Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Imikhuba engenalo ubandlululo isiza zonke izivakashi zizizwe zamukelekile

  Thola iziqondiso ezivela kuBabungazi asebemnkantsh'ubomvu—kusukela ekulungiseni indlu yakho kuya ekuphawuleni ngezivakashi.
  Ngu Airbnb ngo- Jun 27, 2022
  Ungakufunda imizuzu engu-4
  Kulungiswe ngomhla ka- Jul 15, 2022

  Okuvelele

  • Zama lezi zindlela ezingcono kunazo zonke ukuze uqinisekise ukuthi izivakashi zakho zizizwa ziphephile futhi zamukelekile

  • Thola amathempulethi avela kwabanye Ababungazi ukuze ukopishe futhi unamathelise ezindlini ozifakile nasemiyalezweni yakho

  Ukubungaza ku-Airbnb kusho ukuvulela abantu abavela emhlabeni wonke indawo yakho, futhi ukungabandlululi kuyisisekelo sokubungaza.

  Isihluthulelo sokuba uMbungazi ophumelelayo ukuqonda indlela yokwenza abantu abavela kuzo zonke izizinda bazizwe bekhululekile futhi besekhaya. Njengomphakathi, sizibophezele ekwamukeleni zonke izivakashi—zanoma iluphi uhlanga, inkolo, indabuko, ubuzwe, ukukhubazeka, ubulili, ubulili azimatanisa nabo, noma ubudala—ngenhlonipho, nangaphandle kokwahlulelwa noma ukucwaswa.

  Ukubungaza okungenalo ubandlululo kuyingxenye esemqoka yokuba uMbungazi ophumelelayo. Lokhu kusho:

  • Ukwamukela zonke izivakashi zazo zonke izizinda

  • Ukunikeza okokuzithokozisa ngaphandle kokukhetha kanye nokunakekela izidingo zezivakashi

  • Ukwakha ubungane ngezici eningavumelani ngazo nenivumelanayo ngazo

  • Ukuba nomqondo ovulekile nokuzimisela ukubuza imibuzo ukuze uthole lokho izivakashi ezingase zikudinge ekuhlaleni kwazo

  I-Airbnb iqongelele imibono evela kuBabungazi, izivakashi, nochwepheshe, ukuze ufake imikhuba engenalo ubandlululo enqubweni yakho yokubungaza futhi ubungaze zonke izivakashi ngemfudumalo. Kusukela ekusetheni indlu oyifakayo kuya ekubhaleni ukuphawula, lezi zenzo ezituswayo zingasiza ekunciphiseni ukucwasa okucashile zikhuthaze ukuxhumana.

  Ngaphambi kokubhukha: Ukusungula indlu engabandlululi

  Ngokucacisa ukuthi wamukela abantu bazo zonke izizinda, ungasiza izivakashi ezivela emiphakathini eyayibukelwa phansi zizizwe zikhululekile futhi zikufune ukubhukha indawo yakho. Sifundile lapho sikhuluma nezivakashi ukuthi abantu abavela kule miphakathi ngokukhethekile babheka izimpawu zokungabandlululwa ezindlini ngaphambi kokubhukha.

  Nazi ezinye zezinto ongazenza ukuze ubonise ukuthi unguMbungazi ongabandlululi:

  • Kwenze kucace ngemisho embalwa yokuqala yencazelo yendlu yakho ukuthi wamukela abantu bazo zonke izizinda (izibonelo ngezansi).

  • Chaza ngokunembile izici zabanokukhubazeka zendlu yakho bese ulungisa izithombe zakho.

  • Faka izabizwana zakho (izibonelo: owesilisa/owesifazane) kuphrofayili yakho. Kuyindlela yokubonisa indlela ofisa kubhekiselwe ngayo kuwe, futhi kubonisa ukuthi uyafuna nokusebenzisa izabizwana ezisetshenziswa yizivakashi zakho.

  • Vula Ukubhukha Okusheshayo ukuze uvumele izivakashi ukuba zibhukhe indlu yakho ngaphandle kwemvume yokuqala. Lokhu kubonisa nokuthi uzimisele ukubungaza noma ubani ofinyelela izimfuneko zakho zokubhukha.

  • Nikeza izimvume zokuqala nezikhuthazo ezivakashini ezikuthintayo ngaphambi kokubhukha. Sifunde ukuthi izivakashi ngezinye izikhathi zithintana naBabungazi ngaphambi kokubhukha ukuze zibone ukuthi zizokwamukelwa yini.

  • Ngaphambi kokwenqaba isicelo sokubhukha sesivakashi, cabangisisa ngesizathu sakho. Ukhululekile yini ukuchazela isivakashi sakho ubuso nobuso?

  Icebiso: Zitshele okwengeziwe ngawe nangalokho okuthandayo kuphrofayili yakho nasencazelweni yendlu yakho ukuze unikeze izivakashi zakho ithuba lokuxhumana nawe.

  Ungazama ukusebenzisa amazwi angabandlululi abanye aBabungazi abawasebenzisayo ezindlini zabo. Sikhulume namalungu eBhodi Yabeluleki Bababungazi ukuze sithole lezi zibonelo:

  1. U-Peter wase-San Francisco uyabhala: “Ikhaya lami liyindawo ephephile yabantu abavela kuwo wonke amaqembu abukelwa phansi nacwaswayo. Ngamukela izivakashi zazo zonke izinhlanga, izinkolo, ubulili, nobulili eziziyamanisa nabo.”

