Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe

  Indlela ongasekela ngayo izindawo zokuhlala zezimo eziphuthumayo ezikhathini ezibucayi

  Funda nge-Airbnb.org futhi ube negalelo ngokubungaza noma ngokunikela.
  Ngu Airbnb ngo- Jul 6, 2023
  Ungakufunda imizuzu engu-2
  Kulungiswe ngomhla ka- Jul 6, 2023

  Lapho izinhlekelele zemvelo noma izimpi ezinkulu ziphoqa abantu ukuba babaleke emizini yabo, esinye sezidingo zabo eziphuthumayo ukuthola indawo yokuhlala. Izindawo zokuhlala zesikhashana zibanikeza indawo yokuthi bakwazi ukugxila kwezinye izinto ezisemqoka futhi benze izinhlelo zesikhathi eside esisazolandela. Ungaba negalelo ngokubungaza izindawo zokuhlala zezimo eziphuthumayo noma ngokunikela ku-Airbnb.org.

  Iyini i-Airbnb.org?

  I-Airbnb.org iyinhlangano engenzi nzuzo ye-U.S. 501(c)(3) engasebenzi ngaphansi kwe-Airbnb. Lo msebenzi waqala ngo-2012, lapho u-Shell, uMbungazi wase-Brooklyn, e-New York, enikeza indawo yakhe mahhala kubantu ababefudukile ngeSiphepho u-Sandy. I-Airbnb yacela usizo kwabanye abantu emphakathini, futhi aBabungazi bendawo abangaphezu kuka-1,000 bavulela abantu abathintwe yisiphepho amakhaya abo.

  Igqugquzelwa yizenzo zikaShell, i-Airbnb yasungula uhlelo oluvumela aBabungazi emhlabeni jikelele ukuba banikeze ngezindawo zabo ngezikhathi zenhlekelele. Ngo-2020, lolu hlelo lwaba inhlangano engenzi nzuzo i-Airbnb.org, enomgomo kanye nebhodi labaqondisi bayo.

  Namuhla, i-Airbnb.org isebenza nohulumeni, ama-NGO, nezinhlangano ezisiza abantu emhlabeni jikelele ekutholeleni abantu izindawo zokuhlala zesikhashana. Ixhaswa ngabantu abanikelayo, incike ezinkundleni zobuchwepheshe ze-Airbnb nomphakathi womhlaba wonke waBabungazi ukuze isize ezinhlekeleleni zemvelo, izimpi, nezinye izimo eziphuthumayo.

  Kusukela ngo-2012, i-Airbnb ne-Airbnb.org zitholele abantu cishe abangu-300,000 izindawo zokuhlala zezimo eziphuthumayo, kuhlanganise nababaleki abavela e-Ukraine nabantu ababalekele ukuzamazama komhlaba e-Türkiye nase-Syria. Eminyakeni emithathu edlule, aBabungazi abangaphezu kuka-91,000 emazweni angu-189 baye babhalisela ukuhlalisa izivakashi. Isidingo sosizo siyaqhubeka sikhula.

  Nginganikela kanjani ku-Airbnb.org?

  Ungenza umnikelo owodwa, kungakhathaliseki ukuthi unendawo yokubungaza noma cha. Uma ubungaza njalo ku-Airbnb, unganikeza amaphesenti athile emalini ngayinye oyikhokhelwayo. Kunoma yikuphi, u-100% womnikelo wakho uya ekuxhaseni izindawo zokuhlala zezimo eziphuthumayo (hhayi izindleko zokusebenza kwe-Airbnb.org).

  Ngingaba kanjani uMbungazi we-Airbnb.org?

  Uma unguMbungazi we-Airbnb, ungasebenzisa indlu oyifakile manje noma usethe entsha kwenye indlu. Ungakhetha ukunikeza indawo yakho mahhala noma ngesaphulelo nge-Airbnb.org.

  Ungaphinde futhi ubhalisele ukubungaza ngokukhethekile nge-Airbnb.org, okusho ukuthi uzobungaza kuphela izivakashi ezidinga ukuhlala kwezimo eziphuthumayo. Kulokhu unganikeza indawo yakho mahhala kuphela.

  Izivakashi ze-Airbnb.org zihlala ngaphandle kokukhokhiswa. Ukubhukha kuxhaswa ngeminikelo. Ngokunikeza indawo yakho mahhala noma ngesaphulelo, ungasiza iminikelo iqhubekele phambili futhi inikeze izindawo zokuhlala zezimo eziphuthumayo kubantu abengeziwe.

  I-Airbnb ihoxisa zonke izindleko zayo zesevisi ekuhlaleni kwe-Airbnb.org. Ukubhukha kuvikelwe yi-AirCover Yababungazi.

  Zingobani izivakashi ze-Airbnb.org?

  Izivakashi ze-Airbnb.org zivame ukunikezwa noma ukusekelwa yizinhlangano ezigxile ekusabeleni ezinhlekeleleni nasekuhlaliseni ababaleki. Izivakashi azikwazi ukubhalisela ngokuqondile ukuhlala kwezimo eziphuthumayo nge-Airbnb.org.

  Izivakashi ezifanelekela ukuhlala kwezimo eziphuthumayo zihlanganisa:

  • Abantu abathintwe yizinhlekelele ezinkulu, kanye nezisebenzi ezinika usizo kulezo zinhlekelele ngokomthetho.

  • Ababaleki, noma abantu abasenqubweni yokufuna ukukhoseliswa, i-Special Immigrant Visa, noma esinye isteyithasi sezifiki esinenjongo efanayo yezenhlalakahle.

  Izivakashi ezifanelekayo zingathola ikhredithi ye-Airbnb.org ukuze zibhukhe ukuhlala kwezimo eziphuthumayo, noma uphathina ongenzi inzuzo angase abhukhe egameni lezivakashi futhi amenenje ukuxhumana noMbungazi.

  Indawo yakho inganikeza induduzo kubantu ngezikhathi zobunzima. UDima, isivakashi se-Airbnb.org e-Berlin, washiya i-Ukraine ngo-2022. UDima uthi, “Ngangizwa ubuhlungu obukhulu ngalezo zinsuku zokuqala,” kusho uDima. “Angazi nokwazi ukuthi iyiphi ingxenye eyayibalulekile kimi: ukuba sendaweni ephephile noma nje ukuqonda ubukhulu bosizo engilutholayo.”

  Ingabe izivakashi zizokwazi ukuthi ngisekela i-Airbnb.org?

  Yebo. Ukubhalisela ukunikeza izindawo zokuhlala zezimo eziphuthumayo mahhala noma ngesaphulelo, noma ukusetha iminikelo eqhubekayo evela emalini oyikhokhelwayo, kukutholela ibheji lomsekeli we-Airbnb.org kuphrofayili yakho yoMbungazi.

  Izigidi zabantu emhlabeni jikelele zishiya amakhaya azo ngenxa yezimpi nenhlekelele. Ungenza umehluko owusizo ekuphileni kwababaleki, abantu abafudukile, nezisebenzi zosizo ngokuvula ikhaya lakho, noma ukwenza umnikelo, ukuze usekele izindawo zokuhlala zezimo eziphuthumayo.

  Airbnb
  Jul 6, 2023
  Ingabe lokhu kube wusizo?