Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  I-AirCover Yababungazi entsha nethuthukisiwe

  Isivikelo esigcwele. Ifakwa njalo, ihlezi imahhala. Ku-Airbnb kuphela.
  Ngu Airbnb ngo- Mey 11, 2022
  Ungakufunda imizuzu engu-3
  Kulungiswe ngomhla ka- Nov 17, 2022

  I-AirCover Yababungazi inikeza isivikelo esiphelele ngaso sonke isikhathi lapho ufaka indawo yakho ku-Airbnb. Manje ihlanganisa ukuvikelwa okwengeziwe, nokuqinisekiswa kukamazisi wesivakashi, ukuhlungwa kokubhukha, u-$3 million USD wokuvikelwa emonakalweni, ukuvikelwa kwezinto zakho eziyigugu, nokuvikelwa kwezimoto ezipakiwe nezikebhe endlini yakho.

  Isiqinisekiso se-ID yesivakashi

  Ukwethembana komphakathi wethu kusekelwe ekwazini ukuthi aBabungazi nezivakashi bangabantu abathi bayibo. Sikhulisa ukuqinisekiswa kukamazisi kuzo zonke izivakashi ezibhukha uhambo oluya emazweni nezifunda ezingu-35 ezihamba phambili ku-Airbnb—okumelela u-90% wakho konke ukubhukha. Sizokhulisa ukuqinisekiswa kukamazisi emhlabeni wonke ekuqaleni kuka-2023, sikhave u-100% wokubhukha kwethu.

  Sizoqhubeka nokuhlola imininingwane yazo zonke izivakashi zase-U.S. ngaphambi kokuhlala kwazo kokuqala, futhi sizohlola ukuthi zonke izivakashi ezibhukhayo zikhona yini ezinhlwini ezithile zabantu okufanele bagadwe noma ezinhlwini zonswinyo.

  Njengengxenye eyandisiwe yokuqinisekisa kwethu umazisi wesivakashi, senze nezinguquko ezithile ezimfunekweni zokuBhukha Okusheshayo. Funda kabanzi

  Thola imininingwane eyengeziwe ngokuqinisekiswa kukamazisi wesivakashi

  Ubuchwepheshe bokuhlunga ukubhukha

  Sethula ubuchwepheshe bokuhlunga ukubhukha kobunikazi, okusiza ekunciphiseni ithuba lamaphathi aphazamisayo nokoniwa kwendlu, e-U.S. nase-Canada. Siye sathesta ukuhlungwa kokubhukha e-Australia futhi sathola ukuthi amaphathi angagunyaziwe anciphe ngesilinganiso esingu-35% phakathi nocwaningo.

  Ubuchwepheshe bethu bokuhlunga buhlola izici ezingaba ngu-100 zokubhukha futhi buvimba ukubhukha okuthile ukuze kuncishiswe ithuba lamaphathi aphazamisayo kanye nokulimala kwendlu. Sihlela ukukwandisa lokhu kukho konke ukubhukha emhlabeni wonke ngasekuqaleni kuka-2023.

  Thola imininingwane eyengeziwe emayelana nobuchwepheshe bokuhlunga ukubhukha

  Ukuvikelwa okwengeziwe emonakalweni

  Eminyakeni engaphezu kweyishumi, i-Airbnb inikeze aBabungazi bethu isivikelo somonakalo esihamba phambili embonini. Namhlanje, sinezela lezi zivikelo ku-AirCover Yababungazi:

  • U-$3 million USD wokuvikelwa emonakalweni: Isivikelo somonakalo sisiphinda kathathu kusuka ku-$1 million USD kuya ku-$3 million USD, okukhava kokubili ikhaya lakho nezinto eziphakathi.
  • Ukuvikelwa kwemidwebo nezinto eziyigugu: Sivikela okuningana okuyimidwebo ebizayo, amatshe ayigugu, izinto eziqongelelwayo, ezingalungiswa noma zithengwe kabusha ngemali enkulu uma zonakala.
  • Ukuvikelwa kwezimoto nezikebhe: Sinika isivikelo sokonakala kwezimoto, izikebhe, nezinye izindiza zasemanzini ozipake noma wazigcina endlini yakho.

  Lezi zivikelo ezintsha zinezelwa kulezi zici esezifakiwe kakade ku-AirCover Yababungazi:

  • Inombolo yosizo yamahora angu-24: Uma kwenzeka uzizwa ungaphephile, i-app yethu ikunikeza indlela yokuthepha kanye ukuze uthole ama-ejenti ezokuphepha aqeqeshwe ngokukhethekile, ubusuku nemini.
  • Isivikelo somonakalo wesilwane esifuywayo: Siyawukhokhela umonakalo obangelwe yizilwane ezifuywayo.
  • Ukubuyiselwa imali yokuhlanza kokukhuculula: Sizokubuyisela imali ngamasevisi okuhlanza engeziwe adingekayo ngemva kokuphuma kwesivakashi, njengokuhlanzwa kukakhaphethi okuphrofeshinali.
  • Isivikelo sokulahlekelwa yiholo: Sizokubuyisela iholo elikulahlekele uma ukhansela ukubhukha okuqinisekisiwe ku-Airbnb ngenxa yomonakalo wesivakashi.
  Thola imininingwane eyengeziwe emayelana nesivikelo somonakalo woMbungazi

  Inqubo yokubuyiselwa imali elula nakakhulu

  Usitshele ukuthi inqubo yokubuyiselwa imali iyinkimbinkimbi. Ngokusekelwe embikweni wakho, siyenze yaba lula inqubo yethu yokubuyiselwa imali.

