Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Bungaza ngokuzethemba ngezinqubomgomo nezivikelo zethu

  Kusukela emithethweni yesivakashi kuya ku-AirCover Yababungazi, sizokusiza.
  Ngu Airbnb ngo- Okt 20, 2020
  Ungakufunda imizuzu engu-4
  Kulungiswe ngomhla ka- Jul 21, 2023

  Okuvelele

  Abaningi benu basitshele indlela enikuthanda ngayo ukunikeza abantu abavela emhlabeni wonke indawo yenu futhi nixhumane nabo. Yiqiniso, lokho bekungenakwenzeka uma beningalutholi usizo ngesikhathi nibungaza.

  Siyaqonda ukuthi nidinga i-Airbnb inisize uma kwenzeka kuba nezigameko ezingalindelekile lapho izinto zingahambi ngendlela ebihleliwe. Ukuze sinisize nibungaze ngokuzethemba, nanka amanye amathuluzi, izinqubomgomo, nezici esizibekile.

  Ukuvikelwa koMbungazi okuphelele

  E-Airbnb, izivikelo zethu eziphelele zaBabungazi zisenza sehluke futhi zisisiza ekugcineni umphakathi wethu uphephile.

  • I-AirCover Yababungazi: Sifaka isivikelo esiphelele sabo bonke aBabungazi ku-Airbnb. I-AirCover Yababungazi inikeza izivikelo zangaphambi kohambo ukuze kuqinisekiswe ukuthi izivakashi ezibhukhayo zingabantu ezithi ziyibo ngokuqinisekisa ukuthi zingobani, futhi isiza ekunciphiseni ithuba lokuthi kube namaphathi aphazamisayo kanye nokulimala kwendlu ngokusetshenziswa kobuchwepheshe bokuhlunga ukubhukha. Iphinde futhi ihlanganise no-$1 million USD woMshwalense womonakalo wombungazi kanye no-$3 million USD wesivikelo somonakalo woMbungazi, onekhavareji yobuciko, izinto eziyigugu, izimoto ezipakiwe, izikebhe, nezinye izinto zokuhamba.
  • Imithetho ebekiwe: Imithetho ebekiwe yezivakashi iyiqoqo lemithetho esebenzayo okufanele ilandelwe yizo zonke izivakashi. Imithetho ebekiwe idinga ukuba izivakashi ziphathe indawo yakho ngenhlonipho, zilandele imithetho yendlu yakho, zikhulume ngokushesha uma kuphakama izinkinga, futhi zishiye ikhaya lakho ngendlela engadingi ukuhlanza kokukhuculula.
  • Ukukhansela koMbungazi: Unelungelo lokubona ukuphawula nemiyalezo ekhuluma ngesivakashi, bese ukhansela ukubhukha okholelwa ngokunengqondo ukuthi kuzoholela ephathini. Uzocelwa ukuba uthumele ubufakazi Ethimbeni Elisiza Umphakathi. Konke ukukhansela kumelwe kuhambisane nomthetho wokungabandlululi.

  Amathuluzi okukunikeza ukulawula okwengeziwe

  Ingxenye yokubungaza iwukusho lokho okulindelekile ukuze kuvinjelwe izigameko ukuba zingenzeki nakwenzeka. Nazi ezimbalwa zezici esizisungulile ukuze sikusize uhehe izivakashi ezifanelekela indawo yakho:

  • Ikhalenda namasethingi okubhukha: Kusukela ekutheni bangaki abantu abangahlala endaweni yakho, utshela izivakashi lokho okukusebenzelayo. Khetha ukuthi bungaki ubusuku izivakashi ezingabuhlala, zingabhukha kusasele isikhathi eside kangakanani, nokuthi singakanani isikhathi osidingayo ngaphambi nangemva kokuhlala ngakunye. Funda okwengeziwe ngokukhetha amasethingi akho okubhukha
  • Izinqubomgomo zokukhansela: Inqubomgomo yokukhansela oyikhethayo izosho ngokucacile ukuthi izivakashi zakho kufanele zisho kusasele isikhathi esingakanani uma zifuna ukukhansela ukubhukha kwazo nokubuyiselwa imali ephelele. Funda kabanzi mayelana nokukhetha inqubomgomo yokukhansela
  • Imithetho yendlu: Imithetho yendlu yakho evamile—efana nokungavumeli ukubhema, ukusetshenziswa kwe-vape, noma izilwane ezifuywayo—ungayiqoka ngokwakho futhi isiza izivakashi zikuqonde kangcono lokho okulindele ukuze zinqume ukuthi indawo yakho izifanele yini. Imithetho yendlu yakho ifakwe ezindaweni ezine: ekhasini lendlu yakho, esikrinini sokuqinisekisa lapho izivakashi zibhukha indawo yakho, kanye naku-imeyili ye-Pack Your Bags kanye naseSiqondisweni Sokufika esitholwa izivakashi ngaphambi kohambo lwazo. Emithethweni ebekiwe yezivakashi, noma yini oyifaka emithethweni yendlu yakho evamile kungaphoqwa ukuba yenziwe.
  • Amathuluzi okusabela: Uma ungakhululekile ngesicelo sohambo, ungakhetha ukusenqaba uma nje uma unamathela emthethweni wokungabandlululi.

