Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Lokhu okuqukethwe akutholakali ngolimi lwakho olukhethiwe, yingakho sikwenze kwatholakala ngolimi oluseduze kakhulu olutholakala manje.

  Ukwenza uhlelo lwebhizinisi lokubungaza

  Shintsha impahla yakho ibe yinzuzo ngosizo lwamathiphu amahlanu oMbungazi ovelele.
  Ngu Airbnb ngo- Jul 19, 2019
  Ungakufunda imizuzu engu-8
  Kulungiswe ngomhla ka- Jun 7, 2021

  Okuvelele

  • Ukuze uqale, yenza isitatimende sezinto ozimisele ukuzenza

   • Hlola izindlu eziseduze ezifakiwe ukuze ube nogqozi

   • Yenza isabelo-zimali ukuze uhlale emigomweni yakho yokubungaza

   • Cela umngane ahlale ukuze akunike amacebiso ngaphambi kokufika kwesivakashi sakho sokuqala

   • Hlola ubuchwepheshe, njengama-app, nama-smart lock, ukukusiza ubungaze

   U-Nick no-Sarah Roussos-Karakaian bayiqembu lendoda nenkosikazi elingabaBungazi abavelele (@nestrs) elenze ibhizinisi lokubungaza kwaba umsebenzi wansuku zonke e-Columbus, e-Ohio. Ngemva kokufaka igumbi elingaphansi kwendlu yabo e-New York City ku-Airbnb ngo-2012, abazange babheke emuva. Kusukela ngaleso sikhathi, bakwenza umsebenzi wabo oyiphupho. U-Sarah ubuye abe umsizi we-podcast ethi "Siyabonga Ngokuvakasha,” insiza-kusebenza yababungazi abamnkatsh'ubomvu nabaqala ukufika. Lapha, babelana ngolwazi namacebiso okuqala ibhizinisi ku-Airbnb.

   U-Sarah: “Kithi, kwaqala e-Queens, e-New York. Bengingumlingisi. Kaningi bengibuye ngibe umkhandi weziphuzo endaweni yokuphuzela.”

   U-Nick: “Bengingumfundi oqeqeshwayo oneziqu kwezokwakha owayengakwazi ukuzondla…”

   U-Sarah: “Sobabili sasifuna ngempela ukuba nendlu kodwa singazi ukuthi kanjani. Ngolunye usuku, ngabona le ndlu encane—yayiyincane kunazo zonke endaweni futhi kithina yayibiza kakhulu—kodwa ngangizimisele ukuthola indlela yokuyithola.”

   U-Nick: “Ngemfundo efanele yezezimali, ukonga, nokusekelwa umndeni, sikwazile ukubolekwa imali.”

   U-Sarah: “Njengoba konke lokhu kwakwenzeka, ngathola ukuthi umngane wami wayefake igumbi lasefulethini lakhe ku-Airbnb, elalimsiza akhokhele ifulethi lakhe e-New York City—kwakungajwayelikile kimi. Ababaningi abantu ababazi nge-Airbnb ngaleso sikhathi. Ngatshela u-Nick ngethuba elihle lokufaka indlu yethu, kodwa wayengabaza—mina ngangithakasela. Sayibamba ngezandla zombili kwaba ukuqala kwakho konke.”

   U-Nick: “Ngikhumbula ngikhuhla izindlu zangasese futhi ngijabule kakhulu ngokwenza lokho. Yayikhokhela imali esasiyibolekile ngakho ngacabanga: ‘Yebo, kuyamangalisa lokhu! Singakwenza kanjani okwengeziwe kwalokhu?’”

   U-Sarah: “Ngikwazile ukuletha ulwazi lwami oluningi lokungenisa izihambi lokusebenza emahhotela aphambili—futhi bengikuthanda lokhu. Ngemva kweminyaka emine yokubungaza nokuba umnikazi wendlu e-NYC, sibe nenhlanhla yokuza kukanjiniyela othuthukisa izindlu efuna ukuthenga le ndawo kithi, injengoba injalo. ”

   U-Nick: “Ngemva kokuzifuna, uhlu olude lwezindawo esingazihambela, uhambo sijikeleza izwe sikhuluma nabantu bendawo, sazithola sise-Columbus, e-Ohio.”

   U-Sarah: “Ukwazi ukuhlanganisa ukuklama, ukungenisa izihambi nokuthengisa izindlu—bese uba nenkululeko yokuzikhethela kwezobuciko—kube ukufezeka kwephupho. Yingakho sinothando lokusiza abanye bafunde ukuba ababungazi.”

   1. Qala ngesitatimende salokhu ozimisele ukukwenza

   U-Sarah: “Ngaphambi kokuqala, sicebisa ukuzenzela isitatimende sakho salokho ozimisele ukukwenza. Lokhu kuzoba inkomba ndlela yakho, ezokusiza ngokukhethekile phakathi nalezo zikhathi lapho ungaqiniseki ngendlela okufanele uyithathe noma ngokwenza isinqumo. Isitatimende salokho ozimisele ukukwenza sizokusiza sikuqondise endaweni okuyiyona. Sizokutshela ukuthi uyenze kanjani indlu yakho ngendlela enobuciko.”

   U-Nick: “Lapho wenza isitatimende salokho ozimisele ukukwenza, zinike isikhathi sokuzibuza imibuzo embalwa:

   • Yini ekukhuthazayo?
   • Yikuphi okubalulekile kuwe?
   • Ufuna ukusebenza kanjani?
   • Uyini umbono wakho?
   • Iyini imigomo yakho?”

   U-Sarah: “Kithi, esizimisele ukukwenza ukuguqula izindawo eziguqula ukuphila. Futhi siye sizame ukukukhumbula lokho kukho konke esikwenzayo.”

   2. Hlola imakethe

   U-Nick: “Ngaphambi kokungena, kubalulekile ukucwaninga bese ubheka izinga lokuncintisana endaweni ohlala kuyo. Lolu cwaningo lokuqala lizokutshela ukuthi uyiklame, uyiphawule futhi uyimakethe kanjani indawo yakho.

   • Cabangela inani labantu bakho. Ubani ongase abhukhe ukuhlala nawe? Ngokwesibonelo, kithina, i-Columbus iyidolobha elinamakolishi, ngakho izindawo zethu sizenze zafanela abazali abavakashile.
   • Hlola amasevisi akho. Ingabe niyazivumela izilwane ezihlala endlini? Ingabe ninayo indawo yokupaka izimoto noma indawo yokubhukuda? Ingabe indawo yakho ihlotshiswe ngendlela engavamile? Noma yini ethuthukisa indawo yakho kakhudlwana ingenza nokuthi ukhokhise kakhudlwana.
   • Sesha ku-intanethi futhi ubheke ezinye izindlu ze-Airbnb, amahhotela nezindawo eziseduze eziqashisa isikhashana. Yikuphi okukhona? Bakhokhisa malini? Ingabe ikhona indlela ongazenza uhluke ngayo?
   • Yenza indlela yokubeka amanani. Ukukusiza ukhulise izinga lokuhlala uma usaqala, sebenzisa ithuluzi le-Smart Pricing ye-Airbnb, elikuvumela ushintshe amanani akho ngokuzenzakalelayo aphakathi nesonto nawezimpelasonto.”

   3. Beka inani elizokunika inzuzo

   U-Sarah: “Ukwenza isabelo-zimali, nakuba kungathandeki, kubaluleke ngempela. Situsa ukwenza uhlu nokuhlela izindleko ngamabhakede amathathu:

   Izindleko eziphambili: Lolu utshalomali lokuqala olwenza endaweni yakho ngaphambi kokuba othile angene, njengokulungisa, ukuhlobisa, ifenisha nezithombe.

   • Thatha isikhathi sokutshala imali ekuhlobiseni kwakho. Akudingeki uthenge ezitolo ezimba eqolo noma ube nezinto eziningi zekhethelo. Yenza kube sekhaya. Cinga ezitolo ezithengisa amasekeni noma usebenzise ubuciko wenze into ehlukile ngombala—lokhu yikona okuzoheha abantu endaweni yakho.
   • Sihlezi sitshela ababungazi abaqalayo ukuthi batshale imali komatrasi abantofontofo, osofa namashidi. Wonke umuntu uma engena egunjini lasehhotela uzilahlela phezu kombhede—ngakho qiniseka ukuthi owakho ukahle. Ngezinye izikhathi sithola ukuphawula kwezinkanyezi ezinhlanu ngombhede nje uwodwa, okuzokusiza uthole izinga lokuhlala eliphezulu.

   Izindleko eziqhubekayo: izinto eziyisidingo ezisetshenziswa izivakashi okudingeka zigcwaliswe, okuhlanganisa izinto zokugeza, iphepha lasendlini yangasese, iphepha eliyithawula, amabhethri, namalambu.

   • Ingabe kukhona okwengeziwe okufakayo okufana namabhodlela amanzi noma ikhofi?
   • Yenza uhlu lwawo wonke amasevisi owadingayo, bese uyaqiniseka ukuthi amanani owatholayo ayakujabulisa
   • Thenga ngobuningi izinyanga eziyisithupha ngesikhathi, bese ulandelela amanani ezinto kulokho okubhale phansi
   • Ngezinto ezifana namashidi, cabangela ukuthi mangaki ongathanda ukuwathenga onyakeni. Ufuna ukuqiniseka njalo ukuthi unamshidi amahle, nahlanzekile ezivakashi zakho.

   Izindleko zokulondoloza isakhiwo nezokuphatha: Lokhu kuhlanganisa konke okudingekayo ukugcina indawo yakho iphephile, ifudumele futhi ihlaleka, kuhlanganise utshani, igceke nezindawo zangaphandle kwendlu. Ingabe uzoqasha umuntu ococayo ukukusiza ukushintsha izinto noma umsizi?

   Hlanganisa lezi zinombolo futhi uqiniseke ukuthi ugculisekile ngezinombolo zotshalozimali lwakho nemigomo yakho enengqondo. Uma kungenjalo, mhlawumbe udinga ukonga okwengeziwe kusengaphambili ukuze wenze indawo oziqhenyayo ngayo.”

   4. Cabanga njengesivakashi

   U-Sarah: “Lesi esinye sezeluleko engithanda ukusinika ababungazi, ukuthi bacele umngane othembekile, oneqiniso ukuthi ahlale endaweni yakho. Usondelene nakho usuku nosuku ungaze ukhohlwe izinto ezingase zidingwe isihambi—ezifana nesixubho noma umuthi wokuxubha amazinyo—noma iphutha lomklamo oye walishaya indiva. Umngane angakusiza akutshele imininingwane ecunulayo kodwa ebalulekile. Ngeke wathanda ukuthi isivakashi esikhokhayo kube yisona esikuvezela lokho.”

   U-Nick: “Sithanda ukufaka okuthi ‘Kukhona okukhohliwe?’ ubhasikidi wezinto zokugeza nezinto izivakashi ezingazidinga ngomzuzu wokugcina. Ukuba nomqondo wokwamukela izihambi kufanele kube umnyombo webhizinisi lakho ukuze uphumelele. Yisona sizathu esenza abantu baye emahhotela abawathandayo ahlukahlukene—ngoba bayazi ukuthi balindeleni: indawo eyenza bazizwe njengabantu bokuqala ukufika kuyo, amathawula asongwe ngobunono, futhi bayazi ukuthi zikhona izinto ezifana nokuba nendawo yokushaja ucingo etafuleni eliseceleni kombhede. Ngakho nawe ufuna ukuletha lelo zinga lesevisi ezivakashini zakho ukuze zifune ukubuya ziphindelela.”

   5. Yenze isebenze ngokuzenzakalelayo

   U-Nick: “Ukubungaza kunezinselele, kodwa sekushintshile manje ngokufani nesikhathi lapho i-Airbnb isafika. Kunobuchwepheshe obengeziwe, amathuluzi, izinsiza-kusebenza nokusekelwa okukusiza uhlele inqubo futhi wenze ukuphila kwakho kube lula njengombungazi.”

   U-Sarah: “Lapho ababungazi beqala, situsa ukwenza inqubo esuka ekuqaleni kuze kube sekugcineni kokuhlala ngakunye: ukusuka emlayezweni wokuqala wokubhukha, ukuya ekwamukeleni izivakashi zakho, kuze kufike ekucoceni nasekushintsheni izinto. Lapho usuyazi njengoba uzazi, ungase uyenze izenzakalele ngezindlela eziningana ezihlukahlukene, ngokwesibonelo:

   • Ama-app asekelwe ku-inthanethi: Kunama-app ongawasebenzisa (afana ne-IFTTT) ukufaka izinto eziqalisa izenzakalo nokuxhuma amathuluzi ezobuchwepheshe. Ngokwesibonelo, uma uthola ukuqinisekisa kokubhukha ku-ibox yakho, ingathumela isikhumbuzo esizenzakalelayo ekhalendeni yakho, kumlingani wakho, noma kumuntu okucocelayo.
   • Ama-Smart lock athuthukise kakhulu. Izivakashi zingathunyelwa ikhodi yazo kuphela ezosebenza kuze kuphele uhambo lwazo. Avumela ukuba izivakashi zizingenele, okusho ukuthi akudingeki sihlele isikhathi sokuzingenisa efulethini. Singaxhumana nazo maphakathi nokuhlala kwazo.
   • Ukwenza uhlu: Ngenze uhlu lwezinto okumelwe ngizenze ngokuphepha nokulondoloza indawo maphakathi nonyaka kuwo onke amakhaya, izinto ezifana nokuhlola izisefo ezingenisa umoya, ukuqiniseka ukuthi amabhethri akuma-alamu omlilo ayasebenza, ukushanela ngaphansi kwemibhede. Ngiyaluphrinta uhlu bese ngiluchoma kuklozethi yaseceleni—ngakho uma ngivakashela indlu, ngiyasazi isimo sayo sonyaka.”

   U-Nick: “Ukwakha ibhizinisi le-Airbnb kudinga ukuzikhandla. Kodwa sifuna ukubonisa abantu ukuthi ukuba nekhaya nokukwenza lokho isikhathi esigcwele kuyenzeka—nokuthi kunezindlela eziningi zokukwenza lokho.”

   U-Sarah: “Uyazi ngangishintsha umsebenzi, futhi nganginovalo lokuthi ngeke ngithole lutho nakuba ngangithanda ukulingisa. Kodwa i-Airbnb ikushintshile ukuphila kwethu. Siyakwazi ukwenza izinqumo zethu zobuciko, siziphethe—futhi lokho kwenza kukhetheke nakakhulu.”

   U-Nick: “Isivumela ukuba sihlezi sivumelana nokushintshashintsha kwezimo futhi sijabulela ukuphila kwethu kakhudlwana. Sithemba ukuthi ungathola indlela yokwenza ibhizinisi le-Airbnb futhi ulenze elakho. Uma udinga iseluleko esengeziwe, ungasithola.”

   Ukujabulele ukubungaza!
   Nick + Sarah, Nestrs

   Okuvelele

   • Ukuze uqale, yenza isitatimende sezinto ozimisele ukuzenza

    • Hlola izindlu eziseduze ezifakiwe ukuze ube nogqozi

    • Yenza isabelo-zimali ukuze uhlale emigomweni yakho yokubungaza

    • Cela umngane ahlale ukuze akunike amacebiso ngaphambi kokufika kwesivakashi sakho sokuqala

    • Hlola ubuchwepheshe, njengama-app, nama-smart lock, ukukusiza ubungaze

    Airbnb
    Jul 19, 2019
    Ingabe lokhu kube wusizo?