Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Indlela yokuvimbela izinkinga zokubungaza

  Umbungazi Ovelele u-Diana unikeza amacebiso akhe okusingatha izikhathi ezinzima njengoMbungazi.
  Ngu Airbnb ngo- Dis 11, 2019
  ividiyo yemizuzu engu-2
  Kulungiswe ngomhla ka- Aga 25, 2022

  Okuvelele

  • Yiba nemininingwane yokuxhumana yesisebenzi samapayipi amanzi, esikagesi, noMbungazi ongumsizi otholakalayo ukuze ukulungisa izinkinga kube lula

  • Ukulungisa njalo kuyasiza ekugcineni indawo yakho isesimweni esihle

  • Ukuxhumana ngokukhululekile nokuqonda isimo kungakusiza ekuvimbeleni nasesingatheni izinselele

  Naphezu kwemizamo yakho yokuzikhandla, ngezinye izikhathi kuvele kube nezinkinga. Mhlawumbe isivakashi asikwazi ukuthola ukhiye osishiyele wona, noma amapayipi amanzi abhulokhile. Nakuba kungavamile ukuba khona kwenkinga enkulu, Ababungazi abaphumelelayo bahlelela izinto ezingalindelekile.

  Nansi indlela u-Diana, uMbungazi ovelele wase-Oakland, e-California, ayitusayo ekusingatheni izinkinga zokubungaza.

  1. Hlanganisa ithimba elinikeza usizo

  Ukubungaza kuqondene nomphakathi, futhi lowo mphakathi uhlanganisa abantu abakusizayo ukuze ibhizinisi lakho lokubungaza liphumelele.

  “Sinamagama nezinombolo zesisebenzi samapayipi amanzi, esikagesi, nomuntu ohlanza endlini,” kusho u-Diana. Futhi uma engekho esohambweni, u-Diana unodadewabo, okunguyena onguMbungazi oyibhekhaphu, onganikeza usizo. “Asikaze sishiywe dengwane uma kuphakama inkinga.”

  Sinamagama nezinombolo zesisebenzi samapayipi amanzi, esikagesi, nomuntu ohlanza endlini.
  Diana,
  Oakland, California

  2. Ukulungisa izinto okuvamile

  Yini engcono kunokulungela ukulungisa ngokushesha ipayipi eliconsayo noma ihitha ephukile? Ukuvimbela ukuba ingabikho nokuba khona inkinga.

  “Nginohlu lwezinto engizihlolayo ezilungiswayo engizibuyekezayo unyaka nonyaka,” kusho u-Diana. “Eminye yale misebenzi ngiyenza mina, kweminye ngiqasha amaphrofeshinali. Izindawo azifani, kodwa kubalulekile ukusho ngokuqondile ukuthi yini ehilelekile ekugcineni eyakho isesimweni esikahle esilungele izivakashi.”

  Uhlu lokuhlola izinto ezilungiswayo lwaminyaka yonke luka-Diana luhlanganisa:

  • Ukuhlanza amapayipi amanzi emvula akhiphe amaqabunga nokunye ukungcola
  • Ukuhlola ukuthi yonke imishini yokufaka ukushisa, ukufaka umoya, ne-air conditioning iyasebenza
  • Ukuhlanza amafasitela asophahleni angenisa ukukhanya afinyeleleka kanzima ukuze agcine indawo yakhe inokukhanya okwanele

  3. Yenza ukuxhumana kuze kuqala

  Ukuxhumana okuhle nezivakashi kusho ukwethembeka nokubhekana namaqiniso.

  “Ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi ungathembisi izinto eziningi, kunalokho xhumana nazo kaningi,” kusho u-Diana. “Ngisho noma ngingenaso isixazululo, ngiyasitshela isivakashi lokho engikwenzayo.”

  Ngakho uma kuqhuma ipayipi ngaphambi nje kokuba kufike isivakashi, i-Diana masinyane wathatha ucingo.

