Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Okwenza ukuphawula kubaluleke

  Ukuphawula ku-Airbnb kwakha ukwethembana futhi kusiza ekuqhubeni ibhizinisi lakho.
  Ngu Airbnb ngo- Nov 29, 2019
  Ungakufunda imizuzu engu-2
  Kulungiswe ngomhla ka- Nov 22, 2022

  Okuvelele

  • ABabungazi nezivakashi banezinsuku ezingu-14 ngemva kokuphuma ukuba babhale ukuphawula

  • Cela umbiko ovela ezivakashini kusanesikhathi ukuze ukwazi ukuxazulula noma yiziphi izinkinga ngaphambi kokushiya ukuphawula

  Ukuphawula kubalulekile emphakathini we-Airbnb, kusiza izivakashi zikhethe izinhlelo zazo zohambo ngokuhlakanipha futhi kuvumela aBabungazi ukuthi bavule amakhaya abo ngokuzethemba.

  Ibhizinisi lakho lokubungaza lisekelwe ekuphawuleni. Ukuphawula ngakunye kusiza izivakashi zinqume ukuthi zibhukhe kuwe yini—futhi idatha ye-Airbnb isikisela ukuthi isivakashi esibhrawuza ikhasi lendlu sinamathuba amaningi okubhukha indawo uma inesilinganiso sezinkanyezi esiphezulu.*

  Indlela ukuphawula okusebenza ngayo

  Ngemva kokuhlala ngakunye, aBabungazi nezivakashi banethuba lokuphawula ngomunye nomunye. UMbungazi nesivakashi banezinsuku ezingu-14 ngemva kokuphuma ukuze babhale ukuphawula, okuhlala kuyimfihlo kuze kube yilapho bobabili sebethumele ukuphawula kwabo noma kuze kuphele inkathi yokuphawula yezinsuku ezingu-14. Ngemva kwalokho, ukuphawula kushicilelwa kuphrofayili yesivakashi nendlu yoMbungazi nasemakhasini ephrofayili.

  Izilinganiso zezinkanyezi

  Ngaphezu kokubhala ukuphawula, izivakashi zinganikeza isilinganiso sakho konke ezibhekane nakho ngezinkanyezi ezisuka kweyodwa kuye kwezinhlanu. Ingqikithi yakho yesilinganiso sezinkanyezi ivela endlini yakho ngemva kokuthi izivakashi ezintathu ziphoste ukuphawula.

  Lesi yisici esibalulekile ezivakashini ezihlola ukuthi ziyibhukhe yini indawo yakho, kanye nokuthola isteyithasi sokuba uMbungazi ovelele. ABabungazi abavelele kumelwe babe nengqikithi yesilinganiso sezinkanyezi okungenani ezingu-4.8 ohambweni okungenani olungu-10 noma ukubhukha okuthathu okunengqikithi yobusuku okungenani obungu-100.

  Izivakashi zingakwazi futhi ukufaka isilinganiso senkanyezi ezigabeni ezithile, futhi zicacise ukuthi yini ehambe kahle noma yini ebingase ibe ngcono. Ngokwesibonelo, uma indawo yakho ihlanzeke kakhulu, isivakashi singase sikhethe izinkanyezi ezinhlanu bese sikhetha okuthi “indlu yokugezela ehlanzeke ngokwedlulele.” Lezi zilinganiso zesigaba senkanyezi azinawo umthelela esimweni sokuba uMbungazi ovelele noma ingqikithi yesilinganiso sakho.