  Uma isivakashi sona indawo noma izinto zakho, ungavakashela iSikhungo Sezixazululo ukuze uthumele isicelo sokubuyiselwa imali ngezinyathelo ezimbalwa, bese ulandelela kalula inqubo kusukela ekuthunyelweni kwaso kuya ekukhokhelweni. Isicelo sakho sizoqale sithunyelelwe isivakashi. Uma isivakashi singaphenduli noma sikhokhe engakapheli amahora angu-24, uzokwazi ukuhilela isevisi yamakhasimende ukuze uxazulule le nkinga.

  Sizokubuyisela imali ngokushesha uma isivakashi senze umonakalo, ngokuvamile engakapheli amaviki amabili. ABabungazi abavelele baluthola kuqala usizo futhi imali bayibuyiselwa ngokushesha kakhudlwana.

  U-$1 million USD woMshwalense womonakalo wesivakashi

  UMshwalense womonakalo wesivakashi, eyingxenye ye-AirCover Yababungazi, iyakuvikela uma kwenzeka isivakashi sakho silimala noma izinto zaso zonakala noma zebiwa ngesikhathi sihlala endaweni yakho. Abantu abakusiza ubungaze, njengaBasizi nalabo abahlanzayo, nabo bafakiwe kule khavareji.

  UMshwalense womonakalo wesivakashi uyakukhava uma ingalo yomthetho ikuthola unecala:

  • Ngokulimala emzimbeni kwesivakashi sakho (noma abanye)
  • Ngokulimala noma ukwebiwa kwempahla yesivakashi (noma abanye)
  • Ngomonakalo obangelwe isivakashi (noma abanye) ezindaweni ezihlanganyelwayo, ezifana namaphaseshi nezakhiwo eziseduze

  Uma udinga ukufaka isimangalo, vele usebenzise ifomu lethu lokuthathwa komshwalense womonakalo. Sizothumela imininingwane oyinikezayo enkampanini yethu yomshwalense ethenjwayo yangaphandle, ezonikeza ummeleli isimangalo sakho. Uzoxazulula isimangalo sakho ngokuvumelana nemigomo yenqubomgomo yomshwalense.

  Uma unguMbungazi Wokokuzithokozisa, unekhava yoMshwalense womonakalo wokokuzithokozisa.

  Thola imininingwane eyengeziwe mayelana noMshwalense womonakalo wesivakashi

  Izilungiso ze-AirCover Yababungazi zikhuthazwe imibono yakho futhi sikukhuthaza ukuba uqhubeke usitshela lokho okucabangayo.

  Thola imininingwane ngalokho Okukhululwa Ngo-November 2022 Ku-Airbnb

  UMshwalense womonakalo wombungazi we-AirCover Yababungazi, uMshwalense womonakalo wesivakashi, kanye noMshwalense womonakalo wokokuzithokozisa awubakhavi aBabungazi abanikeza ukuhlala noma Okokuzithokozisa e-Japan, lapho kusebenza khona i-Japan Host Insurance kanye ne-Japan Experience Protection Insurance, noma aBabungazi abanikeza ukuhlala nge-Airbnb Travel LLC. KuBabungazi abanikeze ukuhlala noma okokuzithokozisa e-mainland China, kusebenza i-China Host Protection Plan. UMshwalense womonakalo wombungazi awuhlobene noMshwalense womonakalo wesivakashi. Khumbula ukuthi kuneminye imigomo, imibandela, nokunye okungafakiwe.

  Uma ubungaza ukuhlala e-U.K., inqubomgomo yoMshwalense womonakalo wesivakashi ibhaliswe yi-Zurich Insurance PLC, futhi yahlelelwa futhi yaphothulelwa aBabungazi base-U.K. ngaphandle kokunezelwa kwezindleko yi-Airbnb U.K. Services Limited, ummeleli oqokiwe we-Aon U.K. Limited, egunyazwe futhi eqondiswa yi-Financial Conduct Authority. Inombolo yokubhalisa ye-FCA ye-Aon ithi 310451. Ungahlola lokhu ngokuvakashela i-Financial Services Register noma ngokuthinta i-FCA kule nombolo +44 0800-111-6768. Imikhiqizo yomshwalense ehlelwe yi-Airbnb U.K. Services Limited iyimikhiqizo elawulwayo. FPAPC374TP

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  Airbnb
  Mey 11, 2022
  Ingabe lokhu kube wusizo?