AMABALENGWE OMSHWALENSE WASE-JAPAN

UMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa

AMABALENGWE OMSHWALENSE WASE-JAPAN

UMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa

Uyini uMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa?

Uhlelo loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa lunikeza aBabungazi bezokuzithokozisa ukukhokhelwa ikhavareji yokulimala emzimbeni noma kwendlu owenzeka ezivakashini noma kwabanye abantu ngenxa yengozi eba khona phakathi nokokuzithokozisa okunikezwa nguMbungazi. Uhlelo lwethu loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa alukhavi aBabungazi ngenxa yomonakalo noma ukulahleka kwempahla yabo okwenzeka phakathi nokokuzithokozisa.

Uhlelo lwethu loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa eJapan lunikeza ikhavareji ngaphansi kwenqubomgomo enikezwa yi-Sompo Japan Insurance Inc. ngaphandle kwezindleko ezinezelwe kuBabungazi.

Ukuze ufunde ngendlela yokuthumela isicelo senkokhelo ngaphansi kohlelo loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa, sicela ubheke imininingwane engezansi.

Amazwe afakiwe
Ikhavareji yohlelo lwethu loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa ludlulela ngisho nakuBabungazi abasemhlabeni wonke, ngaphandle kwezindawo ezingaphansi kwemithetho yonswinyo yase-US.

UMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa eJapan uhlinzekwa ngaphansi kwenqubomgomo ehlukile nge-Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Imikhawulo kanye nemigomo yekhavareji ehlukile ingase isebenze.

Amazwe afakiwe
Ikhavareji yohlelo lwethu loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa ludlulela ngisho nakuBabungazi abasemhlabeni wonke, ngaphandle kwezindawo ezingaphansi kwemithetho yonswinyo yase-US.

UMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa eJapan uhlinzekwa ngaphansi kwenqubomgomo ehlukile nge-Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Imikhawulo kanye nemigomo yekhavareji ehlukile ingase isebenze.

Amazwe afakiwe
Ikhavareji yohlelo lwethu loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa ludlulela ngisho nakuBabungazi abasemhlabeni wonke, ngaphandle kwezindawo ezingaphansi kwemithetho yonswinyo yase-US.

UMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa eJapan uhlinzekwa ngaphansi kwenqubomgomo ehlukile nge-Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Imikhawulo kanye nemigomo yekhavareji ehlukile ingase isebenze.

Ikhavareji iqala futhi iphele nini?

Inkathi esikuyo manje yenqubomgomo yohlelo loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa iqale ngomhla ka-31 July, 2023 futhi iphelelwa isikhathi ngomhla ka-31 July, 2024.

Ubani ofanelekela ikhavareji?
ABabungazi bezokuzithokozisa bakhavwe ngaphansi kohlelo loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa uma kuphakama isigameko esiphumela ezindlekweni ezingokomthetho zokulimala komzimba noma ukoniwa kwendlu phakathi nokokuzithokozisa okunikezwa ngumbungazi phakathi nenkathi yenqubomgomo.

Okokuzithokozisa kuchazwa njengomsebenzi owenziwa nguMbungazi wokokuzithokozisa futhi okutholakala ngewebhusayithi noma i-app ye-Airbnb.

UMbungazi wokokuzithokozisa uchazwa njengomuntu noma ibhizinisi eligunyaziwe ukuthi lifake okokuzithokozisa kuwebhusayithi noma ku-app ye-Airbnb.

Ngezinjongo zale ncazelo, uMbungazi wokokuzithokozisa uphinde futhi:

(i) abandakanye omunye umuntu ohlanganisa imininingwane yohambo noma ohlela okokuzithokozisa okukodwa noma ngaphezulu kwezivakashi ze-Airbnb, ngisho noma engakunikezi ngokuqondile okokuzithokozisa; kanye

(ii) noMbungazi Ongumsizi onika amasevisi ahlobene nokokuzithokozisa, kanye nabanye abantu abasebenzelana noMbungazi wokokuzithokozisa ukuze banikeze indawo ehlobene nokokuzithokozisa.

Ubani ofanelekela ikhavareji?
ABabungazi bezokuzithokozisa bakhavwe ngaphansi kohlelo loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa uma kuphakama isigameko esiphumela ezindlekweni ezingokomthetho zokulimala komzimba noma ukoniwa kwendlu phakathi nokokuzithokozisa okunikezwa ngumbungazi phakathi nenkathi yenqubomgomo.

Okokuzithokozisa kuchazwa njengomsebenzi owenziwa nguMbungazi wokokuzithokozisa futhi okutholakala ngewebhusayithi noma i-app ye-Airbnb.

UMbungazi wokokuzithokozisa uchazwa njengomuntu noma ibhizinisi eligunyaziwe ukuthi lifake okokuzithokozisa kuwebhusayithi noma ku-app ye-Airbnb.

