Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Lokhu okuqukethwe akutholakali ngolimi lwakho olukhethiwe, yingakho sikwenze kwatholakala ngolimi oluseduze kakhulu olutholakala manje.

  Ukukusiza ukuthi ube Umbungazi ongayilimazi imvelo kakhudlwana

  Funda ngokubungaza okungayilimazi imvelo ezilungisweni zika-April zeBhodi Yabeluleki Bababungazi.
  Ngu Airbnb ngo- Eph 21, 2021
  Ungakufunda imizuzu engu-3
  Kulungiswe ngomhla ka- Eph 28, 2021

  Okuvelele

  • Funda ukuthi i-Airbnb neBhodi Labeluleki Bababungazi basiza kanjani Ababungazi ukuthi bakwazi ukusimama

  • U-Anna Jones weBhodi Labeluleki Lababungazi naye wabelana ngokuthi kungani ekhathalela kakhulu kangaka imvelo

  • Hlala unolwazi ngenqubekela-phambili Yebhodi Labeluleki Bababungazi ngo-2021

  Enyangeni ngayinye sabelana ngezilungiso zakamuva ezivela Ebhodini Labeluleki Bababungazi futhi sikusize ukuthi wazi amalungu webhodi.

  Sanibonani nonke,

  Ngingu-Anna Jones, ilungu Lebhodi Labeluleki Bababungazi nomgqugquzeli wekomidi lokusimama. Besilokhu sihlangana nabaholi be-Airbnb ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ukubheka ukuthi singabasekela kanjani Ababungazi ukuze baphathe ngendlela efanele imvelo.

  Ukugubha uSuku Lomhlaba ngomhla ka-22 Ephreli, ngijabule kakhulu ukwabelana ngemininingwane eyengeziwe ngalokho esikade sikwenza!

  Ukusiza umphakathi wethu ukuthi usimame kakhulu

  Kuyaqondakala, Ababungazi abaningi abazi ukuthi baqale kanjani ukusimama nakakhulu. Kunemininingwane eminingi etholakalayo futhi ngokuvamile ingase iqede amandla!

  Ngenkathi ngijoyina Ibhodi Labeluleki, omunye wemigomo wami kwakuwukwenza ukusimama kwenzeke nakakhudlwana Kubabungazi. Ngempela ngikholelwa ukuthi ngokusekela nokubungazana, singakwazi ukwakha ushintsho oluhle!

  Nayi indlela esisebenza ngayo ne-Airbnb kulokhu:

  • Ukwethula uchungechunge lwezemfundo lokusimama: I-Airbnb isebenzisane ne- United Nations Environment Programme, i-World Wildlife Fund, inhlangano ehamba phambili yokongiwa komhlaba, kanye neKomidi Labeluleki Lababungazi okuyikomidi lokusimama ukusungula okuqukethwe kwezemfundo Kwababungazi. Lokhu kuhlanganisa izindatshana ezintsha njengomhlahlandlela wabaqalayo ekubeni ngumbungazi oqhubekayo futhi namacebiso wokuqhakambisa ezokuvakasha okusimeme nezivakashi zakho. Sizokwandisa uchungechunge unyaka wonke, ngakho-ke hlala ulindile ukuze uthole izindlela eziningi zokuphatha ngendlela efanele imvelo!
  • Ukwabelana ngokuthi abanye abaphathi bawenza kanjani umehluko: Imikhuba yokusimama ingehluka kakhulu ngokuya ngokuthi uhlala kuphi nokuthi yini etholakalayo kuwe. Ukubonisa Ababungazi izindlela zokusimama ezindaweni nasemikhakheni ehlukahlukene, sizokwenza Ababungazi abaphatha ngendlela efanele imvelo emhlabeni wonke babe ngabavelele. Okokuqala Ngumbungazi ovelele uTiffany, onendawo yokuhlala engasolwandle eHollywood Beach, eCalifornia.
  • Ukuhlola ukusebenzisana kwamandla avuselelekayo: Ukusiza ukwenza amandla avuselelekayo afinyeleleke kakhudlwana Kubabungazi, i-Airbnb ihlola ukwakha ubudlelwano nezinkampani ezisebenzisa izinto ezingokwemvelo emiphakathini ethile. I-Airbnb izokwethula uhlelo lokuhlola e-US kungekudala nje, futhi uma Ababungazi bekuthola kubalulekile, sizosebenzela ukwandisa izinhlelo ezifanayo emphakathini Wababungazi emhlabeni jikelele.

