelwe embikweni wakho, senze izinguquko ukuze sithuthukise lokho obhekana nakho lapho ubungaza.

  I-AirCover Yababungazi

  1. I-AirCover eyengeziwe: I-AirCover Yababungazi manje isihlanganisa ukuvikelwa kwezimoto nezikebhe ezipakiwe ekhaya lakho, kanye nekhavareji eyandisiwe yemidwebo nezinto eziyigugu. Sikhuphula isivikelo somonakalo esizosuka ku-$1 million USD siye ku-$3 million USD.

  2. Ukuqinisekiswa kukamazisi wesivakashi: Ukuqinisekiswa kukamazisi kudlulele kuzo zonke izivakashi ezibhukha uhambo oluya emazweni nasezifundeni eziphambili ezingu-35 ze-Airbnb, okumelela u-90% wakho konke ukubhukha. Sizokwenza lokhu kube semhlabeni wonke ekuqaleni kuka-2023.

  3. Ukuhlunga ukubhukha: Sisungule ubuchwepheshe bokuhlunga ukubhukha obuhlaziya izici ezingaba yikhulu zokuphawula ukubhukha okungenzeka kuholele emaphathini angagunyaziwe noma umonakalo wendlu. Ngemva kwethesti ephumelelayo e-Australia, sethula ubuchwepheshe bokuhlunga ukubhukha e-U.S. nase-Canada, okuzokhishwa emhlabeni wonke ekuqaleni kuka-2023.

  4. Inqubo yokubuyiselwa imali elula nakakhulu: Ungakwazi ukuthumela isicelo sokubuyiselwa imali ngezinyathelo ezimbalwa nje.

  Funda mayelana nezilungiso ze-AirCover Yababungazi

  Imithetho ebekiwe yezivakashi

  5. Ukulandisa okwengeziwe kwezivakashi: Sethula imithetho ebekiwe yezivakashi, iqoqo elisha lemithetho ephoqelelwayo edinga ukuthi izivakashi zihloniphe ikhaya lakho futhi zilandele imithetho yendlu yakho. Zonke izivakashi ezibhukhayo zizovuma le mithetho ebekiwe ngaphambi kokuthi zibhukhe. Sizokwenza ukuthi izivakashi zilandise ngesistimu yezemfundo, ukumiswa kwesikhashana, kanye nokususwa uma kudingeka.

  Funda mayelana nemithetho ebekiwe yezivakashi

  Ukuthuthukiswa kwesistimu yokuphawula

  6. Ukuphawula okuningiliziwe kwezivakashi: Uzokwazi ukushiya imininingwane eyengeziwe lapho othile ehlala nawe, futhi ufunde imininingwane yesivakashi eyengeziwe eshiywe abanye aBabungazi. Umbiko wakho uzosiza ukuphoqelela imithetho ebekiwe.

  7. Izivikelo zokuphawula kokuziphindiselela: Uzokwazi ukuphikisa noma yikuphi ukuphawula kokuziphindiselela, kungakhathaliseki ukuthi kuphostwe kudala kangakanani. Lokhu kuhlanganisa ukuphawula okuvela ezivakashini ezephula ngendlela ebucayi imithetho ebekiwe yendlu yakho, eziba nephathi ekhaya lakho, ezilimaza indlu yakho, noma ezihlala isikhathi eside kunokubhukha kwazo.

  Funda mayelana nokuthuthukiswa kwesistimu yokuphawula

  Fast Pay

  8. Ukukhokhelwa ngokushesha: I-Fast Pay, indlela entsha yokukhokhelwa, ithumela imali yakho kungakapheli imizuzu engu-30 ngemva kokuthi i-Airbnb iyikhiphile, ngisho nangamaholide nangezimpelasonto. I-Fast Pay itholakala e-U.S. kulo nyaka ngenani elingu-1.5%, ngomkhawulo ongu-$15 USD ekukhokhelweni ngakunye.

  Funda imininingwane emayelana ne-Fast Pay

  Izigaba Ze-Airbnb

  9. Amathuluzi esigaba: Ngasekuqaleni kuka-2023, uzokwazi ukuhlola ukuthi ikhaya lakho likusiphi isigaba. Uzokwazi futhi nokufaka imininingwane eyengeziwe emayelana nezici zendawo yakho ukuze ikhaya lakho lifakwe esigabeni esifanele.

  10. Izigaba ezintsha: Sinezela izigaba ezintsha ukuze sisize izivakashi zithole amakhaya enu engeziwe. Izigaba Ze-Airbnb zakamuva zithi Ezintsha, Ezithrendayo, Ama-hanok, Eziphezulu, Ezinezici Zabanokukhubazeka, Ezokudlala, kanye nesithi Amakamelo.

  Funda ukuthi yini entsha kokuthi Izigaba Ze-Airbnb

  Ukhona umuntu omaziyo ofuna ukuqala ukubungaza? Batshele ngokuthi Isethaphu Ye-Airbnb—indlela entsha, nelula ngokuphelele yokufaka ikhaya labo ku-Airbnb enesiqondiso somuntu ngamunye esivela kuMbungazi ovelele.

  Uma unemicabango ephathelene nokukhululwa kwakamuva, sihlezi silalele. Sicela usithumele umbiko wakho.

  Funda isiqondiso sethu sokuthi Okukhululwa Ngo-November ku-Airbnb 2022

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  Airbnb
  Nov 16, 2022
  Ingabe lokhu kube wusizo?