Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Lokhu okuqukethwe akutholakali ngolimi lwakho olukhethiwe, yingakho sikwenze kwatholakala ngolimi oluseduze kakhulu olutholakala manje.

  Ababungazi abavelele: ukwenza ikhaya lifudumale ngemva kokulahlekelwa

  Umfelokazi ulandisa ukuthi ukwamukela izivakashi zomhlaba wonke kwamsiza kanjani ukuthi alapheke.
  Ngu Airbnb ngo- Feb 8, 2019
  Ungakufunda imizuzu engu-3
  Kulungiswe ngomhla ka- Jan 7, 2022

  Umbungazi ovelele u-Marianne wazithola eseyedwa endlini yena nomyeni wakhe ongasekho abayilungisa ndawonye. Ukuze azelaphe, wasungula ibhizinisi lakhe, wavulela izivakashi ezivela emhlabeni wonke ikhaya lakhe lase-California. Ngokwamazwi akhe, wabelana ngendlela ukubungaza okwamnika ngayo injongo ekuphileni nalokho okukushoyo ukuba usomabhizinisi wesifazane:

  Kwakunokuthile okuwusizo ngokuba nabantu abalokhu bebuya endlini.

  Lapho ngishonelwa u-Mike, ngazizwa ngifelwe yizwe, ngingenabani, nginesizungu. Wayeye kohlinzwa ngo-May 2017 ngalokho okwakufanele kube inqubo evamile, kodwa kwaba nezinkinga futhi akasindanga. Ezinsukwini ezine ngaphambi kwalokhu, sasisanda kujabulela iminyaka engu-26 sindawonye.

  Indodakazi yami yayithuthele ekhaya ukuze ihlale nami. Cishe ngemva konyaka, yathutha futhi ngemva kwalokho, ngazithola sengingedwa endlini.

  Angikhumbuli isigameko esiqondile noma isizathu esenza ngiqale ukubungaza. Kwakulokhu kungifikela engqondweni. Ngabe sengithatha uhambo ngo-September 2017 ngiyobona abangane e-Oregon, futhi ngahlala e-Airbnb lapho. Umbungazi wayenobungane, futhi ngamchazela ukuthi kwenzekeni. Kwakucacela ukuthi ukuba ngingakwazi ukuba umbungazi.

  Njengoba umyeni wami engaseko, impesheni yakho yaphela futhi ngalahlekelwa indlela enkulu yokuthola imali. Ngiyazisebenzela njengothisha, umlobi, nokusebenza engadini. Ngangingekho endaweni engangizokwazi ukucabanga kahle.

  Ngokubona kwami, i-Airbnb yayingumthombo wokungena kwemali kalula. Kodwa ingumsebenzi. Futhi ngokuqinisekile njengomuntu wesifazane ongenamyeni, nganginezinkinga ngokuphepha. Ngathenga izikhiye zamakamelo ezivakashi nesekamelo lami, kodwa ngicabanga ukuthi ngike ngawukhiya kanye umnyango wami ngesikhathi kufika umlisa owafika ebusuku kakhulu. Umngane wami naye ongumbungazi wasikisela ukuba ngibhale incazelo yendlu yami ukuze ngikhange abantu engibafunayo, futhi kuze kube manje kubonakala kusebenza. Mhlawumbe kuwubulima, kodwa nginethemba lokuthi ngokwezinga elithile, abantu bazilungele.

  Ukubungaza kwaba indlela yokunciphisa ukuhlala ngedwa. Kwaba isizathu sokuba ngigcine indlu ihlanzekile, isizathu sokuba ngiqunge isibindi. Kudingeka uzikhuthaze ngezinga elithile. Zonke lezo kwakuyizinto ezinhle.

  U-Mike ngiyamkhumbula njalo lapho kuba nomuntu ongenayo. Kubuhlungu kanti kuyaqinisa.

  Wayekuthanda ukusebenza kule ndlu. Wayengumbazi. Ngesikhathi sithenga le ndlu ngo-1995, yayiwohlokile, idinga ukulungiswa, futhi wayenza yaba indawo enhle esingahlala kuyo. Ngezindlela ezithile, ngiyawuzwa umoya wakhe, isimo sakhe lapho kufika abantu endlini, bephawula umsebenzi awenzile wamapulangwe, bese bethi, “Kwaze kwakuhle.”

  Ngiyaziqhayisa. Ngijabule ngathi sobabili. Kwakuhle ukuthi ngingakuxoxa lokho.

  Ekuqaleni, ngangitshela izivakashi ukuthi ngisanda kushonelwa umyeni wami. Ngokuhamba kwesikhathi, lokhu kwakungabi into yokuqala engangiyisho.

  Ngibusiseke ngempela ngezivakashi engibe nazo. Njengoba ngihlala e-Santa Monica, zazifuna ukuya ebhishi, emzileni ongenela olwandle, nase-Venice, ngakho kwakungenzeki ngizibone. Ngangisadinga isikhathi sami ngedwa buthule, ngakho kwakukuhle kakhulu.

  Ngezikhathi ezithile, sasixoxa siziphuzela ikhofi noma sihlale ku-porch swing nengilazi yewayini sishaywe umoya wasolwandle. Ezinye zezivakashi zazingabantu okwakumnandi ukukhuluma nabo. Kwakuyisikhumbuzo sokuthi ukuphila kuyaqhubeka, ngisho noma kuzwakala kungamazwi aphindaphindwayo angasho lutho.

  Ukubungaza kube indlela yokunciphisa ukuhlala ngedwa.
  Marianne,
  Santa Monica, California

  Esinye isivakashi sasingowesifazane osemusha. Ngangingakaze ngisho ukuthi u-Mike washona, kodwa mhlawumbe waqaphela izithombe zakhe endlini. Wangitshela ukuthi wayeshonelwe isithandwa sakhe ezinyangeni ezimbalwa ngaphambilini engozini. Ngakho ngazitholela le ndawo enhle yokukwazi ukuvula indlu, kanye nendawo yokuba axoxe ngokushonelwa kwakhe nomuntu ozomqonda. Futhi kimi, wayengumuntu engangingaxoxa naye ngo-Mike. Izimo zethu zazifana, ukuqondana okumangazayo. Siye sathumelelana imiyalezo izikhathi ezimbalwa. Angase abuye noma angaphinde abuye, kodwa okwesikhashana saba usizo komunye nomunye.

  Njengababungazi, sabelana ngendawo, kodwa ngezinye izikhathi kuyindawo esihlanganyela kuyo okuningi kakhulu.

  Ngokuvula umuzi wami, ngakwazi ukunikeza okuthile ngisho noma ngangizizwa ngingenabani.

  Manje senginebhizinisi lami. Futhi kuningi engingakusho ngokuba nebhizinisi lakho nokukwazi ukulawula ngokuphelele indlela ukuphila kwakho okushintsha ngayo. Owesifazane uzizwa enegunya langempela uma eziqhubela elakhe ibhizinisi.

  Kungase kuzwakale kuyisinyathelo engasithatha ngingacabanganga, kodwa kunokuthile okuhle ngokwamukela umuntu ongamazi. Njengababungazi, singabaqondisi bezivakashi ezikhathele. Futhi lapho sizwa izinhlungu, silusizi, futhi sinomzwangedwa, lobo buhlobo nokuxhumana kuyaselapha kancane.

  Izithombe zika-Marianne

  Airbnb
  Feb 8, 2019
  Ingabe lokhu kube wusizo?