Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Okwenza ukuphawula kubaluleke

  Ukuphawula ku-Airbnb kwakha ukwethembana futhi kusiza ekuqhubeni ibhizinisi lakho.
  Ngu Airbnb ngo- Nov 29, 2019
  Ungakufunda imizuzu engu-2
  Kulungiswe ngomhla ka- Eph 3, 2023

  Ukuphawula kusiza izivakashi zikhethe izinhlelo zohambo lwazo. Idatha ye-Airbnb isikisela ukuthi maningi amathuba okuba isivakashi esibhrawuza ikhasi lendlu sibhukhe indawo uma inesilinganiso sezinkanyezi esiphakeme.*

  Indlela ukuphawula okusebenza ngayo

  Ngemva kokuphuma ngakunye, aBabungazi nezivakashi banethuba lokunikezana ukuphawula. Ngamunye unezinsuku ezingu-14 ukuba abhale ukuphawula, okuhlala kufihliwe kuze kube yilapho bobabili bethumela ukuphawula kwabo noma kuze kuphele inkathi yokuphawula eyizinsuku ezingu-14. Ngemva kwalokho, ukuphawula kushicilelwa kuphrofayili yesivakashi nasendlini yoMbungazi nasemakhasini ephrofayili.

  Izilinganiso zezinkanyezi

  Ngaphezu kokubhala ukuphawula, izivakashi zinganikeza isilinganiso sakho konke ezibhekane nakho ngezinkanyezi ezisuka kweyodwa kuye kwezinhlanu. Ingqikithi yakho yesilinganiso sezinkanyezi ivela endlini yakho ngemva kokuthi izivakashi ezintathu ziphoste ukuphawula.

  Lesi yisici esibalulekile ezivakashini ezihlola ukuthi ziyibhukhe yini indawo yakho, kanye nokuthola isteyithasi soMbungazi ovelele. ABabungazi abavelele kumelwe babe nengqikithi yesilinganiso sezinkanyezi okungenani esingu-4,8 ohambweni okungenani olungu-10 noma ukubhukha okuthathu okunengqikithi yobusuku okungenani obungu-100.

  Izivakashi zingakwazi futhi ukufaka isilinganiso sezinkanyezi ezigabeni ezithile, futhi zicacise ukuthi yini ehambe kahle noma ebingase ibe ngcono. Ngokwesibonelo, uma indawo yakho ihlanzeke kakhulu, isivakashi singase sikhethe izinkanyezi ezinhlanu bese sikhetha okuthi “igumbi lokugezela belihlanzekile.” Noma ungase uthole izinkanyezi ezimbalwa ekukhulumisaneni uma isivakashi sicabanga ukuthi iziqondiso zakho zasekuphumeni ziningi kakhulu.

  Izigaba ezithile ezitholakalayo ezivakashini lapho zishiya ukuphawula yilezi:

  • Ukungena: Inqubo yokungena ecacile nelula ilungiselela izivakashi ukuthi zibe nokuvakasha okuhle.
  • Inhlanzeko: Izivakashi zizolindela indawo ehlanzekile necocekile eziyibone ezithombeni zendlu yakho.
  • Ukunemba: Imininingwane yendlu enembile isiza izivakashi zinqume ukuthi indlu yakho iyahlangabezana yini nezidingo zazo.
  • Ukukhulumisana: Ukuthumela izivakashi imiyalezo ngokuqhubekayo kanye nokuphendula ngokushesha kubalulekile ekuqinisekiseni ukuthi izidingo zezivakashi ziyanakekelwa.
  • Indawo: Izivakashi zinganikeza umbiko mayelana nokuthi indawo okuyo iboniswe ngokunembile yini endlini oyifakile.
  • Inani: Izivakashi zilinganisa indawo yakho ngokusekelwe embonweni wazo wokuthi inani lakho belikuveza kahle yini lokho okunikezayo.

  Izilinganiso zibalulekile ukuze uthole isteyithasi soMbungazi ovelele. ABabungazi abavelele kumelwe babe nengqikithi yesilinganiso sezinkanyezi okungenani esingu-4,8 ohambweni okungenani olungu-10 noma ukubhukha okuthathu okunengqikithi yobusuku okungenani obungu-100. Izilinganiso zezinkanyezi ezigabeni azisithinti isteyithasi sokuba uMbungazi ovelele nanoma isiphi esinye isilinganiso soMbungazi.

  Ukusebenzisa umbiko ukuze uthuthukise indlu yakho

  Izivakashi zinganikeza imibono okungenzeka ukuthi ubungakaze uyicabange. Zama ukusingatha ukuphawula okungekuhle njengamathuba okuthuthukisa indawo yakho noma indlela owamukela ngayo izivakashi.

  Njalo uyakwazi ukuphendula phambi kukawonk'uwonke ekuphawuleni okusendlini yakho. Uma uphendula ngendlela eyakhayo, ubonisa ukuthi uwubheka njengobalulekile umbiko kanye nokwaneliseka kwezivakashi.

  Umbiko ophrayivethi

  Izivakashi zingakuthumelela inothi eliphrayivethi njengengxenye yombiko wazo. Le mininingwane ithunyelelwa wena kuphela. Iyithuba lezivakashi lokukutshela izinto ngaphandle kokuba zithinte isilinganiso sakho noma ukuphawula kwakho. Ungathumelela futhi izivakashi zakho inothi eliphrayivethi ukuze usingathe umbiko wazo.

  Ukuphawula ngezivakashi

  Ukushiyela izivakashi ukuphawula kuyithuba lokubonga nokunikeza umbiko owusizo. Lokhu kuphinde kukhumbuze izivakashi uthi zibhale ukuphawula ngawe.

  Nanka amanye amacebiso okufanele uwakhumbule lapho uphawula ngezivakashi:

  • Hlonipha.

  • Faka izibonelo eziqondile noma nini uma kungenzeka, njengokuthi: “Lesi sivakashi siye sahambisana namahora ethu ezikhathi ezingenamsindo futhi salandela iziqondiso zethu zokuphuma njengoba zinjalo.”

  • Veza izinkinga ezibucayi ngomusa, noma uzigcinele ukuphawula okuphrayivethi.

  Uzokwazi ukunika isilinganiso sezivakashi ngokuqondene nenhlanzeko, ukukhulumisana, nokulandela imithetho yendlu yakho. Umbiko wakho uzophinde usize ekugcizeleleni imithetho ebekiwe yezivakashi futhi uzokuvumela ukuthi ubike noma yisiphi isivakashi esingayilandeli.

  *Ngokusekelwe kudatha yezangaphakathi ye-Airbnb yezindlu ezisebenzayo kusukela ngo-November 2022.

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  Airbnb
  Nov 29, 2019
  Ingabe lokhu kube wusizo?