Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  I-AirCover Yababungazi entsha nethuthukisiwe

  Isivikelo esiphelele. Ifakwa njalo, ihlezi imahhala. Ku-Airbnb kuphela.
  Ngu Airbnb ngo- Mey 11, 2022
  Ungakufunda imizuzu engu-4
  Kulungiswe ngomhla ka- Jul 21, 2023

  I-AirCover Yababungazi inikeza isivikelo esiphelele ngaso sonke isikhathi lapho ufaka indawo yakho ku-Airbnb. Manje ihlanganisa ukuvikelwa okwengeziwe, nokuqinisekiswa kukamazisi wesivakashi, ukuhlungwa kokubhukha, u-$3 million USD wokuvikelwa emonakalweni, ukuvikelwa kwezinto zakho eziyigugu, nokuvikelwa kwezimoto ezipakiwe nezikebhe endlini yakho.

  Isiqinisekiso se-ID yesivakashi

  Ukwethembana komphakathi wethu kusekelwe ekwazini ukuthi aBabungazi nezivakashi bangabantu abathi bayibo. Sikhulisa ukuqinisekiswa kukamazisi kuzo zonke izivakashi ezibhukha uhambo oluya emazweni nezifunda ezingu-35 ezihamba phambili ku-Airbnb—okumelela u-90% wakho konke ukubhukha. Sizokhulisa ukuqinisekiswa kukamazisi emhlabeni wonke ekuqaleni kuka-2023, sikhave u-100% wokubhukha kwethu.

  Sizoqhubeka nokuhlola imininingwane yazo zonke izivakashi zase-U.S. ngaphambi kokuhlala kwazo kokuqala, futhi sizohlola ukuthi zonke izivakashi ezibhukhayo zikhona yini ezinhlwini ezithile zabantu okufanele bagadwe noma ezinhlwini zonswinyo.

  Njengengxenye eyandisiwe yokuqinisekisa kwethu umazisi wesivakashi, senze nezinguquko ezithile ezimfunekweni zokuBhukha Okusheshayo. Funda kabanzi

  Thola imininingwane eyengeziwe ngokuqinisekiswa kukamazisi wesivakashi

  Ubuchwepheshe bokuhlunga ukubhukha

  Sethula ubuchwepheshe bokuhlunga ukubhukha kobunikazi, okusiza ekunciphiseni ithuba lamaphathi aphazamisayo nokoniwa kwendlu, e-U.S. nase-Canada. Siye sathesta ukuhlungwa kokubhukha e-Australia futhi sathola ukuthi amaphathi angagunyaziwe anciphe ngesilinganiso esingu-35% phakathi nocwaningo.

  Ubuchwepheshe bethu bokuhlunga buhlola izici ezingaba ngu-100 zokubhukha futhi buvimba ukubhukha okuthile ukuze kuncishiswe ithuba lamaphathi aphazamisayo kanye nokulimala kwendlu. Sihlela ukukwandisa lokhu kukho konke ukubhukha emhlabeni wonke ngasekuqaleni kuka-2023.

  Thola imininingwane eyengeziwe emayelana nobuchwepheshe bokuhlunga ukubhukha

  Ukuvikelwa okwengeziwe emonakalweni

  Eminyakeni engaphezu kweyishumi, i-Airbnb inikeze aBabungazi bethu isivikelo somonakalo esihamba phambili embonini. Namhlanje, sinezela lezi zivikelo ku-AirCover Yababungazi:

  • U-$3 million USD wokuvikelwa emonakalweni: Isivikelo somonakalo sisiphinda kathathu kusuka ku-$1 million USD kuya ku-$3 million USD, okukhava kokubili ikhaya lakho nezinto eziphakathi.
  • Ukuvikelwa kwemidwebo nezinto eziyigugu: Sivikela okuningana okuyimidwebo ebizayo, amatshe ayigugu, izinto eziqongelelwayo, ezingalungiswa noma zithengwe kabusha ngemali enkulu uma zonakala.
  • Ukuvikelwa kwezimoto nezikebhe: Sinika isivikelo sokonakala kwezimoto, izikebhe, nezinye izindiza zasemanzini ozipake noma wazigcina endlini yakho.

  Lezi zivikelo ezintsha zinezelwa kulezi zici esezifakiwe kakade ku-AirCover Yababungazi:

  • Inombolo yosizo yamahora angu-24: Uma kwenzeka uzizwa ungaphephile, i-app yethu ikunikeza indlela yokuthepha kanye ukuze uthole ama-ejenti ezokuphepha aqeqeshwe ngokukhethekile, ubusuku nemini.
  • Isivikelo somonakalo wesilwane esifuywayo: Siyawukhokhela umonakalo obangelwe yizilwane ezifuywayo.
  • Ukubuyiselwa imali yokuhlanza kokukhuculula: Sizokubuyisela imali ngamasevisi okuhlanza engeziwe adingekayo ngemva kokuphuma kwesivakashi, njengokuhlanzwa kukakhaphethi okuphrofeshinali.
  • Isivikelo sokulahlekelwa yiholo: Sizokubuyisela iholo elikulahlekele uma ukhansela ukubhukha okuqinisekisiwe ku-Airbnb ngenxa yomonakalo wesivakashi.
  Thola imininingwane eyengeziwe emayelana nesivikelo somonakalo woMbungazi

  Inqubo yokubuyiselwa imali elula nakakhulu

  Usitshele ukuthi inqubo yokubuyiselwa imali iyinkimbinkimbi. Ngokusekelwe embikweni wakho, siyenze yaba lula inqubo yethu yokubuyiselwa imali.

