Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Imithetho ebekiwe yezivakashi

  I-Airbnb ifuna izivakashi zihloniphe ikhaya lakho futhi zilandele imithetho yendlu yakho.
  Ngu Airbnb ngo- Nov 16, 2022
  Ungakufunda imizuzu engu-2
  Kulungiswe ngomhla ka- Jul 21, 2023

  Okuvelele

  • Imithetho ebekiwe yenza izivakashi zilandise ngemithetho yendlu, inhlanzeko, nomonakalo wempahla

  • Izivakashi zizobhekana nemiphumela uma zephula imithetho ngokuphindaphindiwe

  Ukubhukha okuyisishiyagalombili kokungu-10 kwe-Airbnb ngo-2022 kuphele ngokuphawula okunezinkanyezi ezinhlanu koMbungazi. Nenza konke okusemandleni enu ukuze ninakekele izivakashi. Sifuna ukuqiniseka ukuthi siyaninakekela nani.

  Ukuze sisize izivakashi zihloniphe amakhaya enu, sinemithetho ebekiwe—iqoqo lemithetho okumelwe ilandelwe yizo zonke izivakashi. Ilula futhi icacile, futhi siyibonisa zonke izivakashi ngaphambi kokuba zibhukhe.

  Ukubekela izivakashi imithetho ecacile

  Imithetho yendlu ikunikeza indlela yokusho lokho izivakashi ezingakulindela zisuka nje. Ngemithetho ebekiwe, noma yimuphi umthetho wendlu ovamile owubekayo ungasetshenziswa uma ungakwazi ukuxazulula inkinga ngokuqondile nesivakashi.

  Ungakhetha ohlwini lwethu lwemithetho yendlu evamile mayelana nalokhu:

  • Izilwane ezifuywayo
  • Imicimbi
  • Ukubhema, i-vaping, nama-e-cigarette
  • Amahora okungabangi umsindo
  • Izikhathi zokungena nezokuphuma
  • Inani eliwumkhawulo lezivakashi
  • Ukuthwebula izithombe namafilimu okuhweba

  Uma uneziqondiso ezikhethekile ezingafakiwe emithethweni yendlu evamile, ungazibhala ngaphansi kokuthi Imithetho yokwenezela kumasethingi endlu yakho.

  Imithetho yendlu yakho iboniswa ngokuphawulekayo ezindaweni ezine: ekhasini lendlu yakho, esikrinini sokuqinisekisa ukubhukha, ku-imeyili ethi Pack Your Bags nakokuthi Arrival Guide okutholwa yizivakashi ngaphambi kohambo lwazo.

  Ukugcizelela inhlonipho ngekhaya lakho

  Imithetho ebekiwe idinga ukuba izivakashi ziphathe ikhaya lakho njengokungathi elazo. Izivakashi akufanele zishiye indawo yakho zidinga ukuhlanza okujulile noma kokukhuculula, njengamakhaphethi angcoliswe yizilwane ezifuywayo.

  Uma izivakashi zibangela umonakalo ongaphezu kokujwayelekile, silindele ukuba zisebenze nawe ekutholeni isixazululo esifanele. Siphinde silindele ukuba zikhokhe izicelo ezifanele zokunxeshezelwa uma kuyizo ezidale umonakalo, zilahle izinto, noma zidale izindleko zokuhlanza ezingalindelekile.

  Uma kungenjalo, uvikelwe uMshwalense womonakalo wombungazi, oyingxenye ye-AirCover Yababungazi.

  Ukugcizelela imithetho ebekiwe

  Uma izivakashi zingayilandeli imithetho ebekiwe, ungabika ngokunikeza isivakashi isilinganiso esiphansi senhlanzeko noma imithetho yendlu phakathi nenqubo yokuphawula noma ngokuthinta Ithimba Elisiza Umphakathi.

  Ngokwesibonelo, ake sithi imithetho yakho yendlu evamile ayikuvumeli ukubhema. Uma izivakashi zibhema endaweni yakho futhi ubika inkinga, sibabeka icala.

  Izivakashi ezephula imithetho yendlu evamile ngokuphindaphindiwe zingase zimiswe okwesikhashana noma zikhishwe ku-Airbnb uma izinkinga ziqhubeka. Uma isivakashi sephula imithetho yakho enezelwe, sizokusiza uthathe izinyathelo ezifanele ezilandelayo.

  Uma utshela isivakashi ukuthi sephule imithetho yendlu yakho bese leso sivakashi sikunika ukuphawula kokuziphindiselela, ungafaka isikhalazo ngalokho kuphawula.

  Isivikelo somonakalo woMbungazi asiyona inqubomgomo yomshwalense. Asibavikeli aBabungazi abanikeza ukuhlala eJapan, lapho kusebenza khona i-Japan Host Insurance, noma aBabungazi abanikeza ukuhlala nge-Airbnb Travel LLC. KuBabungazi abebenikeza ukuhlala e-mainland China, kusebenza i-China Host Protection Plan. Khumbula ukuthi yonke imikhawulo yekhavareji iboniswa ngama-USD.

  Ezindlini zaseWashington State, izibopho zenkontileka ze-Airbnb ngaphansi kwesivikelo somonakalo woMbungazi zivikelwe inqubomgomo yomshwalense ethengwe yi-Airbnb. Isivikelo somonakalo woMbungazi asihlobene nomshwalense womonakalo woMbungazi. Isivikelo somonakalo woMbungazi sihambisana nemigomo, imibandela, nokunye okungafakiwe.

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  Okuvelele

  • Imithetho ebekiwe yenza izivakashi zilandise ngemithetho yendlu, inhlanzeko, nomonakalo wempahla

  • Izivakashi zizobhekana nemiphumela uma zephula imithetho ngokuphindaphindiwe

  Airbnb
  Nov 16, 2022
  Ingabe lokhu kube wusizo?