Umbungazi ovelele: Ukuqaphela abahamba phambili ekwamukeleni izivakashi

Uhlelo lwabaBungazi abavelele lwenza umgubho futhi luklomelisa ababungazi be-Airbnb abasezingeni eliphakeme nasebemnkantsh'ubomvu.

Izinzuzo zabaBungazi abavelele

NjengoMbungazi ovelele, uzobonakala kakhudlwana, unamathuba okuholelwa, nemiklomelo ekhethekile. Kuyindlela yethu yokukubonga ngokwamukela izivakashi okuphawulekayo.

Yamukela izivakashi ezengeziwe

Ukunakwa yizivakashi kungaholela ekubhukhweni okwengeziwe kwaBabungazi abavelele — nemali eyengeziwe emaphaketheni abo.

Thola ukuqashelwa okukhethekile

Izivakashi ziyethemba ukuthi Ababungazi abavelele bahamba phambili futhi bayabafuna besebenzisa isihlungi sokusesha saBabungazi abavelele. Ama-imeyili ethu ephromoshini namabheji Ababungazi abavelele abasiza baphume phambili nakakhulu.

Thola imiklomelo ekhethekile

Ababungazi abavelele bathola ikhuphoni le-Airbnb elingu-$100 minyaka yonke ukuze balondoloze isimo sabo. Futhi lapho bexoxela uMbungazi omusha ukuba abhalise, Ababungazi bathola omunye u-20% ngaphezu kwebhonasi evamile yokuxoxela umuntu nge-Airbnb.

Indlela yokuba uMbungazi ovelele

Njalo ezinyangeni ezingu-3, sihlola ukuthi uhlangabezene yini nezimfuneko ezilandelayo onyakeni odlule.* Uma uhlangabezene nazo, uzothola noma ugcine isimo sakho sokuba uMbungazi ovelele.

Isilinganiso esingu-4.8+ sisonke

Ababungazi abavelele banesilinganiso esingu-4.8 noma ngaphezulu ngokusekelwe ekuphawuleni kwezivakashi zabo ze-Airbnb onyakeni odlule. Izivakashi ziyazi ukuthi zingalindela ukubungazwa okuhamba phambili kulaba babungazi.

Ukuhlala okungu-10+

Ababungazi abavelele baqede okungenani ukuhlala okungu-10 onyakeni odlule noma ubusuku obungu-100 ekuhlaleni okuqediwe okungaba ngu-3. Izivakashi zakho zingazizwa zikhululekile ukuhlala nombungazi ochwepheshile.

isilinganiso sokukhansela sika-<1%

Ababungazi abavelele bakhansela izikhathi ezingaphansi kuka-1%, ngaphandle kwezimo ezingalindelekile. Lokhu kusho ukukhansela okungu-0 kubabungazi abanokubhukha okungaphansi kuka-100 ngonyaka. Ukungavami ukukhansela kusho ukuthula kwengqondo ezivakashini.

Isilinganiso sezimpendulo esingu-90%

Ababungazi abavelele baphendula u-90% wemiyalezo emisha phakathi namahora angu-24. Uma izivakashi zikubuza imibuzo, ziyazi ukuthi impendulo esheshayo izofika kalula ngomyalezo.

Imibuzo yakho iyaphendulwa

Kuthiwani uma kudingeka ngikhansele ngenxa yesimo esiphuthumayo?

Uma kudingeka ukhansele ukubhukha ngenxa yesimo esiphuthumayo noma isizathu esingenakugwemeka, hlola ukuthi leso sizathu sibaliwe yini njengesimo esingalindelekile. Uma kunjalo, uzokwazi ukugwema noma yikuphi ukuhlawuliswa futhi ukukhansela kwakho ngeke kubalwe ngokumelene nokufaneleka kwakho njengoMbungazi ovelele.

Qiniseka ukuthi uthintana ne-Airbnb ukuze ufake isikhalazo phakathi nezinsuku ezingu-14 ngemva kokukhansela ukubhukha (noma ngaphambi kokuba kufike isivakashi sakho esilandelayo). Kungase kudingeke uthumele amadokhumenti azobuyekezwa yi-Airbnb.

Funda mayelana nenqubomgomo ye-Airbnb yezimo ezingalindelekile

Ingabe kudingeka ngibungaze okungenani unyaka ukuze ngibe uMbungazi ovelele?

Asikho isikhathi esibekiwe sokufanelekela ukuba uMbungazi ovelele. Uma nje uhlangabezana nazo zonke izimfuneko phakathi nenkathi yokuhlolwa (okwenziwa njalo ngemva kwezinyanga ezingu-3), ungakwazi ukuba uMbungazi ovelele.

Njalo lapho sihlola ukuthi uyahlangabezana yini nezimfuneko zokuba uMbungazi ovelele, sibheka emuva onyakeni wakho odlule wokubungaza ukuze sibuyekeze iphefomensi yakho.

Thola iseluleko kubaBungazi abavelele