  Uma isivakashi sona indawo noma izinto zakho, ungavakashela iSikhungo Sezixazululo ukuze uthumele isicelo sokubuyiselwa imali ngezinyathelo ezimbalwa, bese ulandelela kalula inqubo kusukela ekuthunyelweni kwaso kuya ekukhokhelweni. Isicelo sakho sizoqale sithunyelelwe isivakashi. Uma isivakashi singaphenduli noma sikhokhe engakapheli amahora angu-24, uzokwazi ukuhilela i-Airbnb.

  ABabungazi abavelele (abanezindlu ezingaphandle kwesifundazwe saseWashington e-U.S.) nabo bathola usizo ngokuphazima kweso nokunxeshezelwa okushesha nakakhulu.

  U-$1 million USD woMshwalense womonakalo wombungazi

  UMshwalense womonakalo wesivakashi, eyingxenye ye-AirCover Yababungazi, iyakuvikela uma kwenzeka isivakashi sakho silimala noma izinto zaso zonakala noma zebiwa ngesikhathi sihlala endaweni yakho. Abantu abakusiza ubungaze, njengaBabungazi Abangabasizi nalabo abahlanzayo, nabo bafakiwe kule khavareji.

  UMshwalense womonakalo wesivakashi uyakukhava uma ingalo yomthetho ikuthola unecala:

  • Ngokulimala emzimbeni kwesivakashi sakho (noma abanye)
  • Ngokulimala noma ukwebiwa kwempahla yesivakashi (noma abanye)
  • Ngomonakalo obangelwe isivakashi (noma abanye) ezindaweni ezihlanganyelwayo, ezifana namaphaseshi nezakhiwo eziseduze

  Uma udinga ukufaka ikleyimu, vele usebenzise ifomu lethu lokuthathwa komshwalense womonakalo. Sizothumela imininingwane oyinikezayo enkampanini yethu yomshwalense ethenjwayo yangaphandle, ezonikeza ummeleli isimangalo sakho. Uzoxazulula ikleyimu yakho ngokuvumelana nemigomo yenqubomgomo yomshwalense.

  Uma unguMbungazi Wokokuzithokozisa, unekhava yoMshwalense womonakalo wokokuzithokozisa.

  Thola imininingwane eyengeziwe mayelana noMshwalense womonakalo wesivakashi

  Izilungiso ze-AirCover Yababungazi zikhuthazwe imibono yakho futhi sikukhuthaza ukuba uqhubeke usitshela lokho okucabangayo.

  Thola imininingwane ngalokho Okukhululwa Ngo-November 2022 Ku-Airbnb

  Isivikelo somonakalo woMbungazise-AirCover Yababungazi, uMshwalense womonakalo woMbungazi, kanye noMshwalense womonakalo wokokuzithokozisa awubakhavi aBabungazi abanikeza ukuhlala noma Okokuzithokozisa eJapan, lapho i-Japan Host Insurance kanye ne-Japan Experience Protection Insurance kusebenza khona, noma aBabungazi abanikeza ukuhlala nge-Airbnb Travel LLC. KuBabungazi abebenikeza ukuhlala noma Okokuzithokozisa e-mainland China, kusebenza i-China Host Protection Plan. Khumbula ukuthi yonke imikhawulo yekhavareji iboniswa ngama-USD.

  Umshwalense womonakalo woMbungazi kanye noMshwalense womonakalo wokokuzithokozisa uqinisekiswa yimishwalense yezinye izinkampane. Uma ubungaza ukuhlala e-UK, izinqubomgomo zomonakalo wombungazi kanye noMshwalense womonakalo wokokuzithokozisa ziqinisekiswa yi-Zurich Insurance Company Ltd., futhi zihlelwa futhi ziphothulwe ngaphandle kwezindleko ezinezelwe kuBabungazi base-UK yi-Airbnb UK Services Limited, ummeleli oqokiwe we-Aon UK Limited, egunyazwe futhi elawulwa yi-Financial Conduct Authority. Inombolo yokubhalisa ye-FCA ye-Aon ithi 310451. Ungahlola lokhu ngokuvakashela i-Financial Services Register noma ngokuthinta i-FCA kule nombolo 0800 111 6768. Inqubomgomo yomonakalo woMbungazi neyomonakalo woKokuzithokozisa ehambisana ne-Aircover Yababungazi zilawulwa yi-Financial Conduct Authority, eminye imikhiqizo namasevisi akuyona imikhiqizo eqondiswayo ehlelwe yi-Airbnb UK Services Limited. FPAFF609LC

  Isivikelo somonakalo wombungazi akuwona umshwalense futhi awuhlobene noMshwalense womonakalo wesivakashi. Ezindlini zaseWashington State, izibopho zenkontileka ze-Airbnb ngaphansi kwesivikelo somonakalo woMbungazi zivikelwe inqubomgomo yomshwalense ethengwe yi-Airbnb. Isivikelo somonakalo woMbungazi sihambisana nemigomo, imibandela, nokunye okungafakiwe.

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  Airbnb
  Mey 11, 2022
  Ingabe lokhu kube wusizo?