Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Imithetho ebekiwe yezivakashi

  Isistimu entsha edinga izivakashi zihloniphe ikhaya lakho futhi zilandele imithetho yendlu.
  Ngu Airbnb ngo- Nov 16, 2022
  Ungakufunda imizuzu engu-2
  Kulungiswe ngomhla ka- Nov 16, 2022

  Okuvelele

  • Imithetho ebekiwe yenza izivakashi zilandise ezintweni ezintathu: inhlanzeko, ukukhulumisana, nemithetho yendlu

  • Izivakashi zizobhekana nemiphumela yokwephula imithetho ngokuphindaphindiwe

  • Dlala umyalezo oyividiyo ekhethekile waBabungazi ovela ku-CEO u-Brian Chesky

  Kulo nyaka, u-84% wokubhukha kwe-Airbnb phakathi kuka-January no-June uphele ngokuphawula okunezinkanyezi ezinhlanu. Nenza konke okusemandleni enu ukuze ninakekele izivakashi, futhi sifuna ukuqiniseka ukuthi siyaninakekela nani.

  Ukuze sisize izivakashi zihloniphe amakhaya enu, sethula imithetho ebekiwe—iqoqo elisha lemithetho okumelwe ilandelwe yizo zonke izivakashi. Ilula futhi icacile, futhi siyibonisa zonke izivakashi ngaphambi kokuba zibhukhe.

  Ukubekela izivakashi imithetho ecacile

  Imithetho ebekiwe idinga ukuba izivakashi zihloniphe ikhaya lakho, zilandele imithetho yendlu yakho, futhi zikhulume ngokushesha uma kuphakama izinkinga.

  Lezi zimfuneko azizintsha, kodwa isistimu yethu yokuba zigcinwe yintsha. Imithetho ebekiwe ihambisana nenqubo yokuphawula ebuyekeziwe, ezoqongelela imininingwane eyengeziwe evela kuBabungazi nezivakashi ngemva kokuhlala ngakunye.

  Ngokwesibonelo, uma isivakashi sishiya ukhaphethi ungcolile bese uyibika leyo nkinga, kungaba ngokunika isilinganiso esiphansi senhlanzeko enqubweni entsha yokuphawula noma ngokuthintana neThimba Elisiza Umphakathi, leso sivakashi sizolandisa.

  Uma izivakashi ziphula imithetho ebekiwe, ziqale zithole isixwayiso. Uma izinkinga ziqhubeka, zingase zimiswe noma zikhishwe ku-Airbnb. Thola imininingwane eyengeziwe

  Ukugcizelela imithetho yendlu yakho

  Imithetho yendlu ibilokhu iyindlela yakho yokusho lokho izivakashi ezingakulindela zisuka nje. Ngemithetho ebekiwe, noma yimuphi umthetho wendlu owukhethayo ohlwini olungezansi uzogcizelelwa mayelana nalokhu:

  • Izilwane ezifuywayo
  • Imicimbi
  • Ukubhema
  • I-vaping nama-e-cigarette (kusha)
  • Amahora okungabangi umsindo (kusha)
  • Izikhathi zokungena nokuphuma (kusha)
  • Umkhawulo wenani lezivakashi (kusha)
  • Ukuthatha izithombe namafilimu okuhweba (kusha)

  Imithetho yendlu yakho nayo isivela kakhudlwana ezindaweni ezine: ekhasini lendlu yakho, kusikrini sokuqinisekisa lapho izivakashi zibhukha indawo yakho, ku-imeyili ethi Pack Your Bags naku-Arrival Guide izivakashi eziyitholayo ngaphambi kohambo lwazo.

  Uma utshela isivakashi ukuthi sephule imithetho yendlu yakho bese leso sivakashi sikunika ukuphawula kokuziphindiselela, ungafaka isikhalazo ngalokho kuphawula enqubweni yethu yokuphawula ebuyekeziwe.

  Ukuqinisa enhlanzekweni nasekukhulumisaneni

  Ngemithetho ebekiwe, inqubo efanayo yemithetho isebenza enhlanzekweni nasekukhulumisaneni. Ungabika izinkinga zenhlanzeko nokukhulumisana enqubweni yokuphawula entsha, noma uthintane neThimba Elisiza Umphakathi.

  Uma ubhala imithetho yendlu eyengeziwe, enesidingo noma izicelo zesikhathi sokuphuma, isivakashi sizotshelwa ngale mithetho ngaphambi kokuba sibhukhe ukuhlala.

  Imithetho ebekiwe isungulwe ngenxa yombiko ovela kuwe. Sithemba ukuthi uzoqhubeka usinikeza imibono yakho.

  Thola imininingwane ngalokho Okukhululwa Ngo-November 2022 Ku-Airbnb

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  Okuvelele

  • Imithetho ebekiwe yenza izivakashi zilandise ezintweni ezintathu: inhlanzeko, ukukhulumisana, nemithetho yendlu

  • Izivakashi zizobhekana nemiphumela yokwephula imithetho ngokuphindaphindiwe

  • Dlala umyalezo oyividiyo ekhethekile waBabungazi ovela ku-CEO u-Brian Chesky
  Airbnb
  Nov 16, 2022
  Ingabe lokhu kube wusizo?