Yeqela kokuqukethwe
  Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Okwakamuva nge-COVID-19
  Ukuze uthole izindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali, iya kudeshibhodi yakho. Ukubhukha okufanelekile ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile kungakhanselwa ngaphambi kokungena ngaphandle kwezijeziso noma umthelela esimweni sakho Sombungazi ovelele.

  Ngingakuhlela kanjani okusohlwini lwami?

  Ukuhlela okusohlwini lwakho:

  1. Iya kokuthi Lawula Izindlu ku-airbnb.com
  2. Eceleni kwendlu ofuna ukuyihlela, chofoza okuthi Lawula Indlu
  3. Iya engxenyeni ongathanda ukuyishintsha, bese uchofoza okuthi Hlela

  Ukuze uhlele igama lwendlu yakho:

  1. Iya okuthi Bungazanakokuthi Izindlu
  2. Khetha indlu ofuna ukuhlela igama layo
  3. Chofoza Imininingwane yendlu
  4. Chofoza Isihloko nencazelo
  5. Chofoza okuthi Hlela

  Kukhona ezinye izinto ezimbalwa okumelwe uzazi ngokuhlela okusohlwini lwakho:

  • Ezinye zezinto zokuhlela ongakhetha kuzo (ngokwesibonelo: ikhalenda, izilungiselelo zokubhuka, kanye nezindleko) ngeke zivele uze uqede ukufaka indlu yakho.
  • Ukuhlela kusebenza kuphela endaweni ebhukiwe ngemva kokwenza izinguquko; akusebenzi ekubhukheni okuzayo nokwamukelwe kakade.
  • Njengoba uhlela, izinguquko zakho zizogcinwa ngokuzenzakalelayo. Izinguquko zingathatha isikhathi esingangehora ukuze zivele endlini yakho yomphakathi.
  Ulutholile usizo obuludinga?