ISIFINYEZO SOMSHWALENSE WASE-JAPAN

Umshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa

Uyini Umshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa?

Uhlelo lwethu Lomshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa lunikeza aBabungazi bezokuzithokozisa ukukhokhelwa komonakalo ongokomzimba noma wendlu owenzeka ezivakashini noma emalungwini angaphandle ngenxa yengozi eba khona phakathi nokokuzithokozisa okunikezwa nguMbungazi. Uhlelo lwethu Lomshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa alukhavi aBabungazi ngenxa yomonakalo noma ukulahleka kwempahla yabo okwenzeka phakathi nokokuzithokozisa.

Uhlelo lwethu loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa e-Japan lunikeza ikhavareji ngaphansi kwepholisi enikezwa i-Sompo Japan Insurance Inc. ngaphandle kokunezela izindleko kuBabungazi.

Ukuze ufunde ngendlela yokuthumela isicelo senkokhelo ngaphansi kohlelo loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa, sicela ubheke imininingwane engezansi.

Amazwe afakiwe

Ikhavareji yohlelo lwethu loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa ludlulela ngisho nakuBabungazi abasemhlabeni wonke, ngaphandle kwasemazweni angaphansi kwemithetho yokunswinywa yase-US.

UMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa e-Japan uhlinzekwa ngaphansi kwepholisi ehlukile ne-Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Imikhawulo yekhavareji ehlukile kanye nemigomo ingase isebenze.

Ukukhavwa kuqala futhi kuphela nini?

Inkathi esikuyo manje yenqubomgomo yohlelo loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa iqale ngomhla ka-31 July, 2022 futhi iphelelwa isikhathi ngomhla ka-31 July, 2023.

Ubani ofanelekela ukukhavwa?

ABabungazi bezokuzithokozisa bakhavwe ngaphansi kohlelo loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa uma kuphakama isigameko esidinga ingalo yomthetho sokulimala komzimba noma ukoniwa kwendlu phakathi nokokuzithokozisa okunikezwa ngumbungazi phakathi nenkathi yenqubomgomo.

Okokuzithokozisa kuchazwa njengento eyenziwayo enikezwa nguMbungazi wokokuzithokozisa futhi etholakala ngewebhusayithi noma i-app ye-Airbnb.

UMbungazi wokokuzithokozisa uchazwa njengomuntu noma ibhizinisi eligunyaziwe ukuthi lifake okokuzithokozisa ewebhusayithini noma ku-app ye-Airbnb.

Ngezinjongo zale ncazelo, uMbungazi wokokuzithokozisa uphinde futhi:

(i) abandakanye omunye umuntu ohlanganisa imininingwane yohambo noma ohlela okokuzithokozisa okukodwa noma ngaphezulu kwezivakashi ze-Airbnb, ngisho noma engahlinzeki ngokuqondile ngokokuzithokozisa; kanye

(ii) noMsizi ohlinzeka ngamasevisi ahlobene nokokuzithokozisa, nabanye abantu abathile abasebenzisana noMbungazi wokokuzithokozisa ukuze bahlinzeke ngendawo ehlobene nokokuzithokozisa.

Imikhawulo yomonakalo

Uhlelo lwethu Lomshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa luhlinzeka ngokukhokhelwa okunomkhawulo ofika ku-¥100,000,000 JPY wesenzakalo ngasinye.

Yini engakhokhelwa Umshuwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa?

Umshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa awuhlanganisi ngokuyinhloko:

 • Umonakalo odalwe isenzo samabomu soMbungazi
 • Umonakalo obangelwe impi, ukusetshenziswa kwamanye amazwe amabutho ezempi, ukuvukela umbuso, imibhikisho, iziyaluyalu zomphakathi noma ukuvukela ngezikhali
 • Umonakalo wezihlobo zabendlu yoMbungazi
 • Umonakalo obangelwe ukukhubazeka ngokomzimba isisebenzi soMbungazi esibhekene nakho phakathi nomsebenzi woMbungazi
 • Umonakalo obangelwa ukugeleza kwamanzi noma i-exhaust
 • Umonakalo othuthukiswe isivumelwano esikhethekile mayelana nokonakala phakathi koMbungazi nabanye abantu
 • Ingozi yenyukliya, ingozi ye-asbestos, ingozi yokungcola
 • Ingozi yomsebenzi wochwepheshe
 • Umonakalo odalwe ubunikazi, ukusebenza kanye nokulungiswa kwendiza noma imoto, noma ubunikazi, ukusebenza, nokulungiswa kwendiza yamanzi noma imoto ngaphandle kwendlu
 • Umonakalo wezimpahla noma ukudla neziphuzo ezingasekho ezandleni zaBabungazi, noma ezinye izakhiwo ezingasekho ezandleni zaBabungazi futhi ezingaphandle kwendlu
 • Umonakalo ovela ekulimaleni kwezinto okufanele zihlinzekwe, njll.

Izimangalo zomshwalense

Sicela wazise i-Airbnb ngokushesha uma wazi nganoma yikuphi ukulimala komzimba noma kwendlu okungase kube ngaphansi kokukhokhelwa yile nqubomgomo.

La mabalengwe oMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa awahlanganisi yonke imigomo yenqubomgomo yomshwalense. Ukuze ucele ikhophi yepholisi yomshwalense, sicela uthinte okuthi Aon Japan Ltd. futhi ufake imininingwane ye-akhawunti yakho ye-Airbnb.