  Kuyangijabulisa ukusho ukuthi lokhu kumane kuyisiqalo nje! Ikomidi lokusimama lilangazelela ukuhlola izindlela ezintsha zokusiza Ababungazi basebenzise izinto ezingokwemvelo ngangokwengeziwe—futhi bonge ngisho nemali! Sizokwabelana ngokwengeziwe ngalesi sihloko phakathi nawo wonke unyaka.

  Okwenza ngikhathalele kangaka imvelo

  Ukuhlala eduze nolwandle ePembrokeshire, eWales, kwavusa isifiso esisha futhi kwangigqugquzela ukuthi ngakhe indlela yokuphila esimeme nakakhulu. Ngiyakujabulela ukukwazi ukusiza abanye Ababungazi ukuthi nabo baqale kulolu hambo. Nakhu okuthe xaxa ngami:

  Emuva ngo-2017, mina nomndeni wami sasifuna ushintsho endleleni yokuphila, futhi sasifuna ngempela ukusetha indlu ku-Airbnb. Kwabe sekuba khona leli pulazi elidala elihle emakethe, futhi salithanda kakhulu. Zonke izakhiwo ezaseminyakeni yawo-1650, ngakho kuhle kakhulu futhi kunethezekile lapha.

  Akukona nje ukubukeka okuhle komhlaba nolwandle lapha. Abantu bayakhuthaza kakhulu — kukhona ukuxhumana nomhlaba nalokho abakwenzayo. Kuyathelelana! Umphakathi wethu wendawo uyingxenye esemqoka yokokuzithokozisa kwesivakashi — kusuka kwizinsipho zethu ezenziwe lapha endaweni kuya kubuciko bendawo obugcwalisa izindonga!

  Sinezindlu ezimbili. Mina nomama wami senza lonke ushintsho nokuhlobisa. Ubaba wami wenza konke ukulungiswa. Sizenzela yonke into futhi ngempela umsebenzi wokubambisana. Ngempela uba nomuzwa wokuthi ungumhlanganyeli womsuka wakho konke, futhi uthando lwendawo esihlala kuyo luyachichima.

  Ngihlanganise indlela yethu yokusimama, okusencazelweni yethu yendlu. Iphrintiwe nasezindlwaneni ukuze abantu bakwazi ukukufunda futhi bazi ngalokho esikwenzayo. Sikhulisa ngisho nezihlahla zethu zokubasa lapho esishisela khona izinkuni!

  Bengingomunye wamalungu asungula Ibhodi Labaluleki Lababungazi be-Airbnb e-UK, elaqala ngo-2019, futhi ngihola imikhankaso yokubungaza ngokusimama nababungazi abaningi base-UK kanye nethimba le-Airbnb.

  Kube into emangazayo kakhulu ukuxhumana nemvelo. Sengijwayelene nezinkathi zonyaka nesigqi solwandle, futhi lokho kubonakala kukho konke esikwenzayo lapha.

  Abantu abaningi baphinde baxhumane futhi nobuntu babo kanye nemvelo lapho behlala lapha—Ngezinye izikhathi ngiye ngizwe sengathi nginguCupid ngoba izivakashi zithana i-Pembrokeshire futhi zihlala zibuya njalo!

  Ibhodi Labeluleki Lababungazi lizobuya futhi enyangeni ezayo ngezilungiso ezengeziwe zemihlangano yethu yebhodi. Okwamanje, ngiyethemba uzotholauchungechunge olusha lokusimama luwusizo!

  Halala! (Noma njengoba sisho lapha eWales, 'Iechyd da!')

  U-Anna Jones

  Imininingwane equkethwe kulesi sihloko kungenzeka isishintshile kusuka ekunyathelisweni.

  Okuvelele

  • Funda ukuthi i-Airbnb neBhodi Labeluleki Bababungazi basiza kanjani Ababungazi ukuthi bakwazi ukusimama

  • U-Anna Jones weBhodi Labeluleki Lababungazi naye wabelana ngokuthi kungani ekhathalela kakhulu kangaka imvelo

  • Hlala unolwazi ngenqubekela-phambili Yebhodi Labeluleki Bababungazi ngo-2021
  Airbnb
  Eph 21, 2021
  Ingabe lokhu kube wusizo?