Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Lokhu okuqukethwe akutholakali ngolimi lwakho olukhethiwe, yingakho sikwenze kwatholakala ngolimi oluseduze kakhulu olutholakala manje.

  Indlela i-Airbnb ebavikela ngayo Ababungazi

  Funda mayelana nezivikelo ezakhelwe ngaphakathi ze-Airbnb.
  Ngu Airbnb ngo- Feb 4, 2020
  Ungakufunda imizuzu engu-2
  Kulungiswe ngomhla ka- Nov 17, 2022

  Okuvelele

  Kungakhathaliseki ukuthi unguMbungazi omusha noma ucabangela ukubungaza, kungenzeka ukuthi unemibuzo emayelana nokuvikela indawo yakho kanye nempahla yakho lapho izihambi zihlala ekhaya lakho. Izigameko zomonakalo nezokuphepha azivamile nhlobo, kodwa i-Airbnb inezivikelo eziningana ezibekiwe zabo bobabili Ababungazi nezivakashi.

  Amaphrofayili nokuphawula

  I-Airbnb ikusiza ukuthi wazi izivakashi zakho. Uma usebenzisa Ukubhukha Okusheshayo, ungakwazi ukuqoka amasethingi akho ukuze ufake izimfuneko zokuba isivakashi ezingaphezu kwezimfuneko zethu zokubhukha ezisebenza kuzo zonke izivakashi. Futhi uma uncamela izicelo zokubhukha ezenziwa mathupha, ungakwazi ukubheka amaphrofayela ezivakashi futhi ufunde ukuphawula okubhalwe aBabungazi bangaphambili ngaphambi kokwamukela ukubhukha.

  Njengoba aBabungazi nezivakashi bekwazi ukubhala kuphela ukuphawula okumayelana ngomunye nomunye ngemva kokuthi ukubhukha sekuphelile, ungaqiniseka ukuthi umbiko owufundayo usekelwe ezintweni ezenzeke ngempela. Ungakwazi futhi ukusebenzisa ithuluzi lokuthumela imiyalezo elivikelekile lakwa-Airbnb ukuze ubuze imibuzo futhi usho lokho okulindelekile ngaphambi kokuhlala kwesivakashi.

  I-AirCover Yababungazi

  I-AirCover Yababungazi iyisivikelo esiphelele sawo wonke uMbungazi ku-Airbnb. Lokhu kunikeza izivikelo zangaphambi kohambo ukuze kusizwe ukuqinisekisa ukuthi izivakashi ezibhukhayo ziyilokho ezithi ziyikho ngokuqinisekiswa kukamazisi wesivakashi, futhi isiza ukunciphisa ithuba lokuthi kube namaphathi aphazamisayo kanye nokulimala kwendlu ngokusetshenziswa kobuchwepheshe bokuhlunga ukubhukha.

  I-AirCover Yababungazi ihlanganisa no-$1 million USD woMshwalense womonakalo wesivakashi kanye no-$3 million USD wesivikelo somonakalo woMbungazi, okhava izinto zobuciko, izinto eziyigugu, izimoto ezipakiwe, izikebhe, nezinye izinto zokuthutha, nokunye okwengeziwe.

  Funda kabanzi mayelana ne-AirCover Yababungazi

  Imithetho ebekiwe

  Imithetho ebekiwe yezivakashi iyiqoqo lemithetho esebenzayo okufanele ilandelwe yizo zonke izivakashi. Imithetho ebekiwe idinga ukuba izivakashi ziphathe indawo yakho ngenhlonipho, zilandele imithetho yendlu yakho, zikhulume ngokushesha uma kuphakama izinkinga, futhi zishiye ikhaya lakho ngendlela engadingi ukuhlanza kokukhuculula. Zonke izivakashi ezibhukhayo zizovuma le mithetho ngaphambi kokuthi zibhukhe.

  Ukuvikeleka kwe-akhawunti

  I-Airbnb ithatha izinyathelo ezithile ukuze ivikele i-akhawunti yakho, njengokufuna isiqinisekiso esengeziwe lapho kuzanywa ukungena ku-akhawunti ocingweni noma kukhompyutha entsha, futhi ikuthumela izixwayiso ze-akhawunti uma kwenziwa ushintsho. Uma nje usebenzisa i-Airbnb phakathi nayo yonke inqubo—ukuze ukhulumisane, ubhukhe, futhi ukhokhe—uvikelwe izinqubomgomo nezivikelo ze-Airbnb.

  Usizo lwasikhathi sonke

  Usizo lakwa-Airbnb lwamakhasimende omhlaba wonke lukulindile ngezilimi ezingu-62 ukuze usizwe uthole:

  • Usizo lokubhukha kabusha
  • Izimali ezibuyiselwayo
  • Ukulamula

  Thola imininingwane eyengeziwe emayelana nezinqubomgomo nezivikelo zethu

  Ngalezi zivikelo ezibekiwe, ungakwazi ukubungaza ngokuzethemba. Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe emayelana nezindlela ezibalulekile i-Airbnb egcina ngayo aBabungazi bephephile, hlola okuthi I-AirCover Yababungazi.

  UMshwalense womonakalo wombungazi we-AirCover Yababungazi, uMshwalense womonakalo wesivakashi, kanye noMshwalense womonakalo wokokuzithokozisa awubakhavi aBabungazi abanikeza ukuhlala noma Okokuzithokozisa e-Japan, lapho kusebenza khona i-Japan Host Insurance kanye ne-Japan Experience Protection Insurance, noma aBabungazi abanikeza ukuhlala nge-Airbnb Travel LLC. KuBabungazi abanikeze ukuhlala noma Okokuzithokozisa e-mainland China, kusebenza i-China Host Protection Plan. UMshwalense womonakalo wombungazi awuhlobene noMshwalense womonakalo wesivakashi. Khumbula ukuthi kuneminye imigomo, imibandela, nokunye okungafakiwe.

  Uma ubungaza ukuhlala e-U.K., inqubomgomo yoMshwalense womonakalo wesivakashi ibhaliswe yi-Zurich Insurance PLC, futhi yahlelelwa futhi yaphothulelwa aBabungazi base-U.K. ngaphandle kokunezelwa kwezindleko yi-Airbnb U.K. Services Limited, ummeleli oqokiwe we-Aon U.K. Limited, egunyazwe futhi eqondiswa yi-Financial Conduct Authority. Inombolo yokubhalisa ye-FCA ye-Aon ithi 310451. Ungahlola lokhu ngokuvakashela i-Financial Services Register noma ngokuthinta i-FCA kule nombolo +44 0800-111-6768. Imikhiqizo yomshwalense ehlelwe yi-Airbnb U.K. Services Limited iyimikhiqizo elawulwayo. FPAFF405LC

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  Okuvelele

  Airbnb
  Feb 4, 2020
  Ingabe lokhu kube wusizo?