Yeqela kokuqukethwe
Porto

Umdlalo wokugwedla

Izifundo zawo wonke amazinga ezivela kuma-surfer ahamba phambili emhlabeni

Okokuzithokozisa okungu-16

Gibela amagagasi olwandle noma yikuphi
Xhumana nomphakathi omkhulu emhlabeni wababungazi be-surf
Amaseshini amaqembu amancane
Abekho ngaphezu kuka-10 abantu esifundweni ngasinye
Wonke amazinga amukelekile
Isipiliyoni asidingekile, kukhuthazwa ochwepheshe

Kuleli viki e-Porto

Okudumile e-Porto