Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Ukuphendula indawo yakho ibe inkanyezi yenkundla yezokuxhumana

  Funda indlela ukutholakala ezinkundleni zokuxhumana okungakusiza ngayo uthole ukubhukha okwengeziwe.
  Ngu Airbnb ngo- Mey 22, 2019
  Ungakufunda imizuzu engu-7
  Kulungiswe ngomhla ka- Mey 14, 2021

  Okuvelele

  • Khetha igama elikhumbulekayo nelobuhlakani ozobiza ngalo indlu yakho

  • Faka izithombe ezinhle, zekhwalithi ephezulu ukuze ukhuthaze abantu futhi ukhangise ngendlu yakho

  • Bambisana nosaziwayo basendaweni ukuze uhlinzeke ngezaphulelo ezindaweni zokuhlala uthole okuqukethwe

  • Thola abalandeli abaningi ngokuba yinxusa ku-inthanethi endaweni yangakini

  • Thola okuningi esiqondisweni sethu esiphelele sokuthuthukisa ukubungaza kwakho

  Ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana kungakwenza uzizwe sengathi ulahlekile ehlathini elicinene. Uqala kuphi? Ukwenza kanjani okuhle ozokufaka ezinkundleni zokuxhumana? Lokho kungakusiza kanjani uthole ukubhukha okuningi? U-Tom Feldman we-Tye Haus e-Skykomish, e-Washington, usixoxela ngendlela yakhe ephumelelayo (eqabulayo) yokuthola abalandeli neyokwenza indlu yakho ifiseleke ezivakashini.

  “Indaba yethu yokubungaza iqale ngo-2012 ngesikhathi sithenga indlu yethu yokuqala eyakhiwe ngamapulangwe, i-Tye Haus. Sayilungisa, sayifaka ku-Airbnb, savula i-akhawunti ye-Instagram safaka izithombe zendlu yethu kanye nezithombe ezibonisa indawo esikuyo—indawo yokuqwala izintaba, izindawo ezithandwayo nezinto esizithandayo. Kungekudala ngemva kwalokho, umthwebuli wezithombe odumile U-Alex Strohl wasithinta wabe esecela ukusebenzisana nathi. Sambungaza izinyanga ezimbili njengendlela yokuvakasha yobuciko wabe esesinikeza izithombe esizozifaka enkundleni yethu yokuxhumana. Lapho siqala sifaka izithombe zika-Alex, kulapho-ke esaqala ukuduma khona. Kwakuwukuqala kokubambisana okuningi kanye nemincintiswano eyayizolandela.

  “Mina nomndeni wami sesinakekela izindlu ezintathu ezakhiwe ngamapulangwe, futhi siyaqhubeka sibungaza osaziwayo abavela kuwo wonke umhlaba. Bona bafaka okuqukethwe enkundleni yethu yokuxhumana, bese thina sibanika indawo abangabona izinto kuyo, bazijabulise futhi baphumule. Lokhu kube ngenye yezindlela zethu zokukhangisa eziyinhloko. Susuke ezingeni lokuhlala elingu-30% sacishe safika ku-100%, sabungaza ngezimpelasonto nangezinyanga ezingenazo izivakashi eziningi. Siphinde sathola nabalandeli abacishe babe ngu-115K ku-inthanethi. Nanka amacebiso ethu endlela yokwenza indlu yakho iphawuleke ezinkundleni zokuxhumana.”

  1. Nika indawo yakho igama

  “Isinyathelo sokuqala sokukhangisa ngendlu yakho singabonakala sisincane, kodwa sibaluleke kakhulu—ukunika indawo yakho igama. Ufuna ukuthola igama elihlukile, elikhumbulekayo nelinobuhlakani. Ngemva kwalokho, ungenza uphawu lwendlu yakho bese ubhalisa igama lakho lomsebenzisi ku-Instagram.

  “Nayi imibuzo embalwa engakusiza ukhethe igama:

  • Unekhaya elinjani? Ingabe indlu yeholide eyakhiwe ngokhuni, indawo ebheke ulwandle? Ingabe yindlu eyi-Tudor noma yi-loft?
  • Unaso yini isihloko? Ingabe umhlobiso wangaphakathi ulandela isitayela esithile? Ingabe yisihloko sama-pirate (okuyisihloko esikhona!)?
  • Ingabe kukhona ukuhlobana nendawo okuyo, idolobha, noma idolobhana? Ingabe lingafakwa egameni lakho?
  • Ingabe kukhona ukubaluleka komlando? Igama elihle kungenzeka ulithole emlandweni.

