Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  izihloko ezingu-7
  Isiqondiso

  Ukwamukela izivakashi isikhathi eside

  Hlola lawa macebiso namathuluzi okubungaza izivakashi ezibhukha inyanga noma ngaphezulu.
  izihloko ezingu-7
  Ukusingatha izinto eziyinhloko

  Ukusingatha izinto eziyinhloko