Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Lokhu okuqukethwe akutholakali ngolimi lwakho olukhethiwe, yingakho sikwenze kwatholakala ngolimi oluseduze kakhulu olutholakala manje.

  Bungaza ngokuzethemba ngezinqubomgomo nezivikelo zethu

  Kusukela emithethweni yesivakashi kuya ku-AirCover Yababungazi, sizokusiza.
  Ngu Airbnb ngo- Okt 20, 2020
  Ungakufunda imizuzu engu-3
  Kulungiswe ngomhla ka- Nov 16, 2022

  Okuvelele

  Abaningi benu basitshele indlela abakuthanda ngayo ukunikeza abantu abavela emhlabeni wonke indawo yabo futhi baxhumane nabo. Yiqiniso, lokho bekungenakwenzeka uma beningalutholi usizo ngesikhathi nibungaza.

  Siyaqonda ukuthi nidinga i-Airbnb inisize uma kwenzeka kuba nezigameko ezingalindelekile lapho izinto zingahambi ngendlela ebihleliwe. Ukuze sinisize nibungaze ngokuzethemba, nanka amanye amathuluzi, izinqubomgomo, nezici esizibekile.

  Ukuvikelwa koMbungazi okuphelele

  E-Airbnb, izivikelo zethu eziphelele zaBabungazi zisenza sehluke futhi zisisiza ekugcineni umphakathi wethu uphephile.

  • I-AirCover Yababungazi: Sifaka isivikelo esiphelele sawo wonke uMbungazi ku-Airbnb. I-AirCover Yababungazi inikeza izivikelo zangaphambi kohambo ukuze kusizwe ukuqinisekisa ukuthi izivakashi ezibhukhayo zingabantu ezithi ziyibo ngokuqinisekiswa kukamazisi wesivakashi, futhi isiza ukunciphisa ithuba lokuthi kube namaphathi aphazamisayo kanye nokulimala kwendlu ngokusetshenziswa kobuchwepheshe bokuhlunga ukubhukha. Iphinde futhi ihlanganise no-$1 million USD woMshwalense womonakalo wesivakashi kanye no-$3 million USD wesivikelo somonakalo woMbungazi, okhava izinto zobuciko, izinto eziyigugu, izimoto ezipakiwe, izikebhe, nezinye izinto zokuthutha.
  • Imithetho ebekiwe: Imithetho ebekiwe yezivakashi iyiqoqo lemithetho esebenzayo okufanele ilandelwe yizo zonke izivakashi. Imithetho ebekiwe idinga ukuba izivakashi ziphathe indawo yakho ngenhlonipho, zilandele imithetho yendlu yakho, zikhulume ngokushesha uma kuphakama izinkinga, futhi zishiye ikhaya lakho ngendlela engadingi ukuhlanza kokukhuculula.
  • Ukukhansela koMbungazi: Unelungelo lokufinyelela ukuphawula okukhuluma ngesivakashi kanye nochungechunge lwemiyalezo, bese ukhansela ukubhukha okholelwa ngokunengqondo ukuthi kuzoholela ephathini. Uzocelwa ukuthi uthumele ubufakazi Ethimbeni Elisiza Umphakathi. Konke ukukhansela kumelwe kuhambisane nomthetho wethu wokungabandlululi.

  Amathuluzi okukunikeza ukulawula okwengeziwe

  Ingxenye yokubungaza iwukusho lokho okulindelekile ukuze kuvinjelwe izigameko ukuba zingenzeki nakwenzeka. Nazi ezimbalwa zezici esizisungulile ukuze sikusize uhehe izivakashi ezifanelekela indawo yakho:

  • Ikhalenda namasethingi okubhukha: Kusukela ekutheni bangaki abantu abangahlala endaweni yakho, utshela izivakashi lokho okukusebenzelayo. Khetha ukuthi bungaki ubusuku izivakashi ezingabuhlala, zingabhukha kusasele isikhathi eside kangakanani, nokuthi singakanani isikhathi osidingayo ngaphambi nangemva kokuhlala ngakunye. Funda okwengeziwe ngokukhetha amasethingi akho okubhukha
  • Izinqubomgomo zokukhansela: Inqubomgomo yokukhansela oyikhethayo izosho ngokucacile ukuthi izivakashi zakho kufanele zisho kusasele isikhathi esingakanani uma zifuna ukukhansela ukubhukha kwazo nokubuyiselwa imali ephelele. Funda kabanzi mayelana nokukhetha inqubomgomo yokukhansela
  • Imithetho yendlu: Imithetho yendlu yakho evamile—efana nokungavumeli ukubhema, ukusetshenziswa kwe-vape, noma izilwane ezifuywayo—ungayiqoka ngokwakho futhi isiza izivakashi zikuqonde kangcono lokho okulindele ukuze zinqume ukuthi indawo yakho izifanele yini. Imithetho yendlu yakho ifakwe ezindaweni ezine: ekhasini lendlu yakho, esikrinini sokuqinisekisa lapho izivakashi zibhukha indawo yakho, kanye naku-imeyili ye-Pack Your Bags kanye naseSiqondisweni Sokufika esitholwa izivakashi ngaphambi kohambo lwazo. Emithethweni ebekiwe yezivakashi, noma yini oyifaka emithethweni yendlu yakho evamile ingasetshenziswa.
  • Amathuluzi okusabela: Uma ungakhululekile ngesicelo sohambo, ungakhetha ukusenqaba uma nje uma unamathela emthethweni wethu wokungabandlululi.

