Okwakamuva Ngo-2022

Ukulwa nokucwasana nokwakha ukungabandlululi

I-Project Lighthouse

I-Project Lighthouse, eyasungulwa ngo-2020, isiza ekwambuleni nasekuxazululeni ukungalingani endleleni abantu abansundu abaphathwa ngayo ku-Airbnb. Sisungule uhlelo sikanye ne-Color Of Change—nangesiqondiso ezivela ezinhlanganweni eziningana zamalungelo ezenhlalo nephrayivesi. Funda kabanzi
Ukusebenzisa idatha yangempela
Sihlola indlela izivakashi naBabungazi abasebenzisa ngayo inkundla yethu. Ukuhlaziya izibalo kusisiza sithole amathuba okwakha okokuzithokozisa okunokulingana kakhudlwana emphakathini wethu.
Ukuvikela iphrayivesi
Sihlaziya amathrendi ngobuningi futhi asihlobanisi imininingwane ebhekwa njengeyohlanga oluthile nabantu noma ama-akhawunti athile.
Ukuthuthuka ngokuqhubekayo
Iqembu lethu liyaqhubeka libheka izindlela ezintsha zokwenza i-Airbnb ingakhethi, ibe nokulingana, futhi ingabandlululi.

Esikushintshile

Ukususa izithombe zephrofayili yesivakashi ngaphambi kokubhukha
Ngo-2018, siye senza ushintsho lokuqinisekisa ukuthi aBabungazi bazobona isithombe sesivakashi enqubweni yokubhukha kuphela ngemva kokuba sebesamukele isicelo sokubhukha. Ukuhlaziya kubonise ukuthi lolu shintsho luye lwasikhuphula kancane Isilinganiso Sempumelelo Yokubhukha—isilinganiso leso izivakashi zase-United States zamaqembu ahlukahlukene ezinhlanga ezibhukha ngaso ngokuphumelelayo indlu ye-Airbnb—ezivakashini ezibhekwa njengeziNsundu.
Ukuphawula okwengeziwe kwezivakashi ezengeziwe
Izivakashi ezinokuphawula zineSilinganiso Sempumelelo Yokubhukha esiphakeme. Kodwa ukuhlaziya kwethu kuthole ukuthi izivakashi ezibhekwa njengeziNsundu noma ezingama-Latino/Hispanic zinokuphawula okumbalwa kunezivakashi ezibhekwa njengezingabelungu noma ezase-Asia. Senza ushintsho oluzokwenza kube lula ngazo zonke izivakashi ukuba zithole ukuphawula uma zivakasha.
Ukwenza abantu abengeziwe bafanelekele Ukubhukha Okusheshayo
Ukubhukha Okusheshayo kuvumela isivakashi ukuba sibhukhe indlu ngaphandle kokucela imvume yoMbungazi. Kuyithuluzi elisebenza kahle ekunciphiseni ubandlululo ngoba lisungula ukubhukha okwengeziwe okuphumelelayo. Sethule ushintsho ukuze sikwenze kube lula ngabantu abengeziwe abangu-5 million ukuba basebenzise Ukubhukha Okusheshayo.
Ukwakha umphakathi wezokuvakasha ongenalubandlululo
Ukuvakasha ezindaweni ezingavamile ukuba nezivakashi kungaletha amathuba ezomnotho emiphakathini engakaze izuze ekuvakasheni ngaphambilini. Ngonyaka olandelayo, sizoqhubeka sisungula futhi sihlela izinhlelo zomhlaba wonke ezinjenge-Airbnb Entrepreneurship Academy ukuze siqinisekise ukuthi izinzuzo zokubungaza ku-Airbnb zitholakalela abantu abengeziwe. Imizamo yethu ihlanganisa ukukhulisa izinhlelo ezisiza ekutholeni aBabungazi abengeziwe abansundu.
Ukukhulisa imfundo yaBabungazi
