IBhodi Yabeluleki Bababungazi

IBhodi Yabeluleki Bababungazi inikeza aBabungazi isihlalo etafuleni ukuze bamelele izwi lomphakathi ekuhleleni ikusasa ne-Airbnb.

Hlangana namalungu

Laba Babungazi abangu-23 bamelela ingxenye eyinhloko yomphakathi wethu futhi bahola ngesibonelo. BangaBaholi Bomphakathi, amaNxusa Angababungazi Abavelele, amalungu eSigungu Sabanikazi Bezindlu, noma basebenza kwezinye izinhlelo zomphakathi ze-Airbnb. Bayakuthanda ukubungaza, bafeze lukhulu emphakathini we-Airbnb, futhi banezwi elibalulekile njengoba siqhubekela phambili ndawonye.

Dandara Buarque

NginguMholi Womphakathi wendawo neNxusa elinguMbungazi Ovelele e-Maceió, e-Brazil. I-Airbnb iyangijabulisa kakhulu ngoba ingivumela ngisebenzisane kahle nabantu abaningi namasiko ahlukahlukene.

Dolly Duran

Emuva ngo-2017, ngaqala ukubungaza istudiyo esincane ekhaya lami lase-Florida ukuze ngikwazi ukukhokha isikweletu sendlu. Manje ngimenenja izindlu eziningi futhi ngisebenza njengeNxusa elinguMbungazi Ovelele, ngisiza ababungazi abasha baqale.

Rachel Melland

Cishe eminyakeni eyishumi ngemva kokuba ngiqale ukubungaza amatende epulazini lethu e-Peak District National Park eNgilandi, ngisathanda ukubona izivakashi zijabula uma zifika. Ngiphinde ngibe yiNxusa elinguMbungazi Ovelele.

José Manuel Esquivel Ramírez

Eminyakeni embalwa edlule, ngalungisa ikhaya e-Jerez, e-Spain futhi ngaqala ukubungaza. Manje ngisebenza njengoMholi Womphakathi futhi ngihlobisela abanye aBabungazi amakhaya abo, ngibe negalelo nginikela ekuqinisweni kwezomnotho nasekusimameni komphakathi engikuwo.
Buka iphrofayili

Jue Murugu (Juliette)

Ukubungaza bekuyinto engiyithandayo kusukela ngo-2015! NginguMholi Womphakathi neNxusa elinguMbungazi ovelele e-Nairobi, nginokwaneliseka nenjabulo ngokubona abanye babantu engibasizile baba amaNxusa angaBabungazi abavelele.
Buka iphrofayili

Katie Mead

Uhambo lwami olumangalisayo lokubungaza lwaqala ngo-2014. NjengeNxusa elinguMbungazi ovelele noMholi Womphakathi, ngisize aBabungazi bendawo futhi ngasekela imithethonqubo enengqondo e-Lake Arrowhead, e-California.
Buka iphrofayili

Keshav Aggarwal

Ngo-2019, ngiqale ukubungaza okokuzithokozisa kwe-Airbnb kobuciko basemgwaqweni e-Delhi, e-India, futhi ngisanda kuqala uhambo olusha lokubungaza izindlu eziyingqayizivele, ezakhelwe ngaphansi komhlaba. Ngiyakujabulela ukwakha ukuxhumana kwamasiko njengoMholi Womphakathi Womhlaba Wonke Wokokuzithokozisa Kwe-inthanethi.
Buka iphrofayili

Mauricio Bernal Cruz

NjengoMholi Womphakathi wase-Mexico oziqhayisayo, ngiyithanda kakhulu indawo engihlala kuyo, futhi ngiyakuthanda ukugqugquzela abanye ukuba bathole umuzwa wabo wokuzizwa besekhaya. Sengibe ngumbungazi we-Airbnb kusukela ngo-2019.
Buka iphrofayili

Rie Matsumura

Ngiyaziqhenya ngokwamukela izivakashi ezivela emasikweni ahlukahlukene e-Okinawa, e-Japan kusukela ngo-2016. Ngike ngasebenza njengoMholi wayo Womphakathi kusukela ekuqaleni, ngisebenzela ukwandisa amathuba okubungaza kulesi siqhingi.
Buka iphrofayili

Sarah Huang (Yang-Fen)

Ngiye ngaba umbungazi e-Adelaide, e-Australia ngo-2016. Manje ngiyiNxusa elinguMbungazi ovelele noMholi Womphakathi onesiqubulo se-Airbnb esingekho emthethweni esithi: “Ukufunda kwabanye, ukwabelana nabanye, ukusiza abanye.”
Buka iphrofayili

Tatiya Uttarathiyang

NginguMholi Womphakathi e-Thailand othanda indlela i-Airbnb eyenza ngayo umhlaba ube mncane. Ngiqale ukubungaza ngo-2013 njengendlela yokuzilibazisa, futhi manje ngiyabungaza futhi ngisize ekubungazeni amakhaya noKokuzithokozisa isikhathi esigcwele.
Buka iphrofayili

Marielle Térouinard

Ukubungaza kuyifasitela elikubonisa umhlaba, futhi kimi, lokho kuyisimangaliso. Ngajoyina i-Airbnb ngo-2013 edolobhaneni elincane eliseduze ne-Chartres, e-France, futhi manje nginguMholi Womphakathi nevolontiya.
Buka iphrofayili

