Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Lokhu okuqukethwe akutholakali ngolimi lwakho olukhethiwe, yingakho sikwenze kwatholakala ngolimi oluseduze kakhulu olutholakala manje.

  Izinsiza zokulwa nobandlululo zomphakathi we-Airbnb

  Nazi ezinye izindlela ongaba ngazo uphathina ongcono.
  Ngu Airbnb ngo- Jun 1, 2020
  Okufundwayo komzuzu oyi-1
  Kulungiswe ngomhla ka- Eph 28, 2021

  Okuvelele

  Ngonyaka odlule, ukubulawa kabuhlungu kuka-George Floyd, u-Breonna Taylor, u-Ahmaud Arbery, nabanye abantu abaNsundu abaningi kube isiqalo sesikhathi esinzima kakhulu kwabaningi, okuhlanganisa Ababungazi nezivakashi. Sibone ukunyuka kwezibalo zodlame lokubandlululwa kwabantu base-Asia.

  Iqembu lezinsiza zezisebenzi le-Airbnb Black@ lilungiselele Iziqondiso Zokulwela Amalungelo, futhi sabelane ngazo nomphakathi wethu e-U.S. Umgomo ubuwukusiza Ababungazi nezivakashi ebezilimele, zithukuthele, zesaba, noma zingaqiniseki ngendlela yokuletha ushintsho nokunikeza izinsiza zamalungu omphakathi wethu ukuze abe abasizi abangcono.

  Ubandlululo luwusongo olukhulu emphakathini owakhelwe ekwamukelaneni. Lumelene nakho konke esiyikho nalokho esikukholelwayo. I-Airbnb imelene nobandlululo, ukukhetha, nenzondo. Nakuba samukela umphumela wecala lokubulawa kuka-George Floyd, siyazi ukuthi ngeke ubuyise ngisho nokuphila okukodwa okulahleke kabuhlungu futhi ngeke kuqede impi esinamakhulu eminyaka yokwakha umphakathi onobulungisa nongabandlululi.
  I-Airbnb imelene nobandlululo, ukukhetha, nenzondo.

  Asikwazi ukukhuluma ngezenzakalo zakamuva ngaphandle kokukhuluma nangeqiniso elibuhlungu lokuthi abanye Ababungazi nezivakashi emhlabeni jikelele basabhekana nobandlululo, okungqubuzana ngokuqondile nomgomo wethu wokusungula ukwamukelana. Ngo-2016, i-Airbnb yasungula Umthetho Wokungabandlululi kanye neSibophezelo Sabanikazi Bezindlu. Kusukela lapho, abantu abangaphezu kwezigidi ezingu-1,3 abenqabile ukuzamukela bakhishiwe enkundleni yethu. Sisenomsebenzi okufanele siwenze futhi siyaqhubeka silwa nobandlululo.

  Muva nje, sabelane ngezinsiza zokukusiza usize umphakathi umphakathi wase-Asia nowase-Pacific Islander, futhi sinezele Iziqondiso Zokulwela Amalungelo esikhulume ngazo ngenhla.

  Iziqondiso Zokulwela Amalungelo ezilungisiwe zinikeza izilinganiso nezenzo ezisikiselwayo ezivela kulabo abamelene nobandlululo nochwepheshe e-U.S., e-U.K., nase-E.U., kanye nase-Ireland, e-South Africa, e-Canada, nakwezinye izindawo. Sibe nomuzwa wokuthi kuzoba usizo ukwabelana nawe ngalezi zinsiza—njengoba sonke sisebenza ndawonye ekubeni ophathina abangcono nabenza okwengeziwe.

  Sicela uzinakekele, futhi uhlale uphephile.

  Ngobunye,

  Ithimba Le-Airbnb

  Imininingwane ekulesi sihloko kungenzeka iye yashintshwa kusukela ekushicilelweni.

  Okuvelele

  Airbnb
  Jun 1, 2020
  Ingabe lokhu kube wusizo?