Okukhululwa Ngo-May 2023 Kwe-Airbnb Kwababungazi
Okukhululwa Ngo-May

Sethula ukuphucula okungu-25 kwaBabungazi, kusuka ekhalendeni kuya esikhathini sokuphuma

Umbiko wakho usizile kuzo zonke izinhlobo zezici ezintsha ekubungazeni. Futhi ngeMvume Yabokuqala, ungaqala ukuzisebenzisa namhlanje.

Amathuluzi okubeka inani adizayinwe kabusha

Manje wonke amathuluzi okubeka inani asekhalendeni—ngakho ungasetha kalula futhi ushintshe amanani endaweni eyodwa. Ngokucazwa kwenani kwethu okuphuculiwe, uzokwazi nokubona ingqikithi yenani lezivakashi nenani eliyiholo lakho.

Qhathanisa izindlu ezifanayo

Ngokokuqala ngqa, ungaqhathanisa inani lakho nenani eliyisilinganiso lezindlu ezifanayo ezibhukhwe eduzane—okukusiza uhlale unamanani aphansi.

Uyaswayipha ukuze ukhethe futhi ungabuka unyaka

Manje ekhalendeni, ungaswayipha ukuze ukhethe izinsuku kumakhalekhukhwini—ayisekho indaba yokuthepha usuku ngalunye. Futhi maduzane, uzokwazi ukubona izinyanga ezingu-12 ngendlela entsha yokubuka unyaka.

Iziqondiso zokuphuma ezakhelwe phakathi

Faka ngokushesha iziqondiso zokuphuma ezivamile endlini yakho, futhi faka kalula izicelo ozibhalele zona. Izivakashi zizokhunjuzwa ngemisebenzi ngaphambi kokuhamba, futhi zingathepha ukuze zikutshele uma seziphumile.

Amarisidi emiyalezo efundiwe ku-inbox

Wena nezivakashi zakho nobabili nizothola amarisidi emiyalezo efundiwe ukuze nazi uma umyalezo usuboniwe. Futhi, manje ungathumela iziqondiso zokuphuma masinyane ngezimpendulo ezisheshayo ezintsha.

Izimvume nemali ekhokhelwayo koMbungazi Ongumsizi

Kulula ukumema aBabungazi Abangabasizi abasha, futhi ungasetha izimvume zoMbungazi Ongumsizi ngokuthepha—ukhethe imvume ephelele, ikhalenda ne-inbox, noma ikhalenda nje. Uyakwazi futhi nokulungisa futhi uthumelele uMbungazi Ongumsizi wakho imali ekhokhelwayo.