  “Ngafonela isivakashi ngasitshela ukuthi silungisa isimo futhi ngasicela ukuba sihlehlise isikhathi sokungena kwaso,” kusho u-Diana. “Ngasitshela nokuthi singahlehlisa isikhathi sokuphuma, futhi sajabula, saze sashiya nebhodlela lewayini nenothi lokubonga. Ezivakashini eziningi, ukuxhumana ngokukhululekile nezenzo ezincane zokubonga—kungaba yiwayini noma ikhadi lesipho esitolo sekhofi sendawo—kunegalelo elikhulu.”

  Ngicabanga ukuthi kubalulekile nokungathembisi izinto eziningi, kodwa uxhumane kaningi nabantu.
  Diana,
  Oakland, California

  4. Lalela futhi uyiqonde imizwa yabanye

  “Sineminyango exakile izivakashi ezivame ukungakwazi ukuyivula, ngisho noma ngifake iziqondiso kumanyuwali yendlu yethu naseziqondisweni zokungena,” kusho u-Diana. “Uma lokho kwenzeka, ngiyazilalela njalo izinkinga zazo bese ngesineke ngikhuluma nazo ocingweni noma ngiye kuzo ngokoqobo.”

  Izinto ezimbalwa u-Diana azifundile ngokulalela izivakashi zakhe eminyakeni edlule:

  • Nikeza indlela yokungena ngaphandle kukakhiye ukuze wenze ukungena kube lula
  • Nikeza ukukhanya okwanele ngaphandle ukuze usize izivakashi zifike ngokuphephile uma sekumnyama
  • Cela imininingwane yokuvakasha kusenesikhathi futhi ugcizelele izikhathi zokungena nokuphuma
  Ayikho into ebaluleke ukwedlula ukulalela, ukuqonda isimo, nokuba nobuntu.
  Diana,
  Oakland, California

  5. Lungela izinkinga ezivamile

  Ukufika kwesivakashi kusenesikhathi, ukuphuma sekwephuzile, nezinkinga zokuhlanza konke kungabangela izinselele. Nayi imibono yokunciphisa izinkinga ezingaba khona:

  • Nikeza izikhathi ezicacile zokungena nezokuphuma nezizathu zalezo zikhathi (“Sicela ungangeni ngaphambi kuka-3:00 p.m. ukuze unikeze abahlanzayo isikhathi sokuba bakulungiselele igumbi lakho”)
  • Setha izinto ozithandayo lapho ubhukha ukuze ushiye isikhathi esanele sokuhlanza
  • Cabangela ukubekela izivakashi izikhwama uma wazi ukuthi zizofika kusenesikhathi
  • Hlanganisa imininingwane esemqoka—indlela yokungena endlini yakho, indawo yakho ibukeka kanjani, njll.—encazelweni yendlu yakho naseziqondisweni zokungena ukuze zikwazi lokho ezingakulindela
  • Nikeza imanuwali yendlu equkethe iziqondiso zokusebenzisa i-wifi nokusebenzisa izinto zikagesi eziyinkimbinkimbi

  Ngokulungela izinkinga zingakaveli, uba seduze kakhulu nokusungula okokuzithokozisa okuhle kakhulu kwesivakashi.

  Uma usenemibuzo noma uhlangabezana nanoma yiziphi izinkinga, ungakwazi ukuxhumana nathi ukuze uthole usizo.

  U-Diana ayasona isisebenzi se-Airbnb futhi akasebenzi ngaphansi kwesiqondiso se-Airbnb. NjengoMsunguli onguMbungazi, wabambisana ne-Airbnb ukuze ayibhale phansi imibono yakhe futhi asungule le vidiyo. Noma imiphi imibono, inzwabethi noma imibiko eyenziwayo iyiqiniso, ingeyakhe, futhi ayiwona amazwi asemthethweni e-Airbnb.

  Okuvelele

  • Yiba nemininingwane yokuxhumana yesisebenzi samapayipi amanzi, esikagesi, noMbungazi ongumsizi otholakalayo ukuze ukulungisa izinkinga kube lula

  • Ukulungisa njalo kuyasiza ekugcineni indawo yakho isesimweni esihle

  • Ukuxhumana ngokukhululekile nokuqonda isimo kungakusiza ekuvimbeleni nasesingatheni izinselele

  Airbnb
  Dis 11, 2019
  Ingabe lokhu kube wusizo?