Yeqela kokuqukethwe

Okokuzithokozisa okungu-240

Okokuzithokozisa kumisiwe okwesikhashana ngenxa ye-COVID-19
Okokuzithokozisa kwe-Airbnb okukuhlanganisa nabantu kumiswe okwesikhashana kulesi sifunda kuze kube ngumhla ka- Julayi 14, 2020.

Konke okokuzithokozisa