  Ithimba Elisiza Umphakathi waBabungazi

  Ngisho nanoma kubekwe le mithetho namasethingi, kunezimo ezingavamile lapho izinto zingahambi ngendlela elindelekile. Ezimweni ezinjalo, kunezindlela eziningana zokuba uthole usizo ku-Airbnb:

  • Ingxoxo ebukhoma: Usizo lwe-Airbnb oluku-inthanethi luyindlela eshesha kunazo zonke yokuthola usizo oludingayo ezindabeni ezingaphuthumi njengokulungisa ikhalenda lakho noma ukushintsha amanani akho.
  • Usizo olwenzelwe Ababungazi Abavelele: Uma unguMbungazi Ovelele, uzoxhumana ngaphandle kwenkinga nelungu lezisebenzi zesevisi yamakhasimende elichwepheshile noma nini lapho ucela usizo.
  • Ucingo lwezimo eziphuthumayo endaweni: Siyazi ukuthi izivakashi eziya emazweni ezingawazi zingase zingayazi indlela yokuthintana namasevisi ezimo eziphuthumayo zasendaweni, ngakho sisungule inkinobho yokufonela izimo eziphuthumayo phakathi ku-app. Le nkinobho inikeza ulayini oqondile oya kwezomthetho zasendaweni namasevisi ezimo eziphuthumayo phakathi nokubhukha okuqhubekayo.
  • Ucingo lwabosizo oluphuthumayo: Uma use-U.S. futhi ubhekana nesimo esiphuthumayo esihlobene nezokuvikeleka noma ezokuphepha kwakho phakathi nokubhukha okuqhubekayo, ungaxhumana ngokushesha nochwepheshe ucele usizo nge-app yethu.

  Kubalulekile ukuba sigcizelele ukwethembana ukuze umphakathi we-Airbnb uchume—futhi sinethemba lokuthi lokhu kuvikelwa nezici kuzosisiza sikufinyelele lokho. Njengenhlalayenza, siyakubonga ngokuba uMbungazi.

  Okuthi Isivikelo somonakalo woMbungazi, Umshwalense womonakalo wesivakashi, kanye noMshwalense womonakalo wokokuzithokozisa kwe-AirCover yabaBungazi akubakhavi aBabungazi abanikeza ukuhlala noma Okokuzithokozisa e-Japan, lapho okusebenza khona Umshwalense Wombungazi wase-Japan kanye noMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa wase-Japan, noma aBabungazi abanikeza ukuhlala nge-Airbnb Travel LLC. KuBabungazi abanikeze ukuhlala noma okokuzithokozisa e-mainland China, kusebenza Uhlelo Lokuvikelwa Kombungazi wase-China. Umshwalense womonakalo wombungazi awuhlobene Nomshwalense womonakalo wesivakashi. Khumbula ukuthi kukhona eminye imigomo, imibandela, nokungafakiwe.

  Uma ubungaza ukuhlala e-U.K., inqubomgomo yoMshwalense womonakalo wesivakashi ibhaliswe yi-Zurich Insurance PLC, futhi yahlelwa futhi yaphothulwa ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuBabungazi base-U.K. yi-Airbnb U.K. Services Limited, ummeleli oqokiwe we-Aon U.K. Limited, egunyazwe futhi eqondiswa yi-Financial Conduct Authority. Inombolo yokubhalisa ye-FCA ye-Aon ithi 310451. Ungahlola lokhu ngokuvakashela I-Financial Services Register noma nokuthinta i-FCA kokuthi +44 0800-111-6768. Imikhiqizo yomshwalense ehlelwe yi-Airbnb U.K. Services Limited iyimikhiqizo elawulwayo. FPAFF407LC

  Imininingwane equkethwe kulesi sihloko kungenzeka ukuthi isishintshile kusukela sashicelelwa.

  Okuvelele

  Airbnb
  Okt 20, 2020
  Ingabe lokhu kube wusizo?