  Izigaba ezithile ezitholakalayo ezivakashini lapho zishiya ukuphawula yilezi:

  • Ukungena: Inqubo ecacile nelula yokungena ilungiselela izivakashi ukuthi zibe nokuvakasha okuhle.
  • Ukuhlanzeka: Izivakashi zizolindela indawo ehlanzekile necocekile eziyithole ezithombeni zendlu yakho.
  • Ukunemba: Imininingwane yendlu enembile isiza izivakashi zinqume ukuthi indlu yakho iyahlangabezana yini nezidingo zazo.
  • Ukukhulumisana: Ukuthumela izivakashi imiyalezo ngokuqhubekayo kanye nokuphendula ngokushesha kubalulekile ekuqinisekiseni ukuthi kuhlangatshezwana nezidingo zezivakashi.
  • Indawo: Izivakashi zinganikeza umbiko mayelana nokuthi indawo yakho iboniswe ngokunembile yini endlini oyifakile.
  • Inani: Izivakashi zilinganisa indawo yakho ngokusekelwe embonweni wazo wokuthi inani lakho belikuveza kahle yini lokho okunikezayo.

  Ukuthola ukuphawula okuhle

  Ukuze bakhuthaze ukuphawula okuhle, aBabungazi ngokuvamile batusa ukukhulumisana nezivakashi ngokuqhubekayo—ekubhukheni, phakathi nokuhlala kwazo, nasekuphumeni. Kulula ukuxhumana ngokusebenzisa imiyalezo yangaphakathi kwe-app ye-Airbnb. Uma uvula izaziso zakho, uzokwaziswa noma nini lapho isivakashi sakho sikuthumelela umyalezo.

  Ukusebenzisa umbiko ukuze uthuthukise indlu yakho

  Ngezinye izikhathi, ukuphawula kwesivakashi kungase kube kubi. Lokhu kungakhathaza, kepha futhi kungaba yithuba lokuthuthukisa indawo yakho noma indlela yakho yokwamukela izivakashi. Izivakashi zinganikeza imibono okungenzeka ukuthi ubungakaze uyicabange.

  Njalo uyakwazi ukuphendula phambi kukawonk'uwonke ekuphawuleni okusendlini yakho. Uma uphendula ngendlela eyakhayo, ungabonisa ukuthi uwubheka njengobalulekile umbiko kanye nokwaneliseka kwezivakashi zakho.

  Umbiko ophrayivethi

  Izivakashi zinganikeza umbiko ophrayivethi nge-Airbnb, ozothunyelelwa wena kuphela. Leli yithuba elihle—ikakhulukazi kuBabungazi abasha—lokuthola imibono eyakhayo engeke iboniswe uwonk'uwonke. Ungakwazi futhi ukushiyela izivakashi zakho inothi eliphrayivethi, engakuvumela ukuthi ushiye umbiko oningiliziwe nocacile.

  Ukuphawula ngezivakashi

  Ukushiyela izivakashi ukuphawula kuyithuba lokubonga nokunikeza umbiko owusizo. Lokhu kuphinde kukhumbuze izivakashi uthi zibhale ukuphawula ngawe.

  Nanka amanye amacebiso okufanele uwakhumbule lapho uphawula ngezivakashi:

  • Thembeka futhi uhloniphe
  • Faka izibonelo ezithile noma nini lapho okungenzeka khona
  • Khuluma ngezindaba ezibucayi ngomusa nangenhlonipho, noma uzigcine ukuze uphawule ngazo ngasese
  Uzokwazi ukulinganisa izivakashi ngokuqondene nenhlanzeko, ukukhulumisana, nokulandela imithetho yendlu yakho. Umbiko wakho uzophinde usize ekugcizeleleni imithetho ebekiwe yezivakashi futhi uzokuvumela ukuthi ubike noma yiziphi izivakashi ezingayilandeli.

  *Ngokusekelwe kudatha yangaphakathi ye-Airbnb yezindlu ezisebenzayo kusukela ngo-November 2022.

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  Okuvelele

  • ABabungazi nezivakashi banezinsuku ezingu-14 ngemva kokuphuma ukuba babhale ukuphawula

  • Cela umbiko ovela ezivakashini kusanesikhathi ukuze ukwazi ukuxazulula noma yiziphi izinkinga ngaphambi kokushiya ukuphawula

  Airbnb
  Nov 29, 2019
  Ingabe lokhu kube wusizo?