Yiba umbungazi
Indlela ukubungaza okusebenza ngayo
Nguwena obeka imithetho
Nquma ukuthi bangaki abantu abangahlala endaweni yakho, bangahlala isikhathi esingakanani, futhi usethe noma imiphi imithetho eyengeziwe okumelwe bayilandele.
Funda kabanzi
Setha ishejuli yakho
Vimbela izinsuku kukhalenda lakho noma nini lapho uthanda—alikho inani eliphansi lesikhathi indaow yakho okudingeka itholakale ngaso.
Funda kabanzi
Beka inani lakho
Lokho okukhokhisayo kuyisinqumo sakho. Amathuluzi namacebiso ethu angakusiza usethe amanani obusuku afanele indawo okuyo.
Funda kabanzi
Yamukela izivakashi zakho
Landela iziqondiso zethu zamasevisi nephefomensi ukuze usungule ukuhlala okuthokomele futhi uthole ukuphawula okuhle.
Funda kabanzi
Ukubungaza kusenza sibe yizivakashi sonke
Kusukela ekusunguleni izikhathi ezingenakulibaleka kuya ekwenzeni abangane abasha kuya ekwenzeni kangcono into oyithandayo, ukubungaza kumane kuyisiqalo sohambo lwakho.
U-Darrel
Ubungaza indlu encane e-Atlanta
Hlola izindlu ezincane
U-Candida no-Jeff
Bungaza indlu e-Joshua Tree
Hlola izindlu ezithile
U-Ryo
Ubungaza ipulazi e-Komatsu
Hlola amapulazi athile
U-Sophie
Ubungaza i-loft e-Paris
Hlola ama-loft athile
U-Nancy
Ubungaza ikamelo e-San Francisco
Hlola amakamelo athile
Indlela esibavikela ngayo ababungazi
Ukuvikelwa nomshwalense wombungazi
Ukuze sikusize uma kwenzeka isigameko kungalindelekile, ukubhukha ngakunye ku-Airbnb kubandakanya ukuvikeleka kokulimala kwempahla okungaba ngu-$1M USD nomshwalense wezindleko ongaba ngu-$1M USD.
Iziqondiso zokuphepha ze-Covid-19
Ukuze usize ekuvikeleni impilo yomphakathi wethu, sibambisene nongoti ukuze sisungule izinyathelo zokuphepha zawo wonke umuntu, kanye nenqubo yokuhlanza yababungazi.
Imithetho ephakeme yesivakashi
Ukuze sinikeze ababungazi ukuthula kwengqondo, sinikeza umazisi wesivakashi futhi sikuvumela ukuba uhlole ukuphawula kwezivakashi ngaphambi kokuba zibhukhe. Inqubomgomo Yemithetho Yesivakashi yethu entsha ichaza izinga eliphakeme lokuziphatha elilindelekile.
Unemibuzo?
Thola izimpendulo kubabungazi
Joyina iwebhina yethu ebukhoma elandelayo njengoba ababungazi bexoxa ngokokuzithokozisa kwabo futhi bephendula imibuzo yakho.
Sisiza bonke ababungazi
Usizo 24/7
Kusukela ekusetheni indlu yakho kuya ezintweni ezikukhathazayo ngezivakashi, iqembu lethu emhlabeni wonke lizokusiza ngocingo, nge-imeyili, ngezingxoxo, zikhathi zonke.
Amathuluzi okuphumelela
Amathuluzi ethu akwenza kube lula ukusetha amanani afanele, ukumenenja ukubhukha, ukuthumelelana imiyalezo nezivakashi, ukuthola izinkokhelo, ukulandelela iholo, nokunye.
Amacebiso enzelwe wena
Sizokuthumelela amathrendi okuvakasha endaweni futhi sisikisele izindlela zokuthuthukisa, ukuze sikusize uthole ukuphawula okuhle kakhulu futhi ukhulise ibhizinisi lakho.
Imfundo nokuqeqeshwa
Thola isiqondiso Esikhungweni Solwazi, joyina i-webinar yamahhala emayelana nezinto eziyisisekelo zokubungaza, futhi uxhumane nabanye ababungazi Esigungwini Sabanikazi Bezindlu.
Qala uhambo lwakho lokubungaza
Ake sisethe indlu oyifakile, ndawonye.
Thola okwengeziwe futhi uxhumane nababungazi abachwepheshile
Sizokuthumelela okwengeziwe ngokubungaza futhi sikuvumele ungene kumawebhina abukhoma lapho ababungazi asebemnkantsh'ubomvu bengaphendula khona imibuzo yakho.
Ngokukhetha okuthi "Bhalisa," ngiyavuma ukuthi i-Airbnb izophrosesa imininingwane yami ngokuvumelana neNqubomgomo Yobumfihlo ye-Airbnb