Yeqela kokuqukethwe
  Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Okwakamuva nge-COVID-19
  Ukuze uthole izindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali ongakhetha kuzo, khetha ukubhukha ekhasini Lohambo. Umthetho wethu wezimo ezingalindelekile usebenza kuphela ekubhukheni okuthile. Uma usuku lwakho lokungena lungemva kuka-August 31, phinda uhlole lapha ngo-August 1, 2020 ukuze uthole okwakamuva.

  Yimiphi imithetho ye-Airbnb mayelana nezikhali endlini?

  Okuthi Amazinga Nokulindelekile kudinga ukuthi zonke izikhali ezikhona endlini kufanele zigcinwe kahle futhi zivikeleke. Uma isikhali sibonakala ngokucacile noma singatholwa yizivakashi, ababungazi kudingeka bakucacise lokhu Emithethweni yabo Yendlu. Izivakashi nazo kudingeka zinikeze isaziso futhi zithole imvume yanoma iziphi izikhali ezivikelekile ngaphambi kokubhukha, futhi kufanele zisebenzise uhlu lokuthumela imiyalezo ukwenza kanjalo.

  Uma ngabe isaziso sangaphambi sesikhali esivikelekile singanikezwa futhi umbungazi noma isivakashi sikhetha ukukhansela ukubhukha, i-Airbnb izovumela ukukhansela ngaphandle kwenhlawulo.

  Qaphela: Zonke izikhali ezikhona endlini kumele zivikeleke kungakhathaliseki ukuthi zidaluliwe yini. Abantu abaphula lokho okulindelekile bangamiswa noma basuswe kusayithi.

  Okubhekwa njengesikhali

  Noma iyiphi into engadubuleka ibonakala njengesikhali. Lokhu kuhlanganisa, kodwa akukhawulelwe kokuthi: Izibhamu ezijwayelekile, izibhamu zomoya, ezokuzivikela noma amadivaysi okuzilwela noma isisi esikhalisa unyembezi, izinhlamvu zanoma yiluphi uhlobo, nezibhamu zokulingisa.

  Izinhlobo ezamukelwe zokugcina okuphephile

  Izikhwama ezivaliwe noma amakhabhinethi namadivaysi okukhiya abonakalayo yizinketho zokulondoloza ezamukelekayo. Isitoreji esiphephile kufanele siqinisekise ukuthi abasebenzisi abagunyaziwe kuphela abanokufinyelela.

  Ulutholile usizo obuludinga?