Umphakathi wethu waBabungazi unendima ebalulekile ekusunguleni okokuzithokozisa okunokulingana nokungakhethi. Kulo nyaka, sisungule Iziqondiso Zokubungaza Ngokungabandlululi ezinezihloko namavidiyo afundisayo asiza aBabungazi bamukele izivakashi zazo zonke izinhlobo, ubulili, nesizinda—ikakhulu lezo ezivela emiphakathini eyayikade ikhishwa inyumbazane. Silindele ukukhipha izinhlelo ezifundisayo ezengeziwe nezici eziwumkhiqizo zokulwa nobandlululo.
Ukuhlolwa kokubhukha okwenqatshiwe ukuze kukhishwe amathuba okukhetha
Siyazi ukuthi kunezizathu ezizwakalayo zokuthi kungani ukubhukha kungase kungasebenzi: ikhalenda loMbungazi kungenzeka lishintshile, noma isivakashi kungenzeka sinesidingo—njengokungena ngaphambi kwesikhathi, noma ukufika nezivakashi ezengeziwe—uMbungazi angenakukwazi ukusifeza. Sikhulisa umsebenzi wethu wokuhlaziya ukwenqatshwa kokubhukha ukuze sithuthukise izinqubomgomo nemikhiqizo yethu futhi silwe nokucwasa.
Ukuthuthukisa indlela yokubhukha kabusha
Ngaphansi kwe-Open Doors Policy, eyethulwa ngo-2016, izivakashi ezinokubhukha kwamanje noma okuzayo ezibika ukucwaswa zithola usizo lokubhukha enye indlu. Sisanda kusungula Inombolo Yosizo Yamahora Angu-24 ehloselwe ukukwenza kube lula ngezivakashi ezisohambweni ukuthola usizo ngokuphuthumayo, okuhlanganisa ukuthola usizo lokubhukha kabusha.
Ukuqhubeka nesibophezelo sethu ezivakashini ezinezidingo zokukhubazeka
Izihlungi zethu zokusesha izici zabanokukhubazeka zikwenza kube lula ngezivakashi ukuba zithole futhi zibhukhe izindawo zokuhlala ezihambisana nezidingo zazo. Ekubuyekezeni Izici Zabanokukhubazeka, sibheka zonke izici zabanokukhubazeka ezithunyelwe aBabungazi sihlole ukuthi zinembile yini. Isigaba sethu esithi Ezinezici Zabanokukhubazeka, esisungulwe ngo-November 2022, sinamakhulu ezindlu ezingenisa isihlalo sabakhubazekile, izindlela ezingenazitebhisi eziqinisekisiwe ezingena endlini, ekamelweni lokulala, nasegunjini lokugezela, kanye nesici okungenani esisodwa sabanokukhubazeka egunjini lokugezela. Izindlu ezinezici zabanokukhubazeka zenziwa neskeni se-3D ukuze kuqinisekiswe izici nezilinganiso.

Ukuzibophezela Kwabanikazi Bezindlu Be-Airbnb

Kusukela ngo-2016, sicele wonke umuntu osebenzisa i-Airbnb ukuba azibophezele ekuphatheni abanye ngenhlonipho nangokungakhethi noma ukucwasa ngokwamukela Ukuzibophezela Kwabanikazi Bezindlu ze-Airbnb. Noma ubani ongavumelani nalokhu uyakhishwa enkundleni yethu—ngo-2022, sebengu-2.5 million abakhishiwe.

Funda umbiko ophelele

Okwakamuva Eminyakeni Eyisithupha ye-Work to Fight Discrimination and Build Inclusion ku-Airbnb kuhlanganisa okusemqoka okutholwe yi-Project Lighthouse, isethi yedatha yethu ephelele, nentuthuko esiyenzile kusukela ngo-2016.
Bheka umbiko

Hlangana nophathina bethu

Kusukela ngo-2016, siye sathintana futhi sasebenzelana namaqembu ahamba phambili amalungelo ezenhlalo, ochwepheshe bezinhlanga, nezinhlangano zephrayivesi.