Ngezinjongo zale ncazelo, uMbungazi wokokuzithokozisa uphinde futhi:

(i) abandakanye omunye umuntu ohlanganisa imininingwane yohambo noma ohlela okokuzithokozisa okukodwa noma ngaphezulu kwezivakashi ze-Airbnb, ngisho noma engakunikezi ngokuqondile okokuzithokozisa; kanye

(ii) noMbungazi Ongumsizi onika amasevisi ahlobene nokokuzithokozisa, kanye nabanye abantu abasebenzelana noMbungazi wokokuzithokozisa ukuze banikeze indawo ehlobene nokokuzithokozisa.

Ubani ofanelekela ikhavareji?
ABabungazi bezokuzithokozisa bakhavwe ngaphansi kohlelo loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa uma kuphakama isigameko esiphumela ezindlekweni ezingokomthetho zokulimala komzimba noma ukoniwa kwendlu phakathi nokokuzithokozisa okunikezwa ngumbungazi phakathi nenkathi yenqubomgomo.

Okokuzithokozisa kuchazwa njengomsebenzi owenziwa nguMbungazi wokokuzithokozisa futhi okutholakala ngewebhusayithi noma i-app ye-Airbnb.

UMbungazi wokokuzithokozisa uchazwa njengomuntu noma ibhizinisi eligunyaziwe ukuthi lifake okokuzithokozisa kuwebhusayithi noma ku-app ye-Airbnb.

Ngezinjongo zale ncazelo, uMbungazi wokokuzithokozisa uphinde futhi:

(i) abandakanye omunye umuntu ohlanganisa imininingwane yohambo noma ohlela okokuzithokozisa okukodwa noma ngaphezulu kwezivakashi ze-Airbnb, ngisho noma engakunikezi ngokuqondile okokuzithokozisa; kanye

(ii) noMbungazi Ongumsizi onika amasevisi ahlobene nokokuzithokozisa, kanye nabanye abantu abasebenzelana noMbungazi wokokuzithokozisa ukuze banikeze indawo ehlobene nokokuzithokozisa.

Imikhawulo yomonakalo
Uhlelo lwethu loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa lunika ikhavareji enomkhawulo ongaba ngu-¥100,000,000 JPY wesenzakalo ngasinye.

Imikhawulo yomonakalo
Uhlelo lwethu loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa lunika ikhavareji enomkhawulo ongaba ngu-¥100,000,000 JPY wesenzakalo ngasinye.

Imikhawulo yomonakalo
Uhlelo lwethu loMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa lunika ikhavareji enomkhawulo ongaba ngu-¥100,000,000 JPY wesenzakalo ngasinye.

Yini uMshuwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa ongayikhavi?

Yini uMshuwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa ongayikhavi?

Yini uMshuwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa ongayikhavi?

UMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa awuhlanganisi ngokuyinhloko:

 • Umonakalo obangelwa isenzo soMbungazi samabomu
 • Umonakalo obangelwa yimpi, ukusetshenziswa kwamabutho ezempi ngelinye izwe, inguquko kwezombusazwe, ukuvukela umbuso, imibhikisho, noma ukuvukela ngezikhali
 • Umonakalo wezihlobo zomndeni woMbungazi
 • Umonakalo obangelwa ukukhubazeka emzimbeni kwesisebenzi soMbungazi phakathi nomsebenzi woMbungazi
 • Umonakalo obangelwa amapayipi amanzi noma okungenisa umoya
 • Umonakalo obangelwa yisivumelwano esikhethekile mayelana nomonakalo ophakathi koMbungazi nabanye
 • Ubungozi benukliya, ubungozi be-asbestos, ubungozi bokungcola
 • Ingozi yomsebenzi ophrofeshinali
 • Umonakalo obangelwa ubunikazi, ukusebenzisa nokulungiswa kwendiza noma imoto, noma ubunikazi, ukusebenzisa, nokulungiswa kwesikebhe noma imoto ngaphandle kwendawo
 • Umonakalo wempahla noma ukudla neziphuzo ezingasaphethwe ngaBabungazi, noma ezinye izindlu ezingasaphethwe ngaBabungazi futhi ezingaphandle kwendawo
 • Umonakalo obangelwa ukulimala kwezinto ezidingekayo, njll.
 • Amakleyimu omshwalense
  Sicela wazise i-Airbnb ngokushesha uma wazi nganoma yikuphi ukulimala komzimba noma kwendlu okungase kube ngaphansi kwekhavareji ngaphansi kwale nqubomgomo.

  Amakleyimu omshwalense
  Sicela wazise i-Airbnb ngokushesha uma wazi nganoma yikuphi ukulimala komzimba noma kwendlu okungase kube ngaphansi kwekhavareji ngaphansi kwale nqubomgomo.

  Amakleyimu omshwalense
  Sicela wazise i-Airbnb ngokushesha uma wazi nganoma yikuphi ukulimala komzimba noma kwendlu okungase kube ngaphansi kwekhavareji ngaphansi kwale nqubomgomo.
  La mabalengwe oMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa awahlanganisi yonke imigomo yenqubomgomo yomshwalense. Ukuze ucele ikhophi yenqubomgomo yomshwalense, sicela uthintane ne-Aon Japan Ltd. futhi ufake imininingwane yakho ye-akhawunti ye-Airbnb.