  “Yenza ucwaningo ku-inthanethi uthole ukuthi zenzani ezinye izindlu, nokuthi yimaphi amagama akhona ezinkundleni zokuxhumana. Thina, saqamba indlu yethu yokuqala eyakhiwe ngamapulangwe ngomfula osendaweni i-Tye River. Indlela esibhale ngayo igama lesibili, elithi Haus, sayithatha edolobhaneni eliseduzane elakhiwe ngendlela yesi-Bavaria elibizwa ngokuthi yi-Leavenworth. Lawa magama uma ehlangene, kwaba yi-Tye Haus”.

  2. Qala ngezithombe ezinhle

  “Lapho usulitholile igama kanye namagama owasebenzisa ezinkundleni zokuxhumana, ungaqala ngokufaka izithombe ezinhle. Ungalokothi, ngiyaphinda ngithi, ungalokothi, uqale ngezithombe ezimbi. Izithombe ozifakayo ziyinto yokuqala ezobonwa abantu—futhi ufuna ukubenza bazizwe bekhuthazekile! Yilokho okuzokwenza indlu yakho ikhange. Izithombe zakho kufanele zibe:

  • Akuguquguquki: Gcina ukubukeka okufanayo nokuhleleka.
  • Ikhwalithi ephezulu: Faka izithombe ezigqamile, ezicacile, ezisezingeni eliphezulu namavidiyo—gwema izithombe ezinamabala noma ezifiphele.
  • Kunembile: Okuqukethwe kufanele kuyiveze kahle indlu yakho.

  “Zama ukuveza izinto ezenza indlu yakho ihluke kwezinye. Ingabe ingaphakathi, indlela eyiyo, noma indawo ekuyo? Thola ukuthi yini ngempela eyenza indlu yakho ikhange. Khumbula ukuthi awukhangisi nje ngendawo yakho, kodwa wabelana ngokokuzithokozisa abantu abangakujabulela lapho bevakasha: indawo okuyo, izinto ozithandayo, nezinto umuntu angazenza endaweni. Uma ungenalo ikholo lokuthatha izithombe, ungaqala ngokuqasha umthwebuli wezithombe ochwepheshile.”

  3. Bambisana nabantu abenza ubuciko

  “Enye indlela yokuthola okuhle ongakufaka enkundleni yakho yezokuxhumana ukubambisana nosaziwayo (isib. abathwebuli bezithombe, ama-blogger, nabathwebuli bamavidiyo) bese ubanikeza isephulelo endaweni yakho ukuze uthole ozokufaka ezinkundleni zokuxhumana. Sikhuthaza ukwenza ucwaningo kanye nokuthinta abathwebuli bezithombe basendaweni, ama-blogger, abathwebuli, kanye nabasunguli bokuqukethwe ezinkundleni zokuxhumana abasendaweni yangakini.

  “Leli su lingelinye lahamba phambili ekuletheni abantu abaningi ekhasini lethu. Njengoba osaziwayo befaka izithombe zendawo yakho ezinkundleni zabo zokuxhumana, abasebenzisi abasha bazokubona lokho futhi babone indlu yakho.

  “Lapho uxhumana nosaziwayo ukuze usho isicelo sakho, kubalulekile ukuthi:

  • Yiba nguchwepheshe. Zilungiselele futhi ube nolwazi. Buza imibuzo efanele ezosiza ekuqhubekiseleni phambili ukubambisana.
  • Cacisa. Ungasho into elula enjengokuthi: ‘Ngiyawuthanda umsebenzi wakho. Ngisanda kuqala ku-Airbnb. Ungathanda yini ukuthi sisebenzisane kwezobuciko: uzohlala endaweni yami bese unginika izithombe noma isihloko osibhalile?’
  • Chaza okulindele. Yenzani isivumelwano ukuze kucace ukuthi yini nobabili eniyilindele nokuthi yini enizoyithola. Lokhu kufanele kuhlanganise imininingwane enjengezinsuku zokulethwa komsebenzi, amalungelo ezithombe, ukuthega, inani lezithombe/amavidiyo, nezinhlobo zamafayela, njll.
  • Kumelwe nizuze ngokufanayo. Kubheke njengokubambisana futhi ulwele ukwenza lokho kubambisana kunizuzise nobabili.