  Ithimba Elisiza Umphakathi lwaBabungazi

  Ngisho nanoma kubekwe le mithetho namasethingi, kunezimo ezingavamile lapho izinto zingahambi ngendlela elindelekile. Ezimweni ezinjalo, kunezindlela eziningana zokuba uthole usizo ku-Airbnb:

  • Ingxoxo ebukhoma: Usizo lwe-Airbnb oluku-inthanethi luyindlela eshesha kunazo zonke yokuthola usizo oludingayo ezindabeni ezingaphuthumi njengokulungisa ikhalenda lakho noma ukushintsha amanani akho.
  • Usizo olwenzelwe Ababungazi Abavelele: Uma unguMbungazi Ovelele, uzoxhumana ngaphandle kwenkinga nelungu lezisebenzi zesevisi yamakhasimende elichwepheshile noma nini lapho ucela usizo.
  • Ucingo lwezimo eziphuthumayo endaweni: Siyazi ukuthi izivakashi eziya emazweni ezingawazi zingase zingayazi indlela yokuthintana namasevisi ezimo eziphuthumayo zasendaweni, ngakho sisungule inkinobho yokufonela izimo eziphuthumayo phakathi ku-app. Le nkinobho inikeza ulayini oqondile oya kwezomthetho zasendaweni namasevisi ezimo eziphuthumayo phakathi nokubhukha okuqhubekayo.
  • Ucingo lwabosizo oluphuthumayo: Uma use-U.S. futhi ubhekana nesimo esiphuthumayo esihlobene nezokuvikeleka noma ezokuphepha kwakho phakathi nokubhukha okuqhubekayo, ungaxhumana ngokushesha nochwepheshe ucele usizo nge-app yethu.

  Kubalulekile ukuba sigcizelele ukwethembana ukuze umphakathi we-Airbnb uchume—futhi sinethemba lokuthi lokhu kuvikelwa nezici kuzosisiza sikufinyelele lokho. Njengenhlalayenza, siyakubonga ngokuba uMbungazi.

  Isivikelo somonakalo wombungazi se-AirCover Yababungazi, uMshwalense womonakalo wombungazi kanye noMshwalense womonakalo wokokuzithokozisa awubakhavi aBabungazi abanikeza ukuhlala noma Okokuzithokozisa eJapan, lapho kusebenza khona i-Japan Host Insurance kanye ne-Japan Experience Protection Insurance, noma aBabungazi abanikeza ukuhlala nge-Airbnb Travel LLC. KuBabungazi abanikeze ukuhlala noma okokuzithokozisa e-mainland China, kusebenza i-China Host Protection Plan. Khumbula ukuthi yonke imingcele yekhavareji iboniswa ngama-USD.

  Umshwalense womonakalo wombungazi kanye noMshwalense womonakalo wokokuzithokozisa uqinisekiswa izinkampani zomshwalense zangaphandle. Uma ubungaza ukuhlala e-UK, izinqubomgomo zoMshwalense womonakalo wombungazi kanye noMshwalense womonakalo wokokuzithokozisa ziqinisekiswa yi-Zurich Insurance Company Ltd., futhi zihlelwa futhi ziphothulwe ngaphandle kwezindleko ezinezelwe kuBabungazi base-UK yi-Airbnb UK Services Limited, ummeleli omisiwe we-Aon UK Limited, ogunyazwe futhi olawulwa yi-Financial Conduct Authority. Inombolo yokubhalisa ye-FCA ye-Aon ithi 310451. Ungakuhlola lokhu ngokuvakashela ku-Financial Services Register noma ngokuthinta i-FCA kule nombolo 0800 111 6768. Izinqubomgomo zomonakalo woMbungazi kanye nomonakalo woKokuzithokozisa ku-AirCover Yababungazi zilawulwa yi-Financial Conduct Authority. Imikhiqizo namasevisi asele akuyona imikhiqizo elawulwayo ehlelwe yi-Airbnb UK Services Limited. FPAFF407LC

  Isivikelo somonakalo wombungazi asiwona umshwalense futhi asihlobene noMshwalense womonakalo wombungazi. Ngaphansi kwesivikelo somonakalo woMbungazi, uyanxeshezelwa ngomonakalo othile obangelwe yizivakashi ekhayeni nasempahleni yakho uma isivakashi singawukhokheli lowo monakalo. Ezindlini zaseWashington State, izibopho zenkontileka ze-Airbnb ngaphansi kwesivikelo somonakalo woMbungazi zivikelwe inqubomgomo yomshwalense ethengwe yi-Airbnb. Isivikelo somonakalo woMbungazi sihambisana nemigomo, imibandela, nokunye okungafakiwe.

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile selokhu sashicilelwa.

  Okuvelele

  Airbnb
  Okt 20, 2020
  Ingabe lokhu kube wusizo?