Yeqela kokuqukethwe
OKOKUZITHOKOZISA KWE-AIRBNB

Imisebenzi eyingqayizivele ebungazwe ngochwepheshe

Ukwethulwa Kokokuzithokozisa kwe-Inthanethi

Okwenziwayo okwehlukile esingakwenza ndawonye, kuholwa ngumhlaba wababungazi.
Okokuzithokozisa kumisiwe okwesikhashana ngenxa ye-COVID-19
Okokuzithokozisa kwe-Airbnb okukuhlanganisa nabantu kumiswe okwesikhashana kulesi sifunda kuze kube ngumhla ka- Novemba 19, 2020.

Okokuzithokozisa kwe-Airbnb kucutshungulelwe ikhwalithi

Okokuzithokozisa kwe-Airbnb kucutshungulelwe ikhwalithi

Okokuzithokozisa kwe-Airbnb kucutshungulelwe ikhwalithi

  • Ongoti basendaweni

    Kuholwa ngochwepheshe bendawo abathandayo lapho bevela khona nalokho abakwenzayo.

  • Amaqembu amancane

    Ngosayizi bamaqembu abancane, awusoze walahleka esixukwini.

  • Izindinganiso eziphakeme

    Konke okokuzithokozisa kuhlolelwa ukufinyelela okwehlukile.

Izenzakalo Ze-Airbnb emhlabeni jikelele

Uhambo lwezinsuku eziningi oluholwa ochwepheshe bendawo—okwenziwayo, izidlo nokuhlala kubandakanyiwe.

Okokuzithokozisa kwayo yonke inhlobo yentshisekelo