Ukubuka ngokushesha zonke izici ezintsha zaBabungazi

Bona ingqikithi yenani
Ungabuka ingqikithi yenani lakho lobusuku ku-app ukuze uhlale wazi lokho izivakashi ezizokukhokha.
Swayipha ukuze ukhethe izinsuku
Swayipha ukuze ukhethe ngokushesha noma ushintshe izinsuku ekhalendeni—asikho isidingo sokuthepha usuku ngalunye.
Iziqondiso zokuphuma eziphakathi
Sungula iziqondiso zokuphuma ngokushesha nakakhulu ngokukhetha ohlwini olusethwe kusengaphambili lwemisebenzi evamile.
Amarisidi emiyalezo efundiwe
Wena nezivakashi zakho nobabili nithola amarisidi emiyalezo efundiwe ukuze wazi uma umyalezo usuboniwe.
Ithebhu yoMbungazi Ongumsizi
Ithebhu entsha ikuvumela ukuba ubuke bonke aBabungazi Abangabasizi futhi umenenje izimvume nemali abayikhokhelwayo.
Imvume Yabokuqala
Usungazizama manje izici ezintsha, bese usisiza senze ukulungisa ngokusithumelela umbiko wakho.
Ukucazwa kwenani
Inani elicaziwe elibuyekeziwe likubonisa lokho izivakashi ezikukhokhayo neholo olitholayo.
Qhathanisa izindlu ezifanayo
Qhathanisa inani lakho nenani eliyisilinganiso lezindlu ezifanayo eziseduze ukuze uhlale unamanani aphansi.
Amasethingi enani nokutholakala
Amathuluzi ekhalenda avuselelwe aye alungiswa ukuze asebenziseke ngendlela efanayo kumadivayisi.
Izaphulelo zeviki nezenyanga
Sebenzisa islayida esisha ukuze usethe noma ulungise izaphulelo, ukwazi nokubona inani izivakashi ezizolikhokha.
Ukubuka ikhalenda lonyaka kuselula
Maduze, ungabuka ukutholakala kwakho konyaka, nenani lenyanga ngayinye—esikrinini esisodwa.
Imininingwane yokuphuma eqokiwe
Faka izicelo eziqondile eziqondisweni zakho zokuphuma ezenzelwe ikhaya lakho.
Imininingwane yokuphuma ezenzelayo
Izivakashi zizothunyelelwa ngokuzenzakalelayo imininingwane yakho yokuphuma osukwini olungaphambi kokuba ziphume.
Izaziso zokuphuma ngokuthepha kanye
Ngokuthepha nje, izivakashi manje zingakutshela uma seziphumile endaweni yakho.
Izimpendulo ezisheshayo ekuphumeni
Sebenzisa izimpendulo ezisheshayo nemiyalezo eshejuliwe ukuze uthumele kalula iziqondiso zakho zokuphuma.
Okuvelele kwaBabungazi Bamagumbi
Amaphrofayili aBabungazi bamaGumbi manje agqamisa amanani aphawulekayo ngoMbungazi.
Amaqiniso ajabulisayo kuphrofayili
Hlela iphrofayili yakho ngemininingwane ejabulisayo, emisha, njengengoma owawuyithanda esikoleni samabanga aphakeme.
Umlando wokuvakasha woMbungazi
Bhala ngohambo oluthathile ku-Airbnb ukuze unikeze izivakashi umbono wohambo oluthandayo.
Okuthandwa uMbungazi
Manje usungakhetha okokuzilibazisa ohlwini olusethwe kusengaphambili lokukusiza uthole izinto ezifanayo enizithandayo nezivakashi.
Amaphrofayili ezivakashi acacile
Izivakashi zingafaka imininingwane emisha kuphrofayili yazo, ukuze wazi okwengeziwe ngomuntu obhukhayo.
Izimemo zoMbungazi Ongumsizi ezilula
Sekulula manje kunanini ngaphambili ukumema aBabungazi Abangabasizi ukuba basize ekumenenjeni izindlu zakho.
Izimvume zoMbungazi Ongumsizi
Setha izimvume ezintsha, ukhethe: imvume ephelele, ikhalenda ne-inbox, noma ikhalenda kuphela.
Ukukhokhelwa koMbungazi Ongumsizi
Manje usungathumelela uMbungazi Ongumsizi amaphesenti athile emali ekhokhelwayo noma inani elingaguquki.
Ukuqinisekisa i-ID yezivakashi
Zonke izivakashi ezibhukhayo emhlabeni jikelele zizoqinisekisa ukuthi zingobani.
Ukuhlunga ukubhukha emhlabeni
Ubuchwepheshe obusiza ekunciphiseni ubungozi bamaphathi nomonakalo manje sebuyatholakala emhlabeni wonke.

Airbnb Amagumbi: KunePhasipoti YoMbungazi entsha

Ukuhlelwa kabusha kwamagumbi aphrayivethi—nePhasipoti YoMbungazi yokusiza izivakashi zikwazi ngaphambi kokubhukha, namathuluzi okusesha agqamisa indlu yakho.

IPhasipoti YoMbungazi

Thumelela izivakashi imininingwane ngawe, njengokokuzilibazisa okuthandayo, igama lesilwane osifuyile, amaqiniso ngawe, nokwenza ukuhlala nawe kukhetheke.

Izihlungi ezidizayinwe kabusha

Izihlungi zethu ezibuyekeziwe zikwenza kube lula ngezivakashi ukuba zishintshe izinhlobo zokuhlala, futhi zibone kalula amanani amagumbi namakhaya.

Isigaba esithi Airbnb Amagumbi

Sekulula kunanini ngaphambili ngezivakashi ukuthola izindlu ezingamaGumbi ngesigaba esisha esiphezulu ekhasini lethu lokuqala.