Okudingeka ukwazi ngokubungaza izilwane ezifuywayo

Thola imininingwane yemali yezilwane ezifuywayo, ukubuyiselwa imali yomonakalo wezilwane ezifuywayo, nezilwane ezisizayo.
Ngu Airbnb ngo- Nov 9, 2021
Ungakufunda imizuzu engu-3
Kulungiswe ngomhla ka- Mas 6, 2024

Izivakashi eziningi zivakasha nayo yonke imindeni yazo, okusho ukuthi ngokuvamile zizokuza nezilwane ezifuywayo. Siyazi ukuthi ukubungaza izilwane ezifuywayo akunakwenzeka njalo. Kodwa uma ukwazi ukwenza indawo yakho ifanelekele izilwane ezifuywayo, ungakhetha ukufaka izindleko zesilwane esifuywayo enanini lakho lobusuku.

Indlela okusebenza ngayo

Sebenzisa imali yesilwane esifuywayo ukuze ukhokhele ukuhlanza ongalindela ukukwenza ngemva kokubungaza izilwane ezifuywayo, njengokuhlanza nge-vacuum uboya kufenisha nokusula amabala ekhala nezidladla eminyango yengilazi.

Ungafaka imali yesilwane esifuywayo njengengxenye yamasethingi enani lakho, futhi lizosatshalaliswa ngokulinganayo enkathini yokuhlala kwesivakashi. Inani lesilwane esifuywayo lizovela njengengxenye yenani lobusuku emiphumeleni yokusesha, nasengqikithini yenani lapho usukhokha.

Ukwenza indawo elungele isilwane esifuywayo

Izilwane eziningi zijwayele ukuvakasha nabanikazi bazo futhi azidingi ukunakekelwa okwengeziwe.

Nokho, uma uvumela izilwane ezifuywayo endaweni yakho, kungaba usizo ukunikeza:

  • Izitsha zokudla namanzi ezilwane ezifuywayo
  • Izembozo zefenisha ezilungele izilwane ezifuywayo
  • Inqwaba yamathawula aqokelwe ukusula izidladla emnyango
  • Indawo yokuzinwaya nendawo yokuzikhulula (uhlobo lwekhadibhodi lulungile)
  • Izinto ezengeziwe zokuhlanza

Ukulungisa imininingwane yendlu yakho

Izivakashi ezihamba nezilwane ezifuywayo zingase zifune ukwazi lokho ezingakulindela endaweni yakho, njengokuthi unegceke elibiyelwe noma uvulandi ophrayivethi. Qiniseka ukuthi ufaka noma yiziphi izici ezilungele izilwane ezifuywayo kanye nezinto ezidingekayo emininingwaneni yakho yendlu.

Ezinye izinto ongazenza ukuze wenze indlu yakho ilungele izilwane ezifuywayo:

  • Faka imithetho yendlu yakho yakamuva ukuze utshele izivakashi ukuthi uvumela izilwane ezifuywayo ezingaki ekuhlaleni ngakunye, kusukela kwesisodwa kuya kwezinhlanu. Emithethweni yendlu yakho, cacisa izinto ezinjengokuthi hlobo luni lwezilwane ezifuywayo ozamukelayo, ukuthi kulungile yini ukushiya isilwane esifuywayo sodwa endaweni yakho, iziphi izindawo isilwane esifuywayo esingavunyelwe kuzo, isilwane esifuywayo kudingeka siboshwe nini, nokuthi ilahlwa kuphi indle yesilwane esifuywayo.
  • Faka okwakamuva encwadini yeziqondiso zakho ukuze ibe nokusikisela kwamapaki ezinja asendaweni, izindawo zokwelapha izilwane, nezitolo ezidayisa izinto zezilwane ezifuywayo. Cabangela ukusikisela amasevisi okugcina izilwane ezifuywayo nezindlwana zazo.

Thola isinxephezelo ngomonakalo wesilwane esifuywayo

Izindleko zezilwane ezifuywayo nezindleko zokuhlanza zihloselwe ukubhekana nezindleko ezilindelekile. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi isilwane esifuywayo sesivakashi siqeqeshwe kahle noma siziphethe kahle kangakanani, izingozi ngezinye izikhathi ziyenzeka.

Ezindlekweni ezingalindelekile ezibangelwa izilwane ezifuywayo, njengokulungisa osofa abaklwebhekile noma ukukhuculula amabala angalindelekile, kukhona Isivikelo somonakalo wombungazi, oyingxenye ye-AirCover Yababungazi. Qiniseka ukuthi ubhala noma yimuphi umonakalo ufake nezithombe futhi ucele ukubuyiselwa imali eSikhungweni Sezixazululo.

Kuthiwani ngezilwane ezisizayo?

Kubalulekile ukuqonda ukuthi izilwane ezisizayo azibhekwa njengezilwane ezifuywayo. Isilwane esisizayo yinja noma ihhashi elincane eliqeqeshelwe ukwenza umsebenzi noma ukwenzela umuntu onokukhubazeka imisebenzi.

Kumelwe uvumele izilwane ezisizayo ukuba zihambe nezivakashi ngesikhathi zihlala endlini yakho ngaphandle uma ubonelelwe. Awukwazi ukukhokhisa isivakashi izindleko zesilwane esifuywayo. Futhi awukwazi ukukhokhisa izindleko ezengeziwe, ngaphandle uma zinezelwa kuzo zonke izivakashi.

Ezinye izivakashi zingase zihambe nezilwane ezisiza ngokomzwelo, ezihlukile ezilwaneni ezisizayo. Ungakhokhisa izindleko zezilwane ezisiza ngokomzwelo, ngaphandle kwezindawo lapho imithetho ingase ingakuvumeli, njengasesifundazweni saseNew York naseCalifornia.

Funda kabanzi ngezilwane ezisizayo

Isivikelo somonakalo woMbungazi asiyona inqubomgomo yomshwalense futhi sihambisana nale migomo, imibandela, nemingcele. Asibavikeli aBabungazi abanikeza ukuhlala eJapan, lapho kusebenza khona i-Japan Host Insurance, noma aBabungazi abanikeza ukuhlala nge-Airbnb Travel LLC. KuBabungazi abebenikeza ukuhlala e-mainland China, kusebenza i-China Host Protection Plan. KuBabungazi abahlala noma abanemizi e-Australia, iSivikelo somonakalo woMbungazi singaphansi kweMigomo Yesivikelo Somonakalo Wombungazi Sabasebenzisi Base-Australia. Khumbula ukuthi yonke imikhawulo yekhavareji iboniswa ngama-USD.

Ezindlini zase-Washington State, izibopho zenkontileka ze-Airbnb ngaphansi kwesivikelo somonakalo woMbungazi zinekhava yenqubomgomo yomshwalense ethengwe yi-Airbnb. Isivikelo somonakalo woMbungazi asihlobene nomshwalense womonakalo woMbungazi. Ngaphansi kweSivikelo somonakalo woMbungazi, uyanxeshezelwa ngomonakalo othile obangelwe yizivakashi ekhayeni nasempahleni yakho uma isivakashi singawukhokheli lowo monakalo.

Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

Airbnb
Nov 9, 2021
Ingabe lokhu kube wusizo?