  Elinye icebiso elihlobene nalokhu ukuthi ungayi ulambatha. Uma unezinsuku ezivuleka ngomzuzu wokugcina, sebenzisa leso sikhathi sokungezi lutho ukuze ukhangise. Mema usaziwayo wasendaweni ukuba azohlala, usebenzise leso sikhathi ukuze uthole okwengeziwe ozokufaka enkundleni yakho yokuxhumana.

  4. Thola abalandeli

  Lapho sewaziwa ku-inthanethi futhi usufake izithombe eziningi ezinhle, kusuke sekuyisikhathi sokuba uzethule. Lokhu kungenziwa ngezindlela eziningi ezihlukahlukene:

  • Yiba yinxusa eliku-inthanethi lasendaweni yangakini. Thola imibuthano efanele eku-inthanethi futhi uyethamele. E-Tye Haus siyakuthanda ukuhambisana nezinkundla zokuxhumana zamabhizinisi asendaweni kanye namathegi asendaweni esizungezile. Ngokwesibonelo, silandela indawo yokushibilika eqhweni eseduze, futhi singase siphendule imibuzo eshiywa abanye abantu, noma siphawule sithi, “Sawubona, ngokuzayo lapho uvakashela leli dolobha, uze uzohlala nathi.”
  • Bambisana namabhrendi ukuze ube nemincintiswano kanye nezipho. Sizoba nemincintiswano kanye namaphromoshini ukuze sikhuphule inani labalandeli bethu. Cabanga ngendlela ehlukile ukuze uthole ozobambisana nabo abafanelana “nebhrendi” yakho. Sibambisene nenkampani yezingubo, imibhede kanye nezinto zokudla ukuze sikhangise ezethamelini zethu. Siye saxhumana nabo sathi, “Sizothola osaziwayo abazokhuluma ngomkhiqizo wenu, ingabe ningathanda ukubambisana nathi? Nginganinika nendawo nihlale mahhala.” Lawa ngamathuba amahle okwenza uhlu lwama-imeyili abantu ongasebenza nabo.

  5. Yiba qotho

  Ngokuvamile, abantu bayacikeka lapho uzidumisa, kungaba ku-inthanethi noma ngokoqobo—ngakho kubalulekile ukuthembeka kukho konke ukuxhumana kwakho nabanye. Ungaphawuli kukho konke okufakwa osaziwayo ngomyalezo ofanayo ukuze nje ubonwe—noma ulandele wonke ama-akhawunti owabonayo. Kumelwe kube nokulinganisela, abantu bayakwazi ukubona uma uzama ngokweqile ukudayisa. Yiba qotho kokushoyo ngaleyo ndlela uzoheha abantu abafanele.

  Ngokomthetho engizibekele wona, ngiyazama ukungeqisi lapho ngisebenzisa ama-hashtag. Sithega okufakiwe okumbalwa ezithombeni futhi sifaka ama-hashtag angu-5-10 entweni ngayinye esiyifakayo. Abanye abantu basebenzisa amathegi amaningi ezithombe kanye nama-hashtag ukuze babonwe, kodwa mina ngithanda indlela engeqisi, engokwemvelo.

  Khumbula ukuthi ukuthola abalandeli kuthatha isikhathi futhi akwenzeki ngokuphazima kweso. Ngikukhuthaza ukuba usebenzise la macebiso, ucabange njengeciko, nakanjani uzoba nenani elandayo labalandeli ezinkundleni zokuxhumana—futhi izinga lakho lokuhlala lizokhuphuka.

  Ubungaze kamnandi!
  U-Tom

  Okuvelele

  • Khetha igama elikhumbulekayo nelobuhlakani ozobiza ngalo indlu yakho

  • Faka izithombe ezinhle, zekhwalithi ephezulu ukuze ukhuthaze abantu futhi ukhangise ngendlu yakho

  • Bambisana nosaziwayo basendaweni ukuze uhlinzeke ngezaphulelo ezindaweni zokuhlala uthole okuqukethwe

  • Thola abalandeli abaningi ngokuba yinxusa ku-inthanethi endaweni yangakini

  • Thola okuningi esiqondisweni sethu esiphelele sokuthuthukisa ukubungaza kwakho
  Airbnb
  Mey 22, 2019
  Ingabe lokhu kube wusizo?