Yeqela kokuqukethwe
Funda izinto eziyisisekelo zokubungaza ekilasini lamahhala
Bhalisela isikhathi esizokulungela, sizobe sesikuthumelela imininingwane yendlela yokujoyina ku-inthanethi.