Claudia Pattarini

Kusukela ngaqala ukubungaza ngo-2015, ngasungula iqembu le-Lake Como Airbnb Community nabanye aBabungazi e-Italy. Ngiletha ekubungazeni ukungabandlululi ngokwezenhlalo, ukufinyeleleka kwezomnotho, nokuhlonishwa kwendawo ezungezile.
Buka iphrofayili

Daniel Chamillard

Ngaqala ukubungaza ngo-2012, futhi manje sengiyakuthanda! NjengeNxusa laBabungazi Abavelele e-Spain, ngikhuthaza futhi ngigqugquzela abantu ukuba babe ingxenye yalo msebenzi ojabulisayo.
Buka iphrofayili

Deirdre Gower

Ngaqala ukubungaza ngokoqobo Okokuzithokozisa kwe-Airbnb ngo-2014, futhi ngaqala Okokuzithokozisa Kwe-inthanethi ngo-2020. NginguMholi Womphakathi e-Cape Town, e-South Africa, futhi ngithuthukisa ukuvakasha okunezidingo ezikhethekile.
Buka iphrofayili

Delphine Bresson

Kusukela ngo-2020, bengibungaza endaweni eseduze ne-Fontainebleau Forest e-France. Njengomholi womphakathi wakithi, ngifuna izindlela zokuthuthukisa izindlela zokuvakasha ezifanelekayo.
Buka iphrofayili

Felicity Stevens

Bengilokhu ngamukela izivakashi ezivela emhlabeni wonke endawaneni yethu elithokozisayo yase-Sydney iminyaka eyishumi. Ngigxile ekunciphiseni amagesi abamba ukushisa emkhathini, ukonga izinsiza, nokunciphisa izibi.
Buka iphrofayili

Jennifer Schnier

Ngaqala ukubungaza ngo-2018 e-Georgian Bay Biosphere e-Canada, iziqhingi ezinkulu kunazo zonke emhlabeni ezinamanzi ahlanzekile. NginokoKuzithokozisa kokuvakasha okuqhuba kahle nezixazululo ezisebenzisekayo zezivakashi.
Buka iphrofayili

Kirk Brown

Ngaqala ukuba umsizi ongumbungazi ngo-2020 nomngane e-Atlanta, futhi saba aBabungazi Abavelele abachumayo ngokushesha ngemva kwalokho. Ngiphinde ngisize aBabungazi abasha enkundleni.
Buka iphrofayili

Nadia Giordani

Ngaba uMbungazi ngo-2016, ngemva kokwakha indlu yami encane yokuqala. Manje ngimenenja enye indlu futhi nginethuba lokuxhumana nabanye aBabungazi njengoMholi Womphakathi e-Atlanta.
Buka iphrofayili

Pauline Aughe

Ngiqale ukubungaza ngo-2015 njengendlela yokusekela umyeni wami onokugula okukhubazayo. Kusukela lapho, ukubungaza sekuyinto esiyijabulelayo sisonke njengomndeni.
Buka iphrofayili

Ronaldo Monge

Ngizalelwe futhi ngakhulela e-Puerto Rico, ngiqale ukubungaza ngo-2015 ekamelweni lami engingalisebenzisi e-Chicago. Manje ngifundisa aBabungazi, ababungazi abangabasizi, nginguMbungazi ovelele, futhi nginikeza Okokuzithokozisa Kwe-Airbnb okuhlanu.
Buka iphrofayili

Yajaira Sosa

Ukuphila kwami bekugxile ekwamukeleni izivakashi esikhathini eside ngaphambi kokuba ngiqale ukubungaza ku-Airbnb ngo-2015. NginguMholi Womphakathi e-Dominican Republic futhi ngisebenzisana nabanye aBabungazi.
Buka iphrofayili

Ngemuva kwebheji

IBhodi Labeluleki Bababungazi lingabameleli abahlukahlukene nabangakhethi bomphakathi wethu wababungazi.
  • Iminyaka engu-129 yokubungaza okuthuthukayo
  • Ukumelelwa okuhlukahlukene kobulili, uhlanga, ubuzwe, ubulili obukhethwayo, nesteyithasi sezenhlalo nezomnotho
  • Izinhlobonhlobo zezindlela zokuphila
  • Izizinda zamasiko ezingafani, ezinamakhaya emazweni angu-15
  • Kuyadlondlobala ezindaweni eziningana eziyinhloko, okuhlanganisa ukungalimazi imvelo, ukungakhethi, izidingo zabanokukhubazeka, nenqubomgomo

Imibuzo Evame Ukubuzwa

Iyini injongo yeBhodi Labeluleki Bababungazi?

IBhodi Yabeluleki Bababungazi isiza ekuthonyeni izinqubomgomo, izinhlelo, nemikhiqizo ehlobene nokuBungaza. Ibhodi izonikeza nokuphawula mayelana nendlela Ukuxhaswa Kwababungazi be-Airbnb okusetshenziswa ngayo ekusizeni umphakathi waBabungazi.

Yini engingayilindela eBhodini Labeluleki Bababungazi?

IBhodi Yabeluleki Bababungazi imelela izwi lomphakathi waBabungazi kubaholi be-Airbnb. Ibhodi idlala indima ebalulekile ekuhleleni ikusasa le-Airbnb.

Ibinjani iBhodi Yabeluleki Bababungazi ekhethiwe?

Ababungazi babekhethwa ngokusekelwe olwazini abanalo, ikhono lokubungaza, negalelo elikhulu emiphakathini abakuyo.