Igalelo le-Airbnb.org ngo-2022

ABabungazi emhlabeni wonke basiza ekuhlaliseni abantu abangaphezu kuka-140,000 abalahlekelwa amakhaya ngenxa yezinhlekelele kulo nyaka.
Ngu Airbnb ngo- Dis 6, 2022
ividiyo yemizuzu engu-4
Kulungiswe ngomhla ka- Dis 6, 2022

Okuvelele

 • Abantu abaningi ngezikhathi ezibucayi bathola izindawo zokuhlala zamahhala, zesikhashana kunanini ngaphambili

 • Imizamo igxile e-Ukraine nase-Afghanistan futhi kwasizwa imindeni e-U.S. nase-Latin America

 • Lo msebenzi uyenziwa ngenxa yomoya wokupha waBabungazi nabantu abanikelayo

U-2022 kwaba unyaka owaqopha umlando ku-Airbnb.org. Isebenza naBabungazi nezinhlangano ezinikeza usizo emhlabeni wonke, le nhlangano engenzi inzuzo yanikeza abantu abangaphezu kuka-140,000 izindawo zokuhlala zesikhashana mahhala. Leli nani lingaphezu kweleminyaka eyisishiyagalolunye edlule ihlangene.

Umoya wokupha waBabungazi nabantu abanikelayo wasiza:

 • Ababaleki ababevela e-Ukraine ngemva kokuhlasela kwe-Russia
 • Ababaleki ababevela e-Afghanistan abafikela e-North America
 • Imindeni eyayingasenamakhaya kwelase-Latin America ngenxa yezinxushunxushu zezombusazwe nokuwohloka kwezomnotho
 • Imiphakathi e-U.S. ethintwe yiSiphepho u-Ian no-Fiona

I-Airbnb.org iyinhlangano engenzi inzuzo engasebenzi ngaphansi kwe-Airbnb. Ugqozi ngayo lwaqala ngo-2012, lapho uMbungazi amukela ekhaya lakhe abantu ababethintwe yiSiphepho u-Sandy. Phakathi neminyaka eyishumi edlule, umsebenzi wayo uye washintshela ekunikezeni izindawo zokuhlala kubantu abangasenamakhaya, izisebenzi ezisizayo ehlekeleleni, ababaleki, abantu abadinga ukukhoseliswa, nezisebenzi ezisiza ekulweni nokubhebhetheka kwe-COVID-19.

Ngemva kokuhlasela kwe-Russia ngo-February 2022, abantu abangaphezu kuka-6 million bahamba e-Ukraine befuna indawo ephephile. Kwaba ufuduko olukhulu kunalo lonke lwababaleki e-Europe kusukela ngeMpi Yezwe II.

I-Airbnb.org yazibophezela ekutholeleni abangu-100,000 babo izindawo zokuhlala zesikhashana. Iminikelo yathunyelwa ivela emazweni angu-95, futhi amashumi ezinkulungwane aBabungazi abhalisela ukunikeza izindawo zokuhlala mahhala noma ngesaphulelo. Usizo olwanikezwa lwavumela i-Airbnb.org ukuba isizane nezinhlangano kulo lonke elase-Europe nase-North America ukuze kunikezwe ababaleki izindawo zokuhlala.

Ukukhonza imiphakathi eyayikhishwa inyumbazane ngaphambilini

Izikhathi zobunzima zithinta imiphakathi eyayikhishwa inyumbazane ngendlela ehlukile. Ngo-2022, i-Airbnb.org yaphikelela emizamweni yayo yokusiza le miphakathi.

Ngokwesibonelo, i-Black Women for Black Lives kanye ne-Global Empowerment Mission zasebenza ne-Airbnb.org ukuze zisize abafundi base-Afrika abebefunda e-Ukraine. Amanye ama-ejensi kahulumeni abengababheki abantu abafundela kwamanye amazwe njengababaleki, futhi abafundi abaningi babhekana nokucwaswa lapho bezama ukuhamba e-Ukraine nokuthola izinsiza kwamanye amazwe.

Omunye uphathina, i-Organization for Refuge, Asylum, and Migration (ORAM), wagxila kubabaleki be-LGBTQ+ abasuka e-Ukraine ababhekana nobandlululo. E-Berlin, i-ORAM yaxhumanisa u-Dima, umlisa ongungqingili wase-Kiev, no-Mary, umMelika wase-Berlin owayefake ifulethi lakhe ku-Airbnb.org. U-Mary wanikeza u-Dima indawo ephephile lapho efika e-Germany (njengoba kuchazwe kuvidiyo engenhla).

Ukunikeza usizo oluthuthukisiwe

Ezinye izinhlangano eziningi ezinika usizo zinikeze ukuhlala kwe-Airbnb.org njengengxenye yomsebenzi wazo, okuhlanganisa lezi:

 • I-HIAS e-Ecuador isiza abantu abanjengo-Daniela, abanemindeni eyabalekela udlame e-Colombia. I-HIAS ibaxhumanisa naBabungazi abanjengo-Mery, ohlala endaweni yase-Quito lapho kuhlala khona ababaleki abaningi. I-HIAS inikeza ukuqeqesha endleleni yokubungaza abantu abaye babhekana nosizi, kanye nosizo phakathi nokuhlala kwabo.
 • I-Community Sponsorship Hub, inhlangano yokuqala yase-U.S. egxile ngokukhethekile ekukhuliseni ukuxhaswa komphakathi wababaleki. NgoHlelo Lwezinkundla Zokuxhasa, isebenze nomakhelwane emadolobheni ahlukahlukene ukuze kwamukelwe izifiki zase-Afghanistan nezase-Ukraine.
 • I-Insight Ukraine, inhlangano yamalungelo abantu ye-LGBTQ+, isize izinkulungwane zabantu ukuba ziphume e-Ukraine futhi zithole izindawo zokuhlala, usizo lokwelashwa kwengqondo, nodokotela be-LGBTQ+ lapho zifika endaweni ezithuthela kuyo.
 • I-Münchner Freiwillige imise iziteshi zokunika usizo kubantu abafika e-Munich bevela e-Ukraine, ibasiza bathole amasevisi ahlukahlukene, okuhlanganisa izindawo zokuhlala.

KuBabungazi, abantu abanikelayo, nophathina abajoyine leli qembu lomhlaba wonke ukuze kuthuthukiswe ukuzizwa usekhaya ngezikhathi zobunzima, siyabonga.

Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

Okuvelele

 • Abantu abaningi ngezikhathi ezibucayi bathola izindawo zokuhlala zamahhala, zesikhashana kunanini ngaphambili

 • Imizamo igxile e-Ukraine nase-Afghanistan futhi kwasizwa imindeni e-U.S. nase-Latin America

 • Lo msebenzi uyenziwa ngenxa yomoya wokupha waBabungazi nabantu abanikelayo

Airbnb
Dis 6, 2022
Ingabe lokhu kube wusizo?