  2. “Isithombe sesibili endlini yami sibonisa uphawu oluthi, ‘Siyakwamukela,’” kusho uShinya wase-Osaka, e-Japan. UShinya ufake nesithombe esithi, “Ngiyakuhlonipha ukwamukelwa kwabantu abahlukahlukene nokungabandlululi,” njengamazwi aveza izifiso zakhe. Ungakubhala nalokhu encazelweni.

  Ngaphambi kokufika: Ukwenza zonke izivakashi zizizwe zingabandlululiwe

  Uma indawo yakho isibhukhiwe, thumela umyalezo onemfudumalo owamukela izivakashi zakho. Ukubonisa ukuqonda—nokungafinyeleli iziphetho—kuhamba ibanga elide lapha.

  • Zibhalele owakho umyalezo wokuzamukela onemininingwane evela kuphrofayili yesivakashi sakho. Lokhu kungahlanganisa imibuzo ngalokho esikuthandayo, idolobha esidabuka kulo, nalokho esizilibazisa ngakho.

  • Sebenzisa ulimi olungagaguli ukuthambekela kwezobulili uma ubhekisela ezivakashini zakho. Kungcono ukugwema ukufinyelela iziphetho ngobulili bomuntu noma ukuthi kunomuntu athandana naye.

  • Uma isivakashi sibuza ngezidingo zabanokukhubazeka, qiniseka ukuthi uphendula imibuzo yazo bese uyabuza ukuthi kukhona yini okunye ezingase zikudinge.

  Icebiso: Zama ukuthumela umyalezo ubuze izivakashi zakho, “Yini engingayenza ukuze ngiqinisekise ukuthi ukuhlala kwakho kuthokomele?"

  Uma udinga ugqozi, thatha amacebiso avela emiyalezweni yabanye aBabungazi eya ezivakashini. Nazi izibonelo ezimbili:

  1. U-Michael wase-Falcarragh, e-Ireland, uthi kuza kuqala kuye ukusungula ubuhlobo obunemfudumalo kusengaphambili. Uthi, “Njalo ngibonga izivakashi ngokucela ukuhlala endlini yethu.” “Ngibe sengisho ukuthi ngizothintana nazo uma kusondela ukuvakasha kwazo, ngizifisele usuku oluhle, bese [ngizitshela] ukuthi uma kunokuthile ezikudingayo okwamanje, zinganqikazi ukuthintana nami.”

  2. U-Susan wase-Denver uyabhala: “Ikhaya lethu yikhaya lakho. Zizwe ukhululekile. Zizwe usekhaya. Uma unemibono yokuthuthukisa indawo yethu yezivakashi, sicela usitshele.”

  Ngemva kokungena: Ukuqinisekisa ukuthi izivakashi zinethezekile

  Izivakashi—ikakhulu lezo ezivela emiphakathini eyayibukelwa phansi—ziveze ukuthi lezi zinto zingenza zizizwe zamukelwa kakhudlwana:

  • Vumela ukuzingenela kwesivakashi uma ungase ukwazi, kodwa buza izivakashi zakho ukuthi zingathanda yini ukuba ube khona lapho zingena.
  • Ungavakasheli izivakashi ngokungenasidingo. Kunalokho, zinikeze iphrayivesi futhi ukwenze kucace ukuthi uyatholakala (ngokoqobo noma nge-inthanethi) uma zikudinga.

  Icebiso: Faka noma imiphi imininingwane ebalulekile emayelana nendawo yakho emithethweni yendlu yakho, ukuze izivakashi ziyibone kumadivayisi azo.

  Ngemva kokuphuma: Ukuphawula ngezivakashi ngaphandle kwemizwa

  Ukuphawula kungumgogodla womphakathi onokwethenjelwa we-Airbnb. Ukubhala ukuphawula ngezivakashi zakho kuyithuba lokubonga nokunikeza umbiko owusizo.

  • Sebenzisa imithetho efanayo ukuze uhlole zonke izivakashi.

  • Bungaza izivakashi ezintsha ku-Airbnb uma ukwazi, bese uphawula ngazo ngemva kokuhlala kwazo. Ukuphawula kuhamba ibanga elide ekusizeni izivakashi ngokubhukha kwesikhathi esizayo.

  • Khuthaza izivakashi ukuba zibhale ukuphawula. Sithole ukuthi izivakashi ezivela emiphakathini eyayibukelwa phansi zivame ukufunda ukuphawula ngaphambi kokubhukha ukuze zithole ukuthi ezinye izivakashi ezinjengazo zazizwa zamukelekile yini.

  Qiniseka ukuthi ulandela lezi zinyathelo zokungabandlululi, ikakhulu uma usemusha ekubungazeni. Khumbula ukuthi izinto ezibaluleke kunazo zonke uma kuziwa ekwamukeleni zonke izivakashi ukubuza imibuzo ngezidingo zezivakashi zakho nokugcina imizila yokuxhumana ivulekile.

  Ungavula umnyango wokungabandlululi ngokubuza izivakashi zakho, Yini oyidingayo ukuze uzizwe ukhululekile futhi wamukelekile endaweni yami? Futhi, kungenzeka, ngokwenza kanjalo, uzobe wenza kube lula ngezivakashi zakho ukuba zivule umnyango wakho ngokoqobo futhi zikujabulele ngempela ukuhlala endaweni yakho.

  Okuvelele

  • Zama lezi zindlela ezingcono kunazo zonke ukuze uqinisekise ukuthi izivakashi zakho zizizwa ziphephile futhi zamukelekile

  • Thola amathempulethi avela kwabanye Ababungazi ukuze ukopishe futhi unamathelise ezindlini ozifakile nasemiyalezweni yakho

  Airbnb
  Jun 27, 2022
  Ingabe lokhu kube wusizo?