Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Ukuzijwayeza ukwamukela izivakashi okungabandlululi nokulwa nokucwasa

  Ochwepheshe bachaza amasu awusizo futhi banikeze isiqondiso saBabungazi.
  Ngu Airbnb ngo- Dis 26, 2019
  Ungakufunda imizuzu engu-10
  Kulungiswe ngomhla ka- Jun 14, 2022

  Okuvelele

  • Ukucwasa kutholakala kakhulu ezingeni lengqondo lokunganaki

  • Sebenzisa izimfuneko eziwusizo ukuze uhlole abangaba yizivakashi

  • Thatha isinyathelo ngokukhuluma nangokusebenzisa imithetho efanayo kuwo wonke umuntu

  I-Airbnb ikholelwa ukuthi ukuhamba kungasiza ekwakheni ukuxhumana kanye nomhlaba owamukelayo nongabandlululi. Ubandlululo luyisithiyo sangempela kulokho kuxhumana, yingakho kubaluleke kangaka ukuba lusingathwe.

  Ukuze kusizwe Ababungazi nezivakashi baqonde ukubandlululwa kanye nokucwasa okukubangelayo, i-Airbnb isebenze nodokotela wokusebenza kwengqondo wezenhlalo uDkt. Robert W. Livingston waseNyuvesi yase-Harvard noDkt. Peter Glick waseNyuvesi yase-Lawrence. Iziqondiso nemikhuba yokuziphatha emihle kulesi sihloko ishukunyiswe ucwaningo lwabo nolwazi.

  Ukucwasa nokubandlulula: Uyini umehluko?

  “Ukukhetha” kubhekisela emizweni noma ukucabanga ngomuntu ngokusekelwe ezicini ezinjengobuhlanga, inkolo, izwe avela kulo, ubuzwe, ukukhubazeka, ubulili, ubulili azibona eyibo, ubulili azimatanisa nabo, noma ubudala. "Ubandlululo" kuyilapho uphatha othile ngokuhlukile ngenxa yezici zakhe. Ukucwasa akuholeli njalo ekubandlululeni, kodwa ngokuvamile kuyilapho ukubandlulula kuqala khona.

  Yini ukucwasa okungaqondile?

  Ukucwasa kukhona ikakhulu ezingeni lengqondo lokunganaki futhi kuvame ukubizwa ngokuthi "ukukhetha okungaqondile.” Ukucwasa okungaqondile kungathonya indlela esiphatha ngayo abantu, kusenze sibandlulule—kwesinye isikhathi ngaphandle kokuba sinake.

  Ukucwasa okusekelwe ebulilini babantu nokwe-LGBTQ

  Izindima zabantu bobulili obuhlukile zigxile kakhulu emphakathini futhi—kungakhathaliseki ukuthi siyazinaka noma cha—iningi lethu liyazisebenzisa ukwenza izinqumo mayelana nokuthi sicabanga ukuthi abantu kumelwe benze izinto kanjani. Imibono eyiphutha ngobulili babantu inomthelela omkhulu ebantwini be-LGBTQ (abesifazane abathandana nabesifazane, abesilisa abathandana nabesilisa, abantu abathandana nabesilisa kanye nabesifazane, abantu abazishintsha ubulili, abantu abangakanqumi ukuthi bayibuphi ubulili, abantu bobulili obungajwayelekile) ngoba lokho abayikho kuphikisana nezinkambiso zomphakathi.

  Kungakhathaliseki ukuthi umi kuphi ezindabeni zobulili babantu neze-LGBTQ, kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukwamukela izihambi akudingi ukwamukela imibono yabo noma indlela yokuphila.

  Indima yemibono eyiphutha

  Enye yezindlela ukucwasa okuziveza ngayo kungokuba nemibono eyiphutha. Umbono oyiphutha isithombe esikholelwayo kabanzi kodwa esenziwe saba lula kakhulu noma esinehaba noma umbono ngohlobo oluthile lomuntu. Wonke umuntu usebenzisa imibono eyiphutha ngokwezinga elithile—kwesinye isikhathi siqaphela, kwesinye isikhathi singaqapheli. Ukuba nemibono eyiphutha ngamaqembu abantu ngokuvamile kungaholela ekuziphatheni kokubandlulula, kusukela ekuthukeni abanye singahlosile kuya ezimweni ezimbi kakhulu zokungabi nabulungisa.

  Indlela ongathatha ngayo isinyathelo

  Ubandlululo lumelene nezindinganiso eziyinhloko ze-Airbnb futhi aluvumelekile enkundleni yethu. Luyalawuleka futhi luyagwemeka, ngisho noma luvela ekukhetheni okuqondile.

  Nazi ezinye izinyathelo bonke Ababungazi abangazithatha ukuze balwe nokucwasa futhi basize ekusunguleni umphakathi ongabandululi:

    • Khuluma. Faka umyalezo kuphrofayili yakho usho ukuthi umnyango wakho uvulekele wonke umuntu. Lokhu akugcini ngokubonisa izivakashi ukuthi zamukelekile, kungabuye kugqugquzele abanye aBabungazi ukuthi bamukele izindinganiso zokwamukela abantu abahlukahlukene nokungabandlululi.
    • Sebenzisa izindinganiso ezifanayo kuwo wonke umuntu. Yenza iqoqo lezindinganiso ezisekelwe emaqinisweni lezo ongazisebenzisela noma ubani ongaba isivakashi, ngaso sonke isikhathi. Ngokwesibonelo, ingabe lezi zinsuku zikulungele? Ungakwazi yini ukwamukela inani lezivakashi ezizayo? Uma izindinganiso zakho zishintsha kuye ngesimo, ukucwasa kungangenela ekwenzeni kwakho izinqumo.
    • Sebenzisa ukwenza izinqumo ezinengqondo. Ngaphambi kokwamukela noma ukwenqaba isivakashi, thola ukuthi kungani uthathe isinqumo bese uzibekela inselele yokunikeza incazelo enamandla ngokusekelwe ezimfunekweni ozibekile. Zibuze ukuthi ungakhululeka yini ukutshela isivakashi ubuso nobuso isizathu sokuthi kungani singamukelwanga.
    • Khipha imibono eyiphutha engqondweni. Enye yezindlela ezimbalwa ezifakazelwe zokuhlehlisa ukucwasa okungaqondile ukufuna okwenzeke kwabanye nemininingwane emelene nemibono eyiphutha. Unganamatheli kulokho okujwayele, hlangana nabantu abavela ezizindeni noma imiphakathi ehlukahlukene. Yamukela izivakashi ze-Airbnb ezivela ezizindeni ezingafani zokuphila. Ukuxhumana okuhle nokuxhumana nomphakathi kunganciphisa ukucwasa.

    Thola amacebiso okusiza zonke izivakashi zizizwe zisekhaya

    Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka isishintshile kusukela sashicilelwa.

    Okuvelele

    • Ukucwasa kutholakala kakhulu ezingeni lengqondo lokunganaki

    • Sebenzisa izimfuneko eziwusizo ukuze uhlole abangaba yizivakashi

    • Thatha isinyathelo ngokukhuluma nangokusebenzisa imithetho efanayo kuwo wonke umuntu

    Airbnb
    Dis 26, 2019
    Ingabe lokhu kube wusizo?