Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Lokhu okuqukethwe akutholakali ngolimi lwakho olukhethiwe, yingakho sikwenze kwatholakala ngolimi oluseduze kakhulu olutholakala manje.

  Iseluleko saBabungazi Abavelele sokwamukela izivakashi ze-LGBTQ+

  Izilungiso zango-June zeBhodi Yabeluleki Bababungazi zinamacebiso okuba uMbungazi ongenalo ubandlululo.
  Ngu Airbnb ngo- Jun 21, 2021
  Ungakufunda imizuzu engu-3
  Kulungiswe ngomhla ka- Jun 14, 2022

  Okuvelele

  Inyanga ngayinye sinikeza izilungiso zakamuva ezivela eBhodini Yabeluleki Bababungazi futhi sikusiza ukuba wazi amalungu ebhodi.

  Sanibona nonke,

  Ngingu-Peter Kwan, uMbungazi Ovelele e-San Francisco nelungu leBhodi Yabeluleki Bababungazi. Selokhu ngaba uMbungazi cishe eminyakeni engu-10 edlule, bengilokhu ngingummeli womphakathi wababungazi—kuhlanganise namaqembu angavamile ukunakwa emphakathini, njengabantu asebekhulile namalungu omphakathi we-LGBTQ+.

  Ukuze ngikhumbule Ukuziqhenya, ngibambe iqhaza emcimbini we-Airbnb “Obangelwe Ababungazi (Abangavamile)” ngasekuqaleni kwale nyanga. Kube ingxoxo ejabulisayo neqembu labaholi baBabungazi abangavamile mayelana nendlela thina njengaBabungazi be-LGBTQ+ esinegalelo ngayo empumelelweni ye-Airbnb ekwenzeni ukuzizwa usekhaya kube ngokoqobo.

  Ngezansi ungathola indlela yokusiza izivakashi ze-LGBTQ+ zizizwe ziphephe kakhudlwana endaweni yakho, kanye nalokho engikutholile ngokuzibandakanya nomphakathi wokubungaza wakithi.

  Ukuba uMbungazi ongabandlululi

  Ngikhuthaza Ababungazi, nganoma iyiphi indlela abafisa ngayo, ukuba bathi ikhaya labo liyindawo ephephile yezivakashi ze-LGBTQ+ encazelweni yendlu yabo. E-San Francisco, kuyinto evamile ngabantu bobulili obufanayo ukuba bahambe emgwaqweni bebambene ngezandla. Kodwa izivakashi eziningi ezivela emazweni anamasiko noma imithetho ehlukile, kungaduduza ukunikeza lowo mqondo ngendawo.

  Uma uMbungazi engatshela izivakashi ukuthi ziza edolobheni eliphephile, nokuthi ziza endlini ephephile, lokho kunganikeza isivakashi ukuthula kwengqondo. Izivakashi kufanele zikwazi ukuthola ngaphambi kokungqongqoza emnyango ukuthi zizokwamukelwa ngezandla ezifudumele nophathina wobulili obufanayo, okuhambisana nomgomo we-Airbnb wokusiza abantu “bazizwe besekhaya.”

  Ngiyazi ukuthi Ababungazi be-LGBTQ+ e-San Francisco abanesithombe endlini yabo enefulegi lothingo ekhoneni futhi incazelo yabo ikhuluma ngobuntu babo nangohlobo lomsebenzi wokulwela amalungelo abake bahileleka kuwo.

  Ungenza nezinto ezinobuhlakani zokusiza ekwenzeni izivakashi ze-LGBTQ+ zizizwe zisekhaya uma zifika, njengokuzinikeza iziqondiso ezingavamile zokuya edolobheni nezincwadi ezinomlando we-LGBTQ+. Lokho kwenza umehluko omkhulu ekusizeni izivakashi zizizwe zisekhaya.

  Ukuthola usizo emphakathini wendawo yakini

  Ngemva kokuba uMbungazi, ngaphawula ukuthi aziziningi izindawo zokuthola izimpendulo kuyo yonke imibuzo yami.

  Ngasungula iqembu elisiza umphakathi waBabungazi ngo-2012, futhi siye sahlangana zinyanga zonke kusukela lapho.

  Ukubungaza kungaletha umzwangedwa, ngakho iseluleko sami kuBabungazi abasha siwukuba bajoyine Ikilabhu Yababungazi bendawo—noma bazisungulele yona uma ingakabi khona. Kunokuba ufunde indlela yokuba uMbungazi ngokulokhu wenza amaphutha, ungafunda kulokho okwenzeke kwabanye abantu—futhi ungazitholela abangane abakhulu.

  Kuyanelisa ngempela ukusiza abanye Ababungazi, kokubili ngomqondo wezinto ezivamile zokubungaza—njengokunavigeyitha inkundla—nokumema amalungu eqembu le-Airbnb ukuze uchaze imikhiqizo emisha futhi ukhulume ngoshintsho oluzoba khona emihlanganweni yethu yeKilabhu Yokubungaza.

  Okwenza ngikwazi ukusekela Ababungazi abadala

  Asebekhulile abavamile ukuba iqembu elihamba phambili uma abantu bexoxa ngokungabandlululi nokungakhethi emphakathini wokubungaza—futhi bayakudinga ukunakwa.

  Ngifunde ukuthi ku-Airbnb, asebekhulile bangelinye lamaqembu akhula ngokushesha kuBabungazi abasha e-U.S., futhi abesifazane asebekhulile e-U.S. bayaqhubeka bethola ukuphawula okungcono kunakho konke.*

  Enye yezinto engifuna ukuyenza njengelungu leBhodi Yabeluleki Bababungazi ukukhulisa iphrofayili yasebekhulile nokuqinisekisa ukuthi lapho i-Airbnb isebenza emkhiqizweni othile, uyasicabangela.

  Enye yezinto engizijabulelayo muva nje iqenjana engilisungulile laBabungazi asebekhulile elibizwa ngokuthi Ababungazi Abayigolide. Ngiyilungu elinekhadi le-American Association of Retired Persons (AARP), ngakho uma nje ufanelekela ukuba yilungu le-AARP, ungajoyina Ababungazi Abayigolide.

  Iqembu laBabungazi Abayigolide liyakhula, futhi liphakathi kwamalungu ami ayintandokazi emphakathini wokubungaza kulezi zinsuku. Ngaphambi kwe-COVID, sasiya endlini yelinye lamalungu zinyanga zonke sijabulele isidlo ndawonye. Kwakumnandi.

  Kukilabhu, asebekhulile bayafundisana ngokubungaza. Njenganoma iliphi iqembu, asebekhulile bayashesha ukufunda ngobuchwepheshe nentuthuko enkulu eshintsha ukuphila kwethu, noma bangase badinge ukuqeqeshwa okukhethekile noma usizo olungabanikeza imfundo ewusizo.

  Lokho iBhodi Yabeluleki Bababungazi eye yakufeza muva nje

  Tfola okwengeziwe mayelana nalokho iBhodi Yabeluleki Bababungazi ekufezile, futhi ulungele izilungiso zenyanga namacebiso amalungu ebhodi.

  *Ngokombiko we-Airbnb “Umphakathi Okhulayo We-Airbnb Wababungazi Besifazane Abangaphezu Kuka-60”
  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  Okuvelele

  Airbnb
  Jun 21, 2021
  Ingabe